Vzhled textu nebo objektu WordArt můžete změnit změnou výplně, změnou jejího obrysu nebo přidáním efektů, jako jsou stíny, odrazy, záře nebo prostorové (prostorové) otočení nebo zkosení. V PowerPoint můžete také provést tyto změny textu na snímku.

Co je výplň, obrys nebo efekt obrazce?

Výplň je vnitřní část písmen v textu wordartu nebo textu na PowerPoint snímku. Když změníte barvu výplně textu, můžete k výplňi přidat také texturu, obrázek nebo přechod. Přechod je postupný průběh barev a odstínů, obvykle z jedné barvy do druhé nebo z jednoho odstínu do druhého stejné barvy.

Obrázek SmartArt s obrazci s plnou a přechodovou výplní

Obrys je vnější ohraničení kolem každého znaku textu nebo objektu WordArt. Když změníte obrys textu, můžete také upravit barvu, váhu a styl čáry.

Efekt přidá hloubku nebo zdůraznění textu ve WordArtu nebo textu na snímku. Do textu můžete přidat kombinace jednotlivých efektů v Excel, Outlook a PowerPoint.

Text ve WordArtu nebo na snímku můžete naformátovat také pomocí možností ve skupině Písmo na kartě Domů nebo pro Outlook, možnosti ve skupině Základní text na kartě Zpráva.

Další informace získáte výběrem možnosti z následujícího rozevíracího seznamu.

 1. Vyberte text ve WordArtu, do kterého chcete přidat výplň.

  Důležité informace: Pokud chcete přidat WordArt Excel listu, musíte nejdřív vložit textové pole. Pokud chcete vložit textové pole, klikněte na kartě Vložení ve skupině Text na Textovépole a přetažením nakreslete textové pole. Zadejte text do textového pole a postupujte podle pokynů.

 2. V části Nástroje kresleníklikněte na kartě Formát ve skupině Styly objektů WordArt na šipku vedle tlačítka Výplň textu a pak proveďte jednu z následujících akcí.

  The Format tab under Drawing Tools

  Poznámka: Pokud karty Nástroje kreslení nebo Formát nevidíte, ujistěte se, že jste vybrali text ve WordArtu. Možná budete muset poklikejte na text, abyste otevřeli kartu Formát.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit barvu výplně, klikněte na požadovanou barvu. Pokud nechcete zvolit žádnou barvu, klikněte na možnost Bez výplně.
   Pokud kliknete na Bez výplně,text se nezobrazí, dokud jste k textu nepřidali osnovu.
   Pokud chcete změnit barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy výplně a potom buď klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní, nebo namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Pokud později změníte Motiv dokumentu, nebudou vlastní barvy a barvy na kartě Standardní aktualizovány.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit obrázek výplně, klikněte na Obrázek ,vyhledejte složku obsahující obrázek, který chcete použít, klikněte na soubor obrázku a potom klikněte na Vložit.
   Pokud vyberete nesouvislé části textu a použijete obrázkovou výplň, vyplní se každý jednotlivý výběr celým obrázkem. Obrázek není rozložený na výběr textu.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit přechod výplně, přejděte na Přechoda potom klikněte na variantu přechodu, kterou chcete použít.
   Pokud chcete přechod přizpůsobit, klikněte na Další přechodya pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na Texturaa potom klikněte na texturu, kterou chcete použít.
   Pokud chcete texturu přizpůsobit, klikněte na Další texturya pak zvolte požadované možnosti.

Začátek stránky

 1. Vyberte text ve WordArtu, do kterého chcete přidat osnovu.
  Pokud chcete přidat stejný obrys k textu na více místech, vyberte první část textu a pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte další části textu.

