Přidání ovládacího prvku skupinového rámečku nebo rámečku do listu

Excel pro Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Do jedné vizuální jednotky můžete použít skupinové pole nebo ovládací prvek pro seskupení souvisejících ovládacích prvků (například přepínačů, zaškrtávacích políček nebo úzce souvisejících hodnot).

Skupinové rámečky a ovládací prvky rámečky jsou obdélníkové objekty s volitelnými popisky. Pomocí skupinového políčka nebo ovládacího prvku rámeček můžete vizuálně uspořádat související položky ve formuláři. Například v aplikaci objednávky zákazníka seskupit název, adresu a číslo účtu zákazníka. Ve formuláři objednávky seskupte seznam dostupných položek.

Skupinový rámeček (ovládací prvek formuláře)

Příklad ovládacího prvku formuláře Skupinový rámeček

Ovládací prvek rámeček (ovládací prvek ActiveX)

Příklad ovládacího prvku ActiveX Skupinový rámeček

Jaký typ ovládacího prvku chcete použít?

 1. Ujistěte se, že je k dispozici karta vývojář .

  Zobrazení karty vývojář

  1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Přizpůsobit pás karet.

  2. V části přizpůsobit pás karetklikněte na hlavní karty v rozevíracím seznamu.

  3. Zaškrtněte políčko vývojář a klikněte na OK.

  4. Zkontrolujte, že jste v režimu návrhu. Na kartě vývojář klikněte na režim návrhu Obrázek tlačítka .

 2. Na kartě vývojář klikněte na Vložita pak v části ovládací prvky formulářeklikněte na skupinový rámeček Obrázek tlačítka .

  controls group

 3. Klikněte na místo v listu, kde se má zobrazit levý horní roh okna skupiny.

 4. Umístění souvisejících ovládacích prvků do ohraničení skupinového rámečku

  Příklady:

  1. Zaškrtávací políčka, například seznam souvisejících produktů pro nákup.

  2. Popisky a textová pole, například informace o jménu a adrese

  3. Přepínače, které označují sadu vzájemně se vylučujících voleb, například malé, střední nebo velké.

 5. Chcete-li zadat vlastnosti ovládacího prvku, klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek a potom klikněte na příkaz Formát ovládacího prvku.

 1. Ujistěte se, že je k dispozici karta vývojář .

  Zobrazení karty vývojář

  1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Přizpůsobit pás karet.

  2. V části přizpůsobit pás karetklikněte na hlavní karty v rozevíracím seznamu.

  3. Zaškrtněte políčko vývojář a klikněte na OK.

  4. Zkontrolujte, že jste v režimu návrhu. Na kartě vývojář klikněte na režim návrhu Obrázek tlačítka .

 2. Na kartě vývojář klikněte na Vložita potom v části ovládací prvky ActiveXklikněte na Další ovládací prvky Vzhled tlačítka .

  controls group

 3. V dialogovém okně Další ovládací prvky vyberte v seznamu ovládacích prvků, které jsou k dispozici v počítači, rámec Microsoft Forms 2,0 .

 4. Klikněte na místo v listu, kam chcete umístit levý horní roh ovládacího prvku Frame.

 5. Pokud chcete určit vlastnosti ovládacího prvku, klikněte na kartě vývojář na vlastnosti Vzhled tlačítka .

  Tip: Můžete také kliknout na ovládací prvek pravým tlačítkem myši a potom kliknout na vlastnosti.

  Zobrazí se dialogové okno vlastnosti . Podrobné informace o jednotlivých vlastnostech získáte tak, že ji vyberete a pak stisknutím klávesy F1 zobrazíte téma nápovědy v jazyce Visual Basic. Můžete také zadat název vlastnosti do pole pro hledání nápovědy v jazyce Visual Basic.

  Tato tabulka shrnuje funkce, které jsou k dispozici.

Pokud chcete určit

Pomocí této vlastnosti

Celkové

Jestli se ovládací prvek načte při otevření sešitu. (Ignoruje se pro ovládací prvky ActiveX.)

AUTOLOAD Office

Zda ovládací prvek může přijmout fokus a reagovat na události generované uživatelem.

Povolené Formě

Jestli se dá ovládací prvek upravovat.

Uzamknout Formě

Název ovládacího prvku

Name (název ) Formě

Způsob, jakým je ovládací prvek připojen k buňkám pod ním (volně plovoucí, přesunout, ale Neměnit velikost nebo přesunout a změnit velikost).

Umístění Office

Zda lze ovládací prvek vytisknout

PrintObject Office

Zda je ovládací prvek viditelný nebo skrytý

Zobrazit Formě

Textové funkce:

Atributy písma (tučné, kurzíva, velikost, přeškrtnutí, podtržení a váha)

Tučné, kurzíva, Velikost, přeškrtnutí, podtržení (formulář)

Popisný text ovládacího prvku, který identifikuje nebo popisuje.

