Důležité informace:  Upozornění:  Nesprávné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, k jejichž odstranění může být nutné přeinstalovat operační systém. Společnost Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být odstraněny. Před úpravami registru zazálohujte cenná data. Nejnovější informace o použití a ochraně registru počítače naleznete v nápovědě pro systém Microsoft Windows.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití REGISTER.ID  v Microsoft Excel.

Popis

Vrátí ID registrace dříve registrované zadané dynamické knihovny (DLL) nebo zdroje kódu. Pokud knihovna DLL nebo zdroj kódu nebyly registrovány, zaregistruje tato funkce knihovnu DLL nebo zdroj kódu a pak vrátí ID registrace.

Funkci PŘIHLÁSIT.ID lze použít v listech (na rozdíl od funkce PŘIHLÁSIT), při použití funkce PŘIHLÁSIT.ID však nelze zadat název funkce a názvy argumentů.

Další informace o knihovnách DLL, zdrojích kódu a datových typech naleznete v tématu Použití funkcí VOLAT a PŘIHLÁSIT.

Poznámka: Protože aplikace Microsoft Excel pro systém Windows a Microsoft Excel pro systém Macintosh používají odlišné typy zdrojů kódu, má funkce PŘIHLÁSIT.ID v každém z těchto prostředí mírně odlišnou syntaxi.

Syntaxe

PŘIHLÁSIT.ID(modul,procedura,[typ])

Funkce PŘIHLÁSIT.ID má následující argumenty:

  • Modul:  Povinný argument. Jedná se o text určující název knihovny DLL, která obsahuje funkci v aplikaci Microsoft Excel pro Windows.

  • Procedura:  Povinný argument. Text udávající název funkce v knihovně DLL v aplikaci Microsoft Excel pro systém Windows. Můžete rovněž použít pořadové číslo funkce z příkazu EXPORTS v definičním souboru modulu (DEF). Pořadové číslo ani ID zdroje nesmí být v textovém formátu.

  • Typ:     Nepovinný argument. Jedná se o text určující datový typ návratové hodnoty a datový typ všech argumentů knihovny DLL. První písmeno argumentu typ určuje návratovou hodnotu. Pokud je funkce nebo zdroj kódu již registrován, můžete tento argument vynechat.

Příklady

Následující vzorec zaregistruje funkci GetTickCount z 32bitové aplikace Microsoft Windows a vrátí ID registrace:

PŘIHLÁSIT.ID("Kernel32"; "GetTickCount"; "J!")

Za předpokladu, že funkce GetTickCount byla pomocí předchozího vzorce již registrována na jiném listu, vrátí následující vzorec ID registrace pro funkci GetTickCount:

PŘIHLÁSIT.ID("Kernel32"; "GetTickCount")

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×