 2. V části Nástroje kresleníklikněte na kartě Formát ve skupině Styly objektů WordArt na šipku vedle položky Obrys textu a pak proveďte jednu z těchto
  akcí:The Format tab under Drawing Tools
  Pokud karty Nástroje kreslení nebo Formát nevidíte, ujistěte se, že jste vybrali text ve WordArtu. Možná budete muset kliknout pravým tlačítkem myši na WordArt a otevřít tak kartu Formát.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit barvu osnovy, klikněte na požadovanou barvu. Pokud chcete zvolit žádnou barvu, klikněte na Bez obrysu.
   Pokud chcete změnit barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy obrysu a potom buď klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní, nebo namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Pokud později změníte Motiv dokumentu, nebudou vlastní barvy a barvy na kartě Standardní aktualizovány.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit tloušťku obrysu, přejděte na Tloušťkaa potom klikněte na tloušťku, kterou chcete.
   Pokud chcete tloušťku přizpůsobit, klikněte na Další čárya pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit obrys na tečky nebo pomlčky, přejděte na Pomlčkya potom klikněte na styl, který chcete použít.
   Pokud chcete styl přizpůsobit, klikněte na Další čárya pak zvolte požadované možnosti.

Začátek stránky

 1. Vyberte text ve WordArtu, do kterého chcete přidat efekt.
  Pokud chcete přidat stejný efekt k textu na více místech, vyberte první část textu a pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte další části textu.

 2. V části Nástroje kresleníklikněte na kartě Formát ve skupině Styly objektu WordArt na položku Textovéefekty a potom proveďte jednu z následujících
  akcí:The Format tab under Drawing Tools
  Pokud karty Nástroje kreslení nebo Formát nevidíte, ujistěte se, že jste vybrali text ve WordArtu. Možná budete muset kliknout pravým tlačítkem myši na WordArt a otevřít tak kartu Formát.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit stín, přejděte na položku Stín a klikněte na požadovaný stín.
   Pokud chcete stín přizpůsobit, klikněte na Možnosti stínůa pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit odraz, přejděte na položku Odraz a klikněte na požadovanou variantu odrazu.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit záři, přejděte na položku Záře a klikněte na požadovanou variantu záře.
   Pokud chcete přizpůsobit barvy záře, klikněte na Dalšíbarvy záře a potom klikněte na požadovanou barvu. Pokud chcete vybrat barvu, která není součástí výběru Barvy motivu, klikněte na Další barvy a pak klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní se nebudou aktualizovat, pokud později změníte Motiv dokumentu.

  • Pokud chcete textu dát vzhled hloubky přidáním nebo změnou okraje, přejděte na Zkosení a klikněte na zkosení, které chcete.
   Pokud chcete zkosení přizpůsobit, klikněte na 3D možnostia pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit 3D otočení, přejděte na 3Dotočení a potom klikněte na 3D otočení, které chcete.
   Pokud chcete 3D otočení přizpůsobit, klikněte na Možnosti 3Dotočení a pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit pokřivení nebo cestu textu, přejděte na Transformovata potom klikněte na pokřivení nebo cestu, kterou chcete použít.

Poznámka: Pokud chcete vytvořit vlastní efekt přidáním více jednotlivých efektů, opakujte krok 2.

Začátek stránky

 1. Vyberte text ve WordArtu, ze kterého chcete odstranit výplň.
  Pokud chcete odstranit stejnou výplň z více částí textu, klikněte na první část textu a pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na další části textu.

 2. V části Nástroje kresleníklikněte na kartě Formát ve skupině Styly objektů WordArt na šipku vedle tlačítka Výplň textu a pak proveďte jednu z těchto
  akcí:The Format tab under Drawing Tools
  Pokud karty Nástroje kreslení nebo Formát nevidíte, ujistěte se, že jste vybrali text ve WordArtu. Možná budete muset kliknout pravým tlačítkem myši na WordArt a otevřít tak kartu Formát.

  • Pokud chcete odstranit barvu výplně, obrázek nebo texturu, vyberte jiný typ výplně.
   Pokud kliknete na Bez výplně,text se nezobrazí, dokud jste k textu nepřidali osnovu.

