Word dokáže automaticky spočítat řádky v dokumentu a zobrazit příslušný počet vedle každého řádku textu. To je užitečné, když potřebujete odkazovat na určité řádky v dokumentu, jako je například skript nebo právní smlouva.

Example of line numbering

Ve výchozím nastavení Word čísluje každý řádek dokumentu (kromě tabulek, poznámek pod čarou, vysvětlivek, textových polí a záhlaví a zápatí). Můžete si ale vybrat, která čísla řádků se mají zobrazit. Můžete například zobrazit čísla řádků v celém dokumentu nebo jeho části. Můžete také zobrazit čísla řádků v intervalech, například každých deset řádků (10, 20, 30 atd.).

Co chcete udělat?

Přidání čísel řádků

Můžete přidat čísla řádků do celého dokumentu nebo jeho části. Pokud chcete zobrazit čísla řádků, musíte být v zobrazení rozložení při tisku (klikněte na kartu zobrazení ke kontrole).

Poznámky: 

 • Tabulka se počítá jako jeden řádek.

 • Obrázek se počítá jako jeden řádek.

 • Textové pole se započítává jako jeden řádek, pokud je umístěno v textu na stránce. Pokud text na stránce obtéká kolem textového pole, započítávají se řádky textu na stránce. Řádky textu v textovém poli se nepočítají.

Přidání čísel řádků do celého dokumentu

 1. Na kartě rozložení klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku čísla řádků.

  Čísla řádků ve skupině vzhled stránky

  Poznámka: Pokud je dokument rozdělený na oddíly a chcete do celého dokumentu přidat čísla řádků, musíte nejdřív dokument vybrat. Ve skupině Úpravy na kartě Domů klikněte na Vybrat a potom klikněte na Vybrat vše. Nebo stiskněte CTRL + A.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete postupně číslovat v celém dokumentu, klikněte na souvislá.

  • Pokud chcete na každé stránce začít používat číslo 1, klikněte na každou stránku zvlášť.

  • Pokud chcete začít s číslem 1 za každým koncem oddílu, klikněte na každý oddíl zvlášť.

  • Pokud chcete Upřesnit možnosti číslování řádků, například číslování v různých intervalech, klikněte na možnosti číslování řádkůa na kartě rozložení klikněte na čísla řádků .

Přidání čísel řádků do oddílu nebo do více oddílů

 1. Klikněte na Sekce nebo vyberte více oddílů.

 2. Na kartě rozložení klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku čísla řádků.

  Čísla řádků ve skupině vzhled stránky

 3. Klikněte na možnosti číslování řádkůa potom na kartu rozložení .

 4. V seznamu použít na klikněte na položku vybrané oddíly.

 5. Klikněte na tlačítko Čísla řádků.

 6. Zaškrtněte políčko Přidat čísla řádků a vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Odebrání čísel řádků

Můžete odebrat čísla řádků z celého dokumentu, oddílu nebo odstavce.

 1. Klikněte do dokumentu nebo klikněte do oddílu nebo odstavce, ze kterého chcete odebrat čísla řádků. Pokud chcete odebrat čísla řádků z více oddílů, vyberte požadované oddíly.

 2. Na kartě rozložení klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku čísla řádků.

  Čísla řádků ve skupině vzhled stránky

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete odebrat čísla řádků z celého dokumentu nebo oddílu, klikněte na žádné.

  • Chcete-li odebrat čísla řádků z jednoho odstavce, klikněte na položku potlačit pro aktuální odstavec.

Začátek stránky

Co chcete udělat?

Přidání čísel řádků

Můžete přidat čísla řádků do celého dokumentu nebo jeho části. Pokud chcete zobrazit čísla řádků, musíte být v zobrazení rozložení při tisku (klikněte na kartu zobrazení ke kontrole).

Poznámky: 

 • Tabulka se počítá jako jeden řádek.

 • Obrázek se počítá jako jeden řádek.

 • Textové pole se započítává jako jeden řádek, pokud je umístěno v textu na stránce. Pokud text na stránce obtéká kolem textového pole, započítávají se řádky textu na stránce. Řádky textu v textovém poli se nepočítají.

Přidání čísel řádků do celého dokumentu

 1. Na kartě rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku čísla řádků.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

  Poznámka: Pokud je dokument rozdělený na oddíly a chcete do celého dokumentu přidat čísla řádků, musíte nejdřív dokument vybrat. Ve skupině Úpravy na kartě Domů klikněte na Vybrat a potom klikněte na Vybrat vše. Nebo stiskněte CTRL + A.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete postupně číslovat v celém dokumentu, klikněte na souvislá.

  • Pokud chcete na každé stránce začít používat číslo 1, klikněte na každou stránku zvlášť.

  • Pokud chcete začít s číslem 1 za každým koncem oddílu, klikněte na každý oddíl zvlášť.

  • Pokud chcete Upřesnit možnosti číslování řádků, například číslování v různých intervalech, klikněte na možnosti číslování řádkůa na kartě rozložení klikněte na čísla řádků .

Přidání čísel řádků do oddílu nebo do více oddílů

 1. Klikněte na Sekce nebo vyberte více oddílů.

 2. Na kartě rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku čísla řádků.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 3. Klikněte na možnosti číslování řádkůa potom na kartu rozložení .

 4. V seznamu použít na klikněte na položku vybrané oddíly.

 5. Klikněte na tlačítko Čísla řádků.

 6. Zaškrtněte políčko Přidat čísla řádků a vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Odebrání čísel řádků

Můžete odebrat čísla řádků z celého dokumentu, oddílu nebo odstavce.

 1. Klikněte do dokumentu nebo klikněte do oddílu nebo odstavce, ze kterého chcete odebrat čísla řádků. Pokud chcete odebrat čísla řádků z více oddílů, vyberte požadované oddíly.

 2. Na kartě rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku čísla řádků.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete odebrat čísla řádků z celého dokumentu nebo oddílu, klikněte na žádné.

  • Chcete-li odebrat čísla řádků z jednoho odstavce, klikněte na položku potlačit pro aktuální odstavec.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×