K seskupení souvisejících ovládacích prvků (například přepínačů, zaškrtávacích políček nebo úzce souvisejících obsahu) do jedné vizuální jednotky můžete použít skupinový rámeček nebo ovládací prvek rámečku.

Pole skupiny a ovládací prvky rámečku jsou obdélníkové objekty s volitelnými popisky. K vizuálnímu uspořádání souvisejících položek ve formuláři použijte skupinový rámeček nebo ovládací prvek rámečku. Například v objednávce zákazníka seskupte jméno, adresu a číslo účtu zákazníka. Nebo v objednávce seskupte seznam dostupných položek.

Pole Seskupit (ovládací prvek formulář)

Příklad ovládacího prvku formuláře Skupinový rámeček

Ovládací prvek Rámeček (technologie ActiveX ovládací prvek)

Příklad ovládacího prvku ActiveX Skupinový rámeček

Jaký typ ovládacího prvku chcete použít?

 1. Ujistěte se, že je dostupná karta Vývojář.

  Zobrazení karty Vývojář

  1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Přizpůsobit pás karet.

  2. V části Přizpůsobit pás karetklikněte v rozevíracím seznamu na Hlavní karty.

  3. Zaškrtněte políčko Vývojář a potom klikněte na OK.

  4. Ujistěte se, že jste v režimu návrhu. Na kartě Vývojář klikněte na Režim návrhu Obrázek tlačítka.

 2. Na kartě Vývojář klikněte na Vložit apotom v části Ovládací prvky formulářeklikněte na tlačítko Seskupit Obrázek tlačítka.

  controls group

 3. Klikněte na umístění listu, kde se má zobrazit levý horní roh pole skupiny.

 4. Umístěte související ovládací prvky do ohraničení pole Seskupit.

  Příklady:

  1. Zaškrtávací políčka, například seznam souvisejících produktů k nákupu.

  2. Popisky a textová pole, například informace o jménu a adrese

  3. Option buttons that indicate a set of mutually exclusive choices, such as Small, Medium, or Large.

 5. Pokud chcete určit vlastnosti ovládacího prvku, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Příkaz Formát ovládacího prvku.

 1. Ujistěte se, že je dostupná karta Vývojář.

  Zobrazení karty Vývojář

  1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Přizpůsobit pás karet.

  2. V části Přizpůsobit pás karetklikněte v rozevíracím seznamu na Hlavní karty.

  3. Zaškrtněte políčko Vývojář a potom klikněte na OK.

  4. Ujistěte se, že jste v režimu návrhu. Na kartě Vývojář klikněte na Režim návrhu Obrázek tlačítka.

 2. Na kartě Vývojář klikněte na Vložita potom v části Technologie ActiveX ovládacíprvky klikněte na Další ovládací prvky Obrázek tlačítka.

  controls group

 3. V dialogovém okně Další ovládací prvky vyberte v seznamu dostupných ovládacích prvků na počítači možnost Rámeček Microsoft Forms 2.0.

 4. Klikněte na umístění listu, kde se má zobrazit levý horní roh ovládacího prvku rámečku.

 5. Pokud chcete určit vlastnosti ovládacího prvku, klikněte na kartě Vývojář na Vlastnosti Obrázek tlačítka.

  Tip: Můžete taky kliknout pravým tlačítkem myši na ovládací prvek a potom kliknout na Vlastnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti. Podrobné informace o jednotlivých vlastnostech získáte tak, že tuto vlastnost vyberete a stisknutím klávesy F1 zobrazíte Visual Basic nápovědy. Název vlastnosti můžete také zadat do pole Visual Basic nápovědy.

  Tato tabulka shrnuje dostupné vlastnosti podle funkčních kategorií.

Pokud chcete zadat

Použití této vlastnosti

Obecné:

Určuje, jestli se ovládací prvek načte při otevření sešitu. (Ignorováno pro technologie ActiveX ovládací prvky.)

Automatické načítání (Excel)

Jestli ovládací prvek může získat fokus a reagovat na události generované uživatelem.

Povoleno (formulář)

Určuje, jestli je možné ovládací prvek upravit.

Uzamčeno (formulář)

Název ovládacího prvku

Název (formulář)

Způsob, jakým je ovládací prvek připojený k buňkám pod ní (volné plovoucí, pohyblivé, ale nevelikosti nebo přesunutí a velikost).

Umístění (Excel)

Jestli se ovládací prvek může vytisknout.

PrintObject (Excel)

Jestli je ovládací prvek viditelný nebo skrytý.

Viditelné (formulář)

Textové funkce:

Atributy písma (tučné písmo, kurzíva, velikost, přeškrtnutí, podtržení a váha).

Tučnépísmo, kurzíva,velikost,přeškrtnutí,podtržení,váha (formulář)

Popisný text ovládacího prvku, který ho identifikuje nebo popisuje.