  • Pokud chcete odstranit přechod výplně, přejděte na Přechoda potom klikněte na Bez přechodu.

Začátek stránky

 1. Vyberte text ve WordArtu, ze kterého chcete odstranit osnovu.
  Pokud chcete odstranit stejný obrys z více částí textu, klikněte na první část textu a pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na ostatní části textu.

 2. V části Nástroje kresleníklikněte na kartě Formát ve skupině Styly objektů WordArt na šipku vedle položky Obrystextu a potom klikněte na Bez obrysu.

  The Format tab under Drawing Tools Pokud karty Nástroje kreslení nebo Formát nevidíte, ujistěte se, že jste vybrali text ve WordArtu. Možná budete muset kliknout pravým tlačítkem myši na WordArt a otevřít tak kartu Formát.

Začátek stránky

 1. Vyberte text ve WordArtu, ze kterého chcete efekt odstranit.
  Pokud chcete odstranit stejný efekt z více částí textu, klikněte na první část textu a pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na další části textu.

 2. V části Nástroje kresleníklikněte na kartě Formát ve skupině Styly objektů WordArt na šipku vedle položky Textovéefekty a pak proveďte jednu z těchto
  akcí:The Format tab under Drawing Tools
  Pokud karty Nástroje kreslení nebo Formát nevidíte, ujistěte se, že jste vybrali text ve WordArtu. Možná budete muset kliknout pravým tlačítkem myši na WordArt a otevřít tak kartu Formát.

  • Pokud chcete odstranit stín z textu, přejděte na Stína potom klikněte na Bez stínu.

  • Pokud chcete odstranit odraz z textu, přejděte na Odraza potom klikněte na Bez odrazu.

  • Pokud chcete z textu odstranit záře, přejděte na Zářea potom klikněte na Bez záře.

  • Pokud chcete odstranit okraj z textu, přejděte naZkosení a potom klikněte na Bez zkosení.

  • Pokud chcete odstranit 3D otočení z textu, přejděte na 3D otočenía potom klikněte na Bez otočení.

  • Pokud chcete z textu odstranit cestu nebo pokřivení, přejděte na Transformovata potom klikněte na Bez transformace.

   Poznámky: 

   • Pokud jste přidali více jednotlivých efektů, odstraňte všechny efekty opakováním kroku 2.

   • Pokud chcete odstranit všechny efekty najednou, klikněte v části Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly objektů WordArt na tlačítko Další Tlačítko Vícea potom klikněte na Vymazat WordArt.

Začátek stránky

 • Vyberte objekt WordArt, který chcete odebrat, a stiskněte klávesu DELETE.

  Tip: Ujistěte se, že vyberete celý objekt WordArt, a ne jenom text uvnitř objektu WordArt. Když je vybraný celý objekt WordArt, je obklopený plnou čárou ohraničení. Když je vybraný text uvnitř objektu WordArt, ohraničení je přerušovaná čára.

Začátek stránky

Další informace získáte výběrem možnosti z následujícího rozevíracího seznamu.

Pokud používáte Excel nebo PowerPoint

 1. Vyberte text ve WordArtu nebo na PowerPoint snímku, do kterého chcete přidat výplň.

  Pokud chcete přidat stejnou výplň k textu na více místech, vyberte první část textu a pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte další části textu.

 2. V části Nástroje kresleníklikněte na kartě Formát ve skupině Styly objektů WordArt na šipku vedle tlačítka Výplň textu a pak proveďte jednu z následujících akcí.

  Nástroje kreslení, karta Formát

  • Pokud chcete přidat nebo změnit barvu výplně, klikněte na požadovanou barvu. Pokud nechcete zvolit žádnou barvu, klikněte na možnost Bez výplně.

   Pokud kliknete na Bez výplně,text se nezobrazí, dokud jste k textu nepřidali osnovu.