Titulek Formě

Velikost a umístění:

Výška nebo Šířka v bodech

Výška, Šířka (formulář)

Vzdálenost mezi ovládacím prvkem a levým nebo horním okrajem listu

Left( formulář)

Přeškrtnutí

Barva pozadí

Barva pozadí Formě

Barva ohraničení.

Barva okraje Formě

Barva popředí.

Barva popředí Formě

Zda má ovládací prvek stín

Stín Office

Vizuální vzhled ohraničení (plochý, vystouplý, vmáčknutý, leptaný nebo nárazník)

Zvláštní efekt Formě

Instalace

Rastrový obrázek, který se má zobrazit v ovládacím prvku

Obrázek Formě

Umístění obrázku pozadí (vlevo nahoře, vpravo nahoře, na střed atd.)

Zarovnat obrázek Formě

Jak zobrazit obrázek pozadí ovládacího prvku (oříznutí, roztáhnout nebo Lupa)

Režim velikosti obrázku Formě

Jestli chcete do ovládacího prvku uspořádat více kopií obrázku.

PictureTiling Formě

Klávesnice a myš:

Vlastní ikona myši

MouseIcon Formě

Typ ukazatele, který se zobrazí, když uživatel umístí ukazatel myši na konkrétní objekt (například standardní, šipka nebo já).

MousePointer Formě

Specifický pro rám:

Typ použitého okraje, buď jednoduchá čára nebo žádný

Styl okraje Formě

Zda má ovládací prvek svislé posuvníky, vodorovné posuvníky nebo obojí

Posuvníky Formě

Akce, která se provede, když uživatel opustí poslední ovládací prvek na snímku nebo na stránce (všechny formuláře nebo aktuální formulář).

Cyklus Formě

Jestli se mají posuvníky zobrazovat, i když nejsou povinné.

KeepScrollBarsVisible Formě

Výška nebo Šířka v bodech celkové oblasti, kterou lze zobrazit přesunutím posuvníků.

ScrollHeight, ScrollWidth (formulář)

Vzdálenost v bodech levého nebo horního okraje logického formuláře od levého nebo horního okraje rámečku.

ScrollLeft, scrollTop (formulář)

Jak velká změna velikosti obrázku v rámečku.

Zobrazení náhledu Formě

Poznámky: 

 • Pokud plánujete častější používání ovládacího prvku rámců, přidejte ho do listu "uložené ovládací prvky" a pak ho uložte pro opakované použití. Až budete chtít příště nastavit rámeček, otevřete tento list a zkopírujte ovládací prvek Frame do listu, který upravujete.

 • Všechny přepínače v rámečku se standardně vylučují.

 • Pomocí přepínacího tlačítka uvnitř rámečku můžete vybrat jednu nebo více položek ze související skupiny. Můžete například vytvořit formulář objednávky, který obsahuje seznam dostupných položek s přepínacím tlačítkem před každou položku.

Jaký typ ovládacího prvku chcete použít?

 1. Ujistěte se, že je k dispozici karta vývojář .

  Zobrazení karty vývojář

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Možnosti aplikace Excel.

  2. V kategorii Oblíbené v části Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excelzaškrtněte políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a potom klikněte na OK.

 2. Na kartě vývojář klikněte ve skupině ovládací prvky na tlačítko Vložita pak v části ovládací prvky formulářeklikněte na položku skupinový rámeček Obrázek tlačítka .

  controls group

 3. Klikněte na místo v listu, kde se má zobrazit levý horní roh okna skupiny.

 4. Umístění souvisejících ovládacích prvků do ohraničení skupinového rámečku

  Příklady:

  1. Zaškrtávací políčka, například seznam souvisejících produktů pro nákup.

  2. Popisky a textová pole, například informace o jménu a adrese

  3. Přepínače, které označují sadu vzájemně se vylučujících voleb, například malé, střední nebo velké.

 5. Chcete-li zadat vlastnosti ovládacího prvku, klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek a potom klikněte na příkaz Formát ovládacího prvku.

 1. Pokud není k dispozici karta vývojář , zobrazte ji.

  Zobrazení karty vývojář

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Možnosti aplikace Excel.

  2. V kategorii Oblíbené v části Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excelzaškrtněte políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a potom klikněte na OK.

 2. Na kartě vývojář klikněte ve skupině ovládací prvky na tlačítko Vložita pak v části ovládací prvky ActiveXklikněte na tlačítko Další ovládací prvky Vzhled tlačítka .

  controls group

 3. V dialogovém okně Další ovládací prvky vyberte v seznamu ovládacích prvků, které jsou k dispozici v počítači, rámec Microsoft Forms 2,0 .

