You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Můžete vytvořit dynamické připojení mezi sešitem Excel a databázovým serverem SQL Server Analysis Services Online Analytical Processing (OLAP ) a pak toto připojení aktualizovat při každé změně dat. Můžete se připojit k určitému soubor offline datové krychle, pokud byl vytvořen na databázovém serveru. Data můžete importovat do Excel jako tabulku nebo sestavu kontingenční tabulky.   

Připojení Excel databázového serveru služby SQL Server Analysis Services (OLAP ) pomocí prostředí & Transformovat (Power Query).

 1. Klikněte na kartu Data a potom na kartě Naimportovat data > z databáze > z SQL Server Analysis Services Database (Import). Pokud tlačítko Získat data nevidíte, klikněte na Nový dotaz > z databáze > z SQL Server Analysis Services.

 2. Zadejte název serveru a stiskněte OK.

  Poznámka: Máte možnost zadat konkrétní název databáze a můžete přidat dotaz MDX nebo DAX.

 3. V podokně Navigátor vyberte databázi a pak krychli nebo tabulky, které chcete připojit.

 4. Kliknutím na Načíst načtěte vybranou tabulku nebo kliknutím na Upravit proveďte další filtry a transformace dat před načtením.

V Excel 2010 a 2013 existují dva způsoby vytvoření připojení k databázi SQL Server Analysis Services (OLAP). Doporučenou metodou je použít Power Query, který je dostupný, pokud si stáhnete doplněk Power Query. Pokud power query nemůžete stáhnout, můžete použít Průvodce datovým připojením.

Power Query

 1. Na pásu karet Power Query klikněte na Z databáze > Z SQL Server Analysis Services.

 2. Zadejte název serveru a stiskněte OK.

  Poznámka: Máte možnost zadat konkrétní název databáze a můžete přidat dotaz MDX nebo DAX.

 3. V podokně Navigátor vyberte databázi a pak krychli nebo tabulky, které chcete připojit.

 4. Kliknutím na Načíst načtěte vybranou tabulku nebo kliknutím na Upravit proveďte další filtry a transformace dat před načtením.

Průvodce datovým připojením

 1. Na kartě Data klikněte ve skupině Naískejte externí data na položku Z jiných zdrojů apotom klikněte na položku Ze služby Analysis Services.

  Excel Ribbon Image

 2. V Průvodci datovýmpřipojením zadejte název serveru a vyberte možnost přihlášení. Klikněte na tlačítko Další.

  Průvodce datovým připojením > Připojení k serveru
 3. Vyberte databázi a tabulku nebo krychli, ke které se chcete připojit, a klikněte na Další.

  Průvodce datovým připojením > vybrat databázi a tabulku
 4. Zadejte název a popis nového připojení a stisknