Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tabulky v diagramu modelu databáze představují strukturu tabulky v databázi včetně názvu tabulky, názvů sloupců, primárních klíčů a datových typů. Pomocí šablony Diagram modelu databáze můžete vytvářet nové tabulky, měnit stávající tabulky i zpětně analyzovat tabulky ze stávající databáze.

Důležité informace: Diagram modelu databáze je k dispozici jenom v určitých verzích Visia. Další informace najdete v části Nemůžete najít funkce pro modelování databází.

Poznámka: Úplnou sadu funkcí pro modelování databází, včetně zpětné a dopředné analýzy, obsahuje Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects je součástí předplatného MSDN Premium, které je k dispozici s edicemi založenými na rolích Visual Studio Professional a Visual Studio Team System.

Vytvoření tabulky v diagramu modelu databáze

 1. Otevřete diagram modelu databáze, s kterým chcete pracovat.

 2. Přetáhněte ze vzorníku Relace entit nebo Objektově-relační do výkresu obrazec Entita.

 3. Poklikáním na tento obrazec otevřete okno Vlastnosti databáze.

 4. V části Kategorie klikněte na Definice a zadejte název tabulky.

 5. V části Kategorie klikněte na Sloupce, zadejte název a zvolte datový typ.

 6. Vyberte Požadováno u sloupců, které nesmí obsahovat hodnoty null.

 7. Vyberte PK (primární klíč) u sloupců, které jednoznačně identifikují jednotlivé řádky databázové tabulky.

 8. V části Kategorie vytvořte kliknutím na Indexy, Aktivační události, Kontrola nebo Rozšířené tyto volitelné prvky.

Tip: Obrazec entity má po přetažení do diagramu výchozí název. Výchozí nastavení změníte tak, že v nabídce Databáze přejdete na Možnosti, kliknete na Modelování a pak přejdete na kartu Logické modely – různé.

Přidání sloupce do tabulky

Jakmile vytvoříte tabulku, musíte přidat sloupce a definovat jejich vlastnosti, jako je datový typ a primární klíče.

 1. Poklikejte na tabulku v diagramu.

 2. V okně Vlastnosti databáze v části Kategorie klikněte na Sloupce.

 3. Klikněte do první prázdné buňky Fyzický název a zadejte název.

 4. Pokud chcete v nějakém sloupci změnit datový typ, klikněte na pole Datový typ pro daný sloupec a vyberte datový typ v seznamu nebo ho do seznamu zadejte. Můžete zadat například decimal(8,2) nebo char(30).

 5. Pokud nechcete umožnit hodnoty null, zaškrtněte políčko Požadováno.

 6. Pokud chcete určit, že daný sloupec je primární klíč, zaškrtněte políčko PK.

Nastavení primárního klíče

Relace používají primární a cizí klíče k namapování řádků v jedné tabulce na odpovídající řádky v jiné tabulce. Alespoň jedna z tabulek v relaci musí mít primární klíč, aby bylo možné relaci vytvořit.

 1. Poklikejte na tabulku v diagramu.

 2. V okně Vlastnosti databáze v části Kategorie klikněte na Sloupce.

 3. Zaškrtněte políčko PK u sloupce, pro který chcete použít primární klíč. Pokud chcete vytvořit složený klíč, můžete zaškrtnout víc než jedno políčko.

Poznámka: Typy nemůžete použít jako primární klíče.

Odebrání tabulky

Když odebíráte tabulku z diagramu modelu databáze, můžete tabulku odebrat buď jen z diagramu, nebo z diagramu i z podkladového modelu. Pokud zkoušíte různé scénáře, může být užitečné tabulku odebrat jen z diagramu.

 1. Klikněte na tabulku v modelu a na klávesnici stiskněte klávesu DELETE.

 2. V dialogovém okně Odstranit objekt udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete odebrat tabulku z výkresu i z podkladového modelu, klikněte na Ano.

  • Pokud chcete tabulku odebrat jenom z výkresu, klikněte na Ne.

   Poznámka: Když tabulku odeberete kliknutím na Ne a později se ji rozhodnete přidat zpátky do výkresu, můžete ji tam přetáhnout z okna Tabulky a zobrazení.

Tip: Můžete zvolit, aby se odstraněné relace vždy odebraly i z podkladového modelu nebo aby se z něj naopak neodebíraly. V nabídce Databáze přejděte na Možnosti, klikněte na Modelování a přejděte na kartu Logický diagram, kde můžete vybrat požadovanou možnost.

Zobrazení informací o tabulce

Můžete si zobrazit informace o tabulkách ve vašem diagramu, jako jsou primární klíče (PK), cizí klíče (FKn), alternativní klíče (AKn), jedinečné (UN) a indexy (In) i datové typy.

 1. V nabídce Databáze přejděte na Možnosti a klikněte na Dokument.

 2. Na kartě Tabulky vyberte položky, které chcete v diagramu zobrazit.

  Pokud máte notaci nastavenou na Relační, zobrazí se poznámky v levém sloupci. Pokud používáte zápis IDEF1X, budou poznámky uvedené v závorkách vedle názvu sloupce.

Nemůžete najít funkce pro modelování databází?

Vaše edice Visia pravděpodobně neobsahuje hledané funkce. Pokud chcete zjistit, jakou edici Visia máte, klikněte v nabídce Nápověda na možnost O aplikaci Microsoft Office Visio. Název edice je v dialogovém okně na horním řádku textu.

Visio Standard neobsahuje šablonu Diagram modelu databáze.

Edice Visio Professional a Premium podporují funkce zpětné analýzy pro šablonu Diagram modelu databáze (použití existující databáze k vytvoření modelu ve Visiu), ale nepodporují dopřednou analýzu (použití modelu databáze Visia k vygenerování kódu SQL).

Poznámka: Úplnou sadu funkcí pro modelování databází, včetně zpětné a dopředné analýzy, obsahuje Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects je součástí předplatného MSDN Premium, které je k dispozici s edicemi založenými na rolích Visual Studio Professional a Visual Studio Team System.

Pokud používáte Visio Plan 2 a chcete z existující databáze zpětně analyzovat model databáze, podívejte se na článek o zpětné analýze existující databáze.

Viz také

Vytvoření modelu databáze (také označovaného jako diagram Vztah entity)

Definování relace v diagramu modelu databáze

Nastavení a úprava datových typů v diagramech modelů databáze

Zpětná analýza existující databáze

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×