   Pokud chcete změnit barvu, která není součástí Barvy motivu, klikněte na položku Další barvy výplně a pak klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit obrázek výplně, klikněte na Obrázek ,vyhledejte složku obsahující obrázek, který chcete použít, klikněte na soubor obrázku a potom klikněte na Vložit.

   Pokud vyberete nesouvislé části textu a použijete výplň obrázku, vyplní se každý jednotlivý výběr celým obrázkem. Obrázek není rozložený na výběr textu.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit přechod výplně, přejděte na Přechoda potom klikněte na variantu přechodu, kterou chcete použít.

   Pokud chcete přechod přizpůsobit, klikněte na Další přechodya pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na Texturaa potom klikněte na texturu, kterou chcete použít.

   Pokud chcete texturu přizpůsobit, klikněte na Další texturya pak zvolte požadované možnosti.

Pokud používáte Outlook

 1. Klikněte na WordArt, do kterého chcete přidat výplň.

 2. V části Nástroje objektu WordArtklikněte na kartě Formát ve skupině Styly objektů WordArt na výplň obrazce a proveďte jednu z následujících akcí.

  obrázek Nástroje WordArtu, karta Formát

  • Pokud chcete přidat nebo změnit barvu výplně, klikněte na požadovanou barvu. Pokud nechcete zvolit žádnou barvu, klikněte na možnost Bez výplně.

   Pokud kliknete na Bez výplně,text se nezobrazí, dokud jste k textu nepřidali osnovu.

   Pokud chcete změnit barvu, která není součástí Barvy motivu, klikněte na položku Další barvy výplně a pak klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit obrázek výplně, klikněte na Obrázek ,vyhledejte složku obsahující obrázek, který chcete použít, klikněte na soubor obrázku a potom klikněte na Vložit.

   Pokud vyberete nesouvislé části textu a použijete výplň obrázku, vyplní se každý jednotlivý výběr celým obrázkem. Obrázek není rozložený na výběr textu.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit přechod výplně, přejděte na Přechoda potom klikněte na variantu přechodu, kterou chcete použít.

   Pokud chcete přechod přizpůsobit, klikněte na Další přechodya pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na Texturaa potom klikněte na texturu, kterou chcete použít.

   Pokud chcete texturu přizpůsobit, klikněte na Další texturya pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit vzorek, klikněte na Vzoreka potom klikněte na požadované možnosti.

Začátek stránky

Pokud používáte Excel nebo PowerPoint

 1. Vyberte text ve WordArtu nebo na PowerPoint snímku, do kterého chcete přidat osnovu.

  Pokud chcete přidat stejný obrys k textu na více místech, vyberte první část textu a pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte další části textu.

 2. V části Nástroje kresleníklikněte na kartě Formát ve skupině Styly objektů WordArt na šipku vedle položky Obrystextu a pak proveďte jednu z těchto akcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  • Pokud chcete přidat nebo změnit barvu osnovy, klikněte na požadovanou barvu. Pokud chcete zvolit žádnou barvu, klikněte na Bez obrysu.

   Pokud chcete použít barvu, která není součástí Barvy motivu, klikněte na příkaz Další barvy obrysu a pak klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Jestliže později změníte Motiv dokumentu, nebudou vlastní barvy a barvy na kartě Standardní aktualizovány.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit tloušťku obrysu, přejděte na Tloušťkaa potom klikněte na tloušťku, kterou chcete.

   Pokud chcete tloušťku přizpůsobit, klikněte na Další čárya pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit obrys na tečky nebo pomlčky, přejděte na Pomlčkya potom klikněte na styl, který chcete použít.

   Pokud chcete styl přizpůsobit, klikněte na Další čárya pak zvolte požadované možnosti.

