Číselná soustava představuje systematický způsob, jak zastupovat čísla se symbolickým znakem a pomocí základní hodnoty pohodlně seskupit čísla v kompaktní podobě. Nejběžnější číselnou soustavou je desetinné číslo, které má základní hodnotu 10 a symbolickou znakovou sadu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Existují ale i jiné číselné systémy a jinými systémy se jinými čísly. Protože například počítače používají logickou logiku k provádění výpočtů a operací, používají binární číselnou soustavu, která má základní hodnotu 2.

Microsoft Office Excel má několik funkcí, které můžete použít k převodu čísel na následující číselné systémy a z těchto systémů:

Číselná soustava

Základní hodnota

Symbolická znaková sada

Binární

2

0,1

Osmičkové

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Desítkové číslo

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9

Šestnáctkové

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

K tomuto úkolu použijte funkci BIN2DEC.

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=BIN2DEC(1100100)

Převede binární číslo 1100100 na desítkové (100)

=BIN2DEC(1111111111)

Převede binární číslo 111111111111 na desítkové číslo (-1).

K tomuto úkolu použijte funkci BIN2HEX.

1

2

3

4

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=BIN2HEX(11111011;4)

Převede binární 11111011 na šestnáctkové se 4 znaky (00FB)

=BIN2HEX(1110)

Převede binární číslo 1110 na šestnáctkové (E)

=BIN2HEX(1111111111)

Převede binární 111111111111 na šestnáctkové (FFFFFFFFFF)

K tomuto úkolu použijte funkci BIN2OCT.

1

2

3

4

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=BIN2OCT(1001;3)

Převede binární číslo 1001 na osmičkové s 3 znaky (011).

=BIN2OCT(1100100)

Převede binární číslo 1100100 na osmičkové (144)

=BIN2OCT(1111111111)

Převede binární 111111111111 na osmičkové (77777777777)

K tomuto úkolu použijte funkci DEC2BIN.

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=DEC2BIN(9;4)

Převede desítkové číslo 9 na binární se 4 znaky (1001).

=DEC2BIN(-100)

Převede desítkové číslo -100 na binární (1110011100).

K tomuto úkolu použijte funkci DEC2HEX.

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=DEC2HEX(100;4)

Převede desítkové číslo 100 na šestnáctkové se 4 znaky (0064).

=DEC2HEX(-54)

Převede desítkové číslo -54 na šestnáctkové (FFFFFFFFCA).

K tomuto úkolu použijte funkci DEC2OCT.

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=DEC2OCT(58;3)

Převede desítkové číslo 58 na osmičkové (072).

=DEC2OCT(-100)

Převede desetinné číslo na osmičkové (7777777634).

K tomuto úkolu použijte funkci HEX2BIN.

1

2

3

4

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=HEX2BIN("F";8)

Převede šestnáctkové F na binární s 8 znaky (00001111)

=HEX2BIN("B7")

Převede šestnáctkové B7 na binární (10110111).

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Převede šestnáctkové ffffffffffff na binární (11111111111)

K tomuto úkolu použijte funkci HEX2DEC.

1

2

3

4

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=HEX2DEC("A5")

Převede šestnáctkové A5 na desetinné číslo (165).

=HEX2DEC("FFFFFFFF5B")

Převede šestnáctkové FFFFFFFF5B na desetinné číslo (-165).

=HEX2DEC("3DA408B9")

Převede šestnáctkové číslo 3DA408B9 na desítkové číslo (1034160313).

K tomuto úkolu použijte funkci HEX2OCT.

1

2

3

4

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=HEX2OCT("F";3)

Převede šestnáctkové F na osmičkové s 3 znaky (017).

=HEX2OCT("3B4E")

Převede šestnáctkové číslo 3B4E na osmičkové (35516).

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

Převede šestnáctkové FFFFFFFF00 na osmičkové (777777400)

K tomuto úkolu použijte funkci OCT2BIN.

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=OCT2BIN(3;3)

Převede osmičkové číslo 3 na binární s 3 znaky (011).

=OCT2BIN(7777777000)

Převede osmičkové číslo 7777777000 na binární (1000000000)

K tomuto úkolu použijte funkci OCT2DEC.

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=OCT2DEC(54)

Převede osmičkové číslo 54 na desetinné číslo (44).

=OCT2DEC(7777777533)

Převede osmičkové číslo 7777777533 na desetinné číslo (-165).

K tomuto úkolu použijte funkci OCT2HEX.

1

2

3

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

=OCT2HEX(100;4)

Převede osmičkové číslo 100 na šestnáctkové se 4 znaky (0040).

=OCT2HEX(7777777533)

Převede osmičkové číslo 7777777533 na šestnáctkové (FFFFFFFF5B)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×