Přidání textu, tabulek a obrázků na stránku pomocí webové části Text

Když na webpřidáte moderní stránku, můžete přidat a přizpůsobit webové části ,které jsou stavebními bloky stránky.

Poznámka: Některé funkce se postupně zavádí organizacím, které se rozhodly přihlásit k programu pro cílenou verzi. To znamená, že tato funkce ještě nemusí fungovat jinak, než je popsáno v článcích nápovědy.

Webovou část Text použijte, když chcete přidat na stránku odstavce textu. K dispozici jsou možnosti formátování, jako jsou styly, odrážky, odsazení, zvýraznění a odkazy. Můžete také vložit obrázky vložené do textu.

Použití webové části Text:

 1. Na stránce najeďte myší nad nebo pod existující webovou část a uvidíte čáru se zakroužkovaný +, takto:

  Znaménko plus pro přidání webových částí na stránku

 2. Klikněte na + a v seznamu webových částí zvolte Text.

 3. Klikněte do pole a zobrazí se panel nástrojů formátování.

  Webová část Text
 4. Zadejte text a naformátovat ho pomocí panelu nástrojů formátování. Pokud chcete otevřít nebo zavřít podokno Formátování textu a tabulky, klikněte na tři tečky (...) na pravé straně panelu nástrojů.

  Otevření stránky formátování textu a tabulky

  V podokně Formátování textu a tabulky můžete na panelu nástrojů dělat všechno, co můžete, a navíc:

  • Vrácení a znovu provedené změny

  • Vymazání formátování z vybraného textu

  • Výběr z 10 dostupných velikostí písma

  • Změna barvy písma pomocí standardních barev nebo barev motivu (barvy motivu se mění tak, aby odrážely motiv webu)

  • Přidání barvy zvýraznění

  • Použití přeškrtnutí

  • Použití dolního a horního indexu

  • Odsazení textu

  • Vložení tabulky a výběr stylů a zarovnání tabulky

Poznámka: Výška čáry je pevná a navržená pro čitelnost a snadnou čitelnost. Je nastavený na 140 % velikosti písma. Po konci řádku můžete stisknutím klávesy Enter vytvořit nový odstavec a mezery mezi odstavci se rovnají výšce jednoho řádku. Výjimkou jsou mezery za nadpisy, což je 12 pixelů.

Přidání obrázku

Obrázek vložený do textu můžete přidat zkopírováním obrázku a jeho vložením do webové části Text v místě kurzoru. Potom vyberte obrázek ve webové části a pomocí panelu nástrojů v levém horním rohu obrázku obrázek upravte, přesuňte nebo zarovnejte doleva, doprava nebo na střed. Velikost obrázku můžete změnit tak, že vyberete úchyty v každém rohu obrázku.

Příklad vloženého obrázku ve webové části Text

Poznámka: Když obrázek zarovnáte doleva nebo doprava, zajistěte, aby šířka obrázku byla větší než 50 % šířky sloupce. Pokud je šířka menší než 50 %, uvidíte na obou stranách obrázku prázdné místo a nemusí to vypadat, jako by bylo zarovnáno doleva nebo doprava.

Vložení hypertextového odkazu

Hypertextový odkaz můžete přidat dvěma způsoby. Jedním ze způsobu je použití příkazu Hypertextový odkaz na panelu nástrojů a dalším způsobem je psaní přímo ve webové části.

 • Použití příkazu Hypertextový odkaz

  1. Klikněte na Hypertextový odkaz na panelu nástrojů nebo v podokně Formátování textu a tabulky nebo použijte kombinaci kláves CTRL+K. Pokud před kliknutím vyberete slovo, použije se toto slovo jako klíčové slovo k hledání stránek.

   Dialogové okno Vložit odkaz
  2. V dialogovém okně Vložit odkaz zadejte adresu odkazu do pole Adresa a text, který chcete propojit, do pole Text k zobrazení.

   Pokud chcete vytvořit odkaz na stránku na webu, můžete ji vyhledat pomocí vyhledávacího pole a pak vybrat stránku v seznamu výsledků.

  3. Až to budete mít, klikněte na Uložit.

 • Psaní přímo ve webové části

  Do webové části Text zadejte [[ , kde se má odkaz zobrazit, a budete si moct vybrat ze seznamu stránek na webu. Nebo můžete zadat odkaz bez použití rozevíracího seznamu zadáním [[název odkazu | ADRESAURL ]].

Ukotvení stránky

Ukotvení stránky (označované taky jako záložky) se automaticky přidávají do stylů Nadpis 1 ve webových částech Text na stránce. Když se stránka publikuje a ve webové části Text najedete myší na nadpis 1, zobrazí se symbol odkazu označující ukotvení stránky.

Příklad odkazu na ukotvení stránky

Pokud chcete zkopírovat umístění ukotvení stránky pro použití mimo stránky, můžete kliknout pravým tlačítkem myši na ukotvení stránky SharePoint a v místní nabídce webového prohlížeče vybrat "kopírovat odkaz". Jakmile je ukotvení stránky ve schránce, můžete ho vložit do e-mailů, rychlých zpráv nebo jiných takových položek. 

Když na stránku přidáte hypertextový odkaz, můžete přejít na nadpis 1 v libovolné textové webové části přidáním symbolu křížku (#) a textu nadpisu 1, na který chcete přejít na konec odkazu, jako v tomto příkladu:

Příklad odkazu se záložkou

Vložení tabulky

 1. Klikněte na tlačítko Vložit tabulku v podokně Formátování textu a tabulky. Vloží se jednoduchá tabulka se 3 sloupci a 3 řádky.

  Text v tabulce můžete naformátovat pomocí nástrojů pro formátování textu dostupných na panelu nástrojů nebo v podokně Formátování textu a tabulky.

  Možnosti vložení tabulky

  Volba stylu tabulky

  V SharePoint (ale ne SharePoint Server 2019 ) můžete zvolit jednoduchý styl tabulky nebo styl tabulky s temií. Styly tematické tabulky (zobrazené na druhém řádku) odrážejí barvu motivu použitou na vašem webu. Zleva doprava jsou styly tabulek:

  • Prostý

  • Jemné záhlaví (záhlaví má dolní ohraničení)

  • Záhlaví (řádek záhlaví má plnou barvu a obrácené písmo)

  • Střídavé řádky (řádek záhlaví má plnou barvu a obrácené písmo a střídavé řádky jsou stínované)

  • Záhlaví sloupce (řádek záhlaví má plnou barvu a obrácené písmo, první sloupec a střídavé řádky jsou stínované)

  Vložení a odstranění řádků a sloupců

  Přidejte nebo odeberte řádky nebo sloupce nebo odstraňte celou tabulku kliknutím na příslušná tlačítka v podokně Formátování textu a tabulky. Pomocí klávesy Tab můžete také procházet tabulku a přidávat řádky. Zleva doprava jsou možnosti:

  • Vložení řádku nad

  • Vložení řádku pod

  • Vložení sloupce doleva

  • Vložení sloupce doprava

  • Odstranění vybraného řádku

  • Odstranění vybraného sloupce

  • Odstranění celé tabulky

  Nastavení zarovnání tabulky

  V SharePoint (ale ne SharePoint Server 2019 ) můžete pomocí tlačítek pro zarovnání tabulky umístit celou tabulku do prostoru webové části. Tabulku můžete zarovnat doleva, na střed nebo doprava.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×