 4. Klikněte na místo v listu, kam chcete umístit levý horní roh ovládacího prvku Frame.

 5. Pokud chcete ovládací prvek ActiveX upravit, zkontrolujte, že jste v režimu návrhu. Na kartě vývojář ve skupině ovládací prvky zapněte režim návrhu Obrázek tlačítka .

 6. Chcete-li zadat vlastnosti ovládacího prvku, klikněte na kartě vývojář ve skupině ovládací prvky na tlačítko vlastnosti Vzhled tlačítka .

  Tip: Můžete také kliknout na ovládací prvek pravým tlačítkem myši a potom kliknout na vlastnosti.

  Zobrazí se dialogové okno vlastnosti . Podrobné informace o jednotlivých vlastnostech získáte tak, že ji vyberete a pak stisknutím klávesy F1 zobrazíte téma nápovědy v jazyce Visual Basic. Můžete také zadat název vlastnosti do pole pro hledání nápovědy v jazyce Visual Basic.

  Tato tabulka shrnuje funkce, které jsou k dispozici.

Pokud chcete určit

Pomocí této vlastnosti

Celkové

Jestli se ovládací prvek načte při otevření sešitu. (Ignoruje se pro ovládací prvky ActiveX.)

AUTOLOAD Office

Zda ovládací prvek může přijmout fokus a reagovat na události generované uživatelem.

Povolené Formě

Jestli se dá ovládací prvek upravovat.

Uzamknout Formě

Název ovládacího prvku

Name (název ) Formě

Způsob, jakým je ovládací prvek připojen k buňkám pod ním (volně plovoucí, přesunout, ale Neměnit velikost nebo přesunout a změnit velikost).

Umístění Office

Zda lze ovládací prvek vytisknout

PrintObject Office

Zda je ovládací prvek viditelný nebo skrytý

Zobrazit Formě

Textové funkce:

Atributy písma (tučné, kurzíva, velikost, přeškrtnutí, podtržení a váha)

Tučné, kurzíva, Velikost, přeškrtnutí, podtržení (formulář)

Popisný text ovládacího prvku, který identifikuje nebo popisuje.

Titulek Formě

Velikost a umístění:

Výška nebo Šířka v bodech

Výška, Šířka (formulář)

Vzdálenost mezi ovládacím prvkem a levým nebo horním okrajem listu

Left( formulář)

Přeškrtnutí

Barva pozadí

Barva pozadí Formě

Barva ohraničení.

Barva okraje Formě

Barva popředí.

Barva popředí Formě

Zda má ovládací prvek stín

Stín Office

Vizuální vzhled ohraničení (plochý, vystouplý, vmáčknutý, leptaný nebo nárazník)

Zvláštní efekt Formě

Instalace

Rastrový obrázek, který se má zobrazit v ovládacím prvku

Obrázek Formě

Umístění obrázku pozadí (vlevo nahoře, vpravo nahoře, na střed atd.)

Zarovnat obrázek Formě

Jak zobrazit obrázek pozadí ovládacího prvku (oříznutí, roztáhnout nebo Lupa)

Režim velikosti obrázku Formě

Jestli chcete do ovládacího prvku uspořádat více kopií obrázku.

PictureTiling Formě

Klávesnice a myš:

Vlastní ikona myši

MouseIcon Formě

Typ ukazatele, který se zobrazí, když uživatel umístí ukazatel myši na konkrétní objekt (například standardní, šipka nebo já).

MousePointer Formě

Specifický pro rám:

Typ použitého okraje, buď jednoduchá čára nebo žádný

Styl okraje Formě

Zda má ovládací prvek svislé posuvníky, vodorovné posuvníky nebo obojí

Posuvníky Formě

Akce, která se provede, když uživatel opustí poslední ovládací prvek na snímku nebo na stránce (všechny formuláře nebo aktuální formulář).

Cyklus Formě

Jestli se mají posuvníky zobrazovat, i když nejsou povinné.

KeepScrollBarsVisible Formě

Výška nebo Šířka v bodech celkové oblasti, kterou lze zobrazit přesunutím posuvníků.

ScrollHeight, ScrollWidth (formulář)

Vzdálenost v bodech levého nebo horního okraje logického formuláře od levého nebo horního okraje rámečku.

ScrollLeft, scrollTop (formulář)

Jak velká změna velikosti obrázku v rámečku.

Zobrazení náhledu Formě

Poznámky: 

 • Pokud plánujete častější používání ovládacího prvku rámců, přidejte ho do listu "uložené ovládací prvky" a pak ho uložte pro opakované použití. Až budete chtít příště nastavit rámeček, otevřete tento list a zkopírujte ovládací prvek Frame do listu, který upravujete.

 • Všechny přepínače v rámečku se standardně vylučují.

 • Pomocí přepínacího tlačítka uvnitř rámečku můžete vybrat jednu nebo více položek ze související skupiny. Můžete například vytvořit formulář objednávky, který obsahuje seznam dostupných položek s přepínacím tlačítkem před každou položku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×