Pokud používáte Outlook

 1. Klikněte na objekt WordArt, do kterého chcete přidat osnovu.

 2. V části Nástroje objektu WordArtklikněte na kartě Formát ve skupině Styly objektů WordArt na položku Obrys obrazce a proveďte jednu z těchto akcí:

  obrázek Nástroje WordArtu, karta Formát

  • Pokud chcete přidat nebo změnit barvu osnovy, klikněte na požadovanou barvu. Pokud chcete zvolit žádnou barvu, klikněte na Bez obrysu.

   Pokud chcete použít barvu, která není součástí Barvy motivu, klikněte na příkaz Další barvy obrysu a pak klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Jestliže později změníte Motiv dokumentu, nebudou vlastní barvy a barvy na kartě Standardní aktualizovány.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit tloušťku obrysu, přejděte na Tloušťkaa potom klikněte na tloušťku, kterou chcete.

   Pokud chcete tloušťku přizpůsobit, klikněte na Další čárya pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit obrys na tečky nebo pomlčky, přejděte na Pomlčkya potom klikněte na styl, který chcete použít.

   Pokud chcete styl přizpůsobit, klikněte na Další čárya pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit vzorek, klikněte na Vzoreka potom klikněte na požadované možnosti.

Začátek stránky

Pokud používáte Excel nebo PowerPoint

 1. Vyberte text ve WordArtu nebo na PowerPoint, ke které chcete přidat efekt.

  Pokud chcete přidat stejný efekt k textu na více místech, vyberte první část textu a pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte další části textu.

 2. V části Nástroje kresleníklikněte na kartě Formát ve skupině Styly objektu WordArt na položku Textovéefekty a proveďte jednu z těchto akcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  • Pokud chcete přidat nebo změnit stín, přejděte na položku Stín a klikněte na požadovaný stín.

   Pokud chcete stín přizpůsobit, klikněte na Možnosti stínůa pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit odraz, přejděte na položku Odraz a klikněte na požadovanou variantu odrazu.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit záři, přejděte na položku Záře a klikněte na požadovanou variantu záře.

   Pokud chcete přizpůsobit barvy záře, klikněte na Dalšíbarvy záře a potom klikněte na požadovanou barvu. Pokud chcete vybrat barvu, která není součástí výběru Barvy motivu, klikněte na Další barvy a pak klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní se nebudou aktualizovat, pokud později změníte Motiv dokumentu.

  • Pokud chcete textu dát vzhled hloubky přidáním nebo změnou okraje, přejděte na Zkosení a klikněte na zkosení, které chcete.

   Když budete chtít zkosení přizpůsobit, klikněte na položku Prostorové možnosti a zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit 3D otočení, přejděte na 3Dotočení a potom klikněte na 3D otočení, které chcete.

   Pokud chcete 3D otočení přizpůsobit, klikněte na Možnosti 3Dotočení a pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit pokřivení nebo cestu textu, přejděte na Transformovata potom klikněte na pokřivení nebo cestu, kterou chcete použít.

Poznámka: Pokud chcete vytvořit vlastní efekt přidáním více jednotlivých efektů, opakujte krok 2.

Pokud používáte Outlook

 1. Klikněte na objekt WordArt, do kterého chcete přidat efekt.

 2. V části Nástroje objektu WordArtna kartě Formát proveďte jednu z těchto akcí:

  Obrázky skupin Stínové efekty a Prostorové efekty

  • Pokud chcete přidat nebo změnit stín, klikněte ve skupině Stínové efekty na Stínové efektya potom klikněte na stín, který chcete použít.

   Pokud chcete přizpůsobit barvu stínu, přejděte na Barva stínua klikněte na požadovanou barvu.

   Pokud chcete změnit barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy stínu a potom buď klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní, nebo namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Pokud později změníte Motiv dokumentu, nebudou vlastní barvy a barvy na kartě Standardní aktualizovány.

  • Pokud chcete přidat 3D efekt, klikněte na 3Defekty, klikněte na druhý 3D efekta pak zvolte požadované možnosti.