Titulek (formulář)

Velikost a umístění:

Výška nebo šířka v bodech

Výška, Šířka (formulář)

Vzdálenost mezi ovládacím prvku a levým nebo horním okrajem listu

Vlevo, nahoře (formulář)

Formátování:

Barva pozadí.

BackColor (formulář)

Barva ohraničení

BorderColor (formulář)

Barva popředí

ForeColor (formulář)

Jestli má ovládací prvek stín.

Stín (Excel)

Vizuální vzhled ohraničení (ploché, vyvýšené, potopené, vylepšované nebo naražované).

SpecialEffect (formulář)

Obrázek:

Rastrový obrázek, který se má zobrazit v ovládacím prvku.

Obrázek (formulář)

Umístění obrázku na pozadí (vlevo nahoře, vpravo nahoře, uprostřed atd.)

Zarovnání obrázku (formulář)

Jak zobrazit obrázek pozadí na ovládacím prvku (oříznutí, roztažení nebo přiblížení).

PictureSizeMode (formulář)

Jestli chcete dlaždici více kopií obrázku v ovládacím prvku.

PictureTiling (formulář)

Klávesnice a myš:

Vlastní ikona myši

MouseIcon (formulář)

Typ ukazatele, který se zobrazí, když uživatel umístí myš nad určitý objekt (například standardní, šipkový nebo I-paprskový).

MousePointer (formulář)

Specifické pro rámeček:

Typ použitého ohraničení, jednosměnné nebo žádné.

Styl ohraničení (formulář)

Jestli má ovládací prvek svislé posuvníky, vodorovné posuvníky nebo obojí.

Posuvníky (formulář)

Akce, která se má provést, když uživatel opustí poslední ovládací prvek na rámečku nebo stránce (všechny formuláře nebo aktuální formulář).

Cyklus (formulář)

Jestli posuvníky zůstanou viditelné, když to není potřeba.

KeepScrollBarsVisible (Formulář)

Výška nebo šířka celkové oblasti v bodech, kterou můžete zobrazit přesunutím posuvníků.

ScrollHeight, ScrollWidth (Formulář)

Vzdálenost levého nebo horního okraje logického formuláře od levého nebo horního okraje rámečku v bodech.

ScrollLeft, ScrollTop (formulář)

Jak moc změnit velikost obrázku v rámečku

Lupa (formulář)

Poznámky: 

 • Pokud chcete ovládací prvek rámce používat často, přidejte ho do listu Uložené ovládací prvky a pak list uložte pro opakované použití. Až budete příště potřebovat ovládací prvek rámce, otevřete tento list a zkopírujte ovládací prvek rámce do formuláře listu, který upravujete.

 • Všechna přepínačová tlačítka v rámečku se ve výchozím nastavení vzájemně vylučují.

 • Můžete taky použít přepínací tlačítko uvnitř rámečku a vybrat jednu nebo více položek ze související skupiny. Můžete například vytvořit formulář objednávky, který obsahuje seznam dostupných položek s přepínacím tlačítkem před každou položkou.

Jaký typ ovládacího prvku chcete použít?

 1. Ujistěte se, že je dostupná karta Vývojář.

  Zobrazení karty Vývojář

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Možnosti aplikace Excel.

  2. V kategorii Oblíbené zaškrtněte v části Hlavní možnosti práce s Excelpolíčko Zobrazit kartu Vývojář na pásu karet a potom klikněte na OK.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Vložit a potom v části Ovládací prvky formuláře kliknětena tlačítko Seskupit Obrázek tlačítka .

  controls group

 3. Klikněte na umístění listu, kde se má zobrazit levý horní roh pole skupiny.

 4. Umístěte související ovládací prvky do ohraničení pole Seskupit.

  Příklady:

  1. Zaškrtávací políčka, například seznam souvisejících produktů k nákupu.

  2. Popisky a textová pole, například informace o jménu a adrese

  3. Option buttons that indicate a set of mutually exclusive choices, such as Small, Medium, or Large.

 5. Pokud chcete určit vlastnosti ovládacího prvku, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Příkaz Formát ovládacího prvku.

 1. Pokud karta Vývojář není dostupná, zobrazte ji.

  Zobrazení karty Vývojář

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Možnosti aplikace Excel.

  2. V kategorii Oblíbené zaškrtněte v části Hlavní možnosti práce s Excelpolíčko Zobrazit kartu Vývojář na pásu karet a potom klikněte na OK.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Vložit a potom v technologie ActiveX Ovládacíprvky klikněte na Další ovládací prvky Obrázek tlačítka.

  controls group

 3. V dialogovém okně Další ovládací prvky vyberte v seznamu dostupných ovládacích prvků na počítači možnost Rámeček Microsoft Forms 2.0.

 4. Klikněte na umístění listu, kde se má zobrazit levý horní roh ovládacího prvku rámečku.

 5. Pokud chcete ovládací prvek technologie ActiveX upravit, ujistěte se, že jste v režimu návrhu. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvkyzapněte režim návrhu Obrázek tlačítka.

