V některých složkách a zobrazeních můžete přidávat nebo odebírat sloupce, například složky Doručená pošta a další složky Pošty, seznamy kontaktů nebo seznamy úkolů.

Důležité:Abyste mohli použít tyto pokyny, musíte přepnout do jiného zobrazení, než je výchozí zobrazení.

Změna zobrazení na zobrazení sloupců

Abyste mohli přidávat a odebírat sloupce, musíte použít zobrazení seznamu. Výchozí zobrazení složky Doručená pošta je Kompaktnía zobrazuje zprávy seskupené podle konverzace.

Přepnutí zobrazení do zobrazení seznamu:

 1. Vyberte nabídku Zobrazení a pak změnit zobrazení.

  Vyberte Změnit zobrazení a vyberte nové zobrazení.
 2. Vyberte Jeden nebo Náhled.

Přidání nebo odebrání sloupců v zobrazení seznamu

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Aktuální zobrazení na tlačítko Nastavení zobrazení.

  Příkaz Nastavení zobrazení na pásu karet

 2. V dialogovém okně Upřesnit nastavení zobrazení klikněte na Sloupce.

  Dialogové okno Upřesnit nastavení zobrazení

 3. V dialogovém okně Zobrazit sloupce v seznamu Dostupné sloupce klikněte na název sloupce a potom klikněte na Přidat.

  Dialogové okno Zobrazit sloupce

  Pokud v seznamu Dostupné sloupce nevidíte požadovaný sloupec, zobrazíte další sady sloupců kliknutím do pole Dostupné sloupce vybrat z.

  Pokud chcete vytvořit vlastní sloupec, klikněte na Nový sloupec, zadejte jeho název a potom vyberte typ a formát informací, které se mají ve sloupci zobrazit.

  Sloupec odeberete kliknutím na jeho název v seznamu Zobrazit sloupce v tomto pořadí a kliknutím na Odebrat.

 4. Kliknutím na OK uložte změny a použijte nové zobrazení.

  Důležité informace: Pokud váš nový sloupec v zobrazení nevidíte, pravděpodobně zobrazení seznamu používáte. Podívejte se na část Změna zobrazení tak, aby se sloupce nejdřív přepínaně přepínané do zobrazení seznamu, a pak zopakujte postup popsaný v tomto postupu.

  Do zobrazení seznamu můžete přidat další sloupce.

Sloupce ve složce Doručená pošta a v jiných Tabulka zobrazení seznamů zpráv se označuje jako pole. Pokud chcete obnovit sloupec v těchto zobrazeních, je nutné přidat sloupec nebo pole zpátky do zobrazení.

 1. V nabídce Zobrazení přejděte na Aktuální zobrazení a potom klikněte na Vlastní nastavení aktuálního zobrazení.

 2. Klikněte na Pole.

 3. V seznamu Dostupná pole klikněte na pole, které chcete přidat.

  Pokud požadované pole není v seznamu Dostupná pole, klikněte v poli Vybrat dostupná pole z na jinou sadu polí a potom klikněte na pole v seznamu Dostupná pole.

 4. Klikněte na Přidat.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×