Začátek stránky

Pokud používáte Excel nebo PowerPoint

 1. Vyberte text ve WordArtu nebo na PowerPoint snímku, ze kterého chcete odstranit výplň.

  Pokud chcete odstranit stejnou výplň z více částí textu, klikněte na první část textu a pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na další části textu.

 2. V části Nástroje kresleníklikněte na kartě Formát ve skupině Styly objektů WordArt na šipku vedle tlačítka Výplň textu a pak proveďte jednu z těchto akcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  • Pokud chcete odstranit barvu výplně, obrázek nebo texturu, vyberte jiný typ výplně.

   Pokud kliknete na Bez výplně,text se nezobrazí, dokud jste k textu nepřidali osnovu.

  • Pokud chcete odstranit přechod výplně, přejděte na Přechoda potom klikněte na Bez přechodu.

Pokud používáte Outlook

 1. Klikněte na WordArt, ze kterého chcete odstranit výplň.

 2. V části Nástroje wordartuklikněte na kartě Formát ve skupině Styly objektů WordArt na Výplň obrazcea potom klikněte na Bez výplně.

  obrázek Nástroje WordArtu, karta Formát

Začátek stránky

Pokud používáte Excel nebo PowerPoint

 1. Vyberte text ve WordArtu nebo na PowerPoint snímku, ze kterého chcete osnovu odstranit.

  Pokud chcete odstranit stejný obrys z více částí textu, klikněte na první část textu a pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na ostatní části textu.

 2. V části Nástroje kresleníklikněte na kartě Formát ve skupině Styly objektů WordArt na šipku vedle položky Obrystextu a potom klikněte na Bez obrysu.

  Nástroje kreslení, karta Formát

Pokud používáte Outlook

 1. Klikněte na objekt WordArt, ze kterého chcete osnovu odstranit.

 2. V části Nástroje objektu WordArtklikněte na kartě Formát ve skupině Styly objektů WordArt na položku Obrys obrazce a potom na položku Bez obrysu.

  obrázek Nástroje WordArtu, karta Formát

Začátek stránky

Pokud používáte Excel nebo PowerPoint

 1. Vyberte text ve WordArtu nebo na PowerPoint snímku, ze kterého chcete efekt odstranit.

  Pokud chcete odstranit stejný efekt z více částí textu, klikněte na první část textu a pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na další části textu.

 2. V části Nástroje kresleníklikněte na kartě Formát ve skupině Styly objektů WordArt na šipku vedle položky Textovéefekty a pak proveďte jednu z těchto akcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  • Pokud chcete odstranit stín z textu, přejděte na Stína potom klikněte na Bez stínu.

  • Pokud chcete odstranit odraz z textu, přejděte na Odraza potom klikněte na Bez odrazu.

  • Pokud chcete z textu odstranit záře, přejděte na Zářea potom klikněte na Bez záře.

  • Pokud chcete odstranit okraj z textu, přejděte naZkosení a potom klikněte na Bez zkosení.

  • Pokud chcete odstranit 3D otočení z textu, přejděte na 3D otočenía potom klikněte na Bez otočení.

  • Pokud chcete z textu odstranit cestu nebo pokřivení, přejděte na Transformovata potom klikněte na Bez transformace.

Poznámka: Pokud jste přidali více jednotlivých efektů, odstraňte všechny efekty opakováním kroku 2.

Pokud používáte Outlook

 1. Klikněte na objekt WordArt, ze kterého chcete efekt odstranit.

 2. V části Nástroje objektu WordArtna kartě Formát proveďte jednu z těchto akcí:

  Obrázky skupin Stínové efekty a Prostorové efekty

  • Pokud chcete odstranit stín, klikněte ve skupině Stínové efekty na Stínové efektya potom klikněte na Bez efektu stínu.

  • Pokud chcete odstranit 3D efekt, klikněte na 3Defekty, klikněte na druhý 3Defekt a potom klikněte na Bez 3D efektu.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×