 6. Pokud chcete určit vlastnosti ovládacího prvku, klikněte na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky na vlastnosti Obrázek tlačítka.

  Tip: Můžete taky kliknout pravým tlačítkem myši na ovládací prvek a potom kliknout na Vlastnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti. Podrobné informace o jednotlivých vlastnostech získáte tak, že tuto vlastnost vyberete a stisknutím klávesy F1 zobrazíte Visual Basic nápovědy. Název vlastnosti můžete také zadat do pole Visual Basic nápovědy.

  Tato tabulka shrnuje dostupné vlastnosti podle funkčních kategorií.

Pokud chcete zadat

Použití této vlastnosti

Obecné:

Určuje, jestli se ovládací prvek načte při otevření sešitu. (Ignorováno pro technologie ActiveX ovládací prvky.)

Automatické načítání (Excel)

Jestli ovládací prvek může získat fokus a reagovat na události generované uživatelem.

Povoleno (formulář)

Určuje, jestli je možné ovládací prvek upravit.

Uzamčeno (formulář)

Název ovládacího prvku

Název (formulář)

Způsob, jakým je ovládací prvek připojený k buňkám pod ní (volné plovoucí, pohyblivé, ale nevelikosti nebo přesunutí a velikost).

Umístění (Excel)

Jestli se ovládací prvek může vytisknout.

PrintObject (Excel)

Jestli je ovládací prvek viditelný nebo skrytý.

Viditelné (formulář)

Textové funkce:

Atributy písma (tučné písmo, kurzíva, velikost, přeškrtnutí, podtržení a váha).

Tučnépísmo, kurzíva,velikost,přeškrtnutí,podtržení,váha (formulář)

Popisný text ovládacího prvku, který ho identifikuje nebo popisuje.

Titulek (formulář)

Velikost a umístění:

Výška nebo šířka v bodech

Výška, Šířka (formulář)

Vzdálenost mezi ovládacím prvku a levým nebo horním okrajem listu

Vlevo, nahoře (formulář)

Formátování:

Barva pozadí.

BackColor (formulář)

Barva ohraničení

BorderColor (formulář)

Barva popředí

ForeColor (formulář)

Jestli má ovládací prvek stín.

Stín (Excel)

Vizuální vzhled ohraničení (ploché, vyvýšené, potopené, vylepšované nebo naražované).

SpecialEffect (formulář)

Obrázek:

Rastrový obrázek, který se má zobrazit v ovládacím prvku.

Obrázek (formulář)

Umístění obrázku na pozadí (vlevo nahoře, vpravo nahoře, uprostřed atd.)

Zarovnání obrázku (formulář)

Jak zobrazit obrázek pozadí na ovládacím prvku (oříznutí, roztažení nebo přiblížení).

PictureSizeMode (formulář)

Jestli chcete dlaždici více kopií obrázku v ovládacím prvku.

PictureTiling (formulář)

Klávesnice a myš:

Vlastní ikona myši

MouseIcon (formulář)

Typ ukazatele, který se zobrazí, když uživatel umístí myš nad určitý objekt (například standardní, šipkový nebo I-paprskový).

MousePointer (formulář)

Specifické pro rámeček:

Typ použitého ohraničení, jednosměnné nebo žádné.

Styl ohraničení (formulář)

Jestli má ovládací prvek svislé posuvníky, vodorovné posuvníky nebo obojí.

Posuvníky (formulář)

Akce, která se má provést, když uživatel opustí poslední ovládací prvek na rámečku nebo stránce (všechny formuláře nebo aktuální formulář).

Cyklus (formulář)

Jestli posuvníky zůstanou viditelné, když to není potřeba.

KeepScrollBarsVisible (Formulář)

Výška nebo šířka celkové oblasti v bodech, kterou můžete zobrazit přesunutím posuvníků.

ScrollHeight, ScrollWidth (Formulář)

Vzdálenost levého nebo horního okraje logického formuláře od levého nebo horního okraje rámečku v bodech.

ScrollLeft, ScrollTop (formulář)

Jak moc změnit velikost obrázku v rámečku

Lupa (formulář)

Poznámky: 

 • Pokud chcete ovládací prvek rámce používat často, přidejte ho do listu Uložené ovládací prvky a pak list uložte pro opakované použití. Až budete příště potřebovat ovládací prvek rámce, otevřete tento list a zkopírujte ovládací prvek rámce do formuláře listu, který upravujete.

 • Všechna přepínačová tlačítka v rámečku se ve výchozím nastavení vzájemně vylučují.

 • Můžete taky použít přepínací tlačítko uvnitř rámečku a vybrat jednu nebo více položek ze související skupiny. Můžete například vytvořit formulář objednávky, který obsahuje seznam dostupných položek s přepínacím tlačítkem před každou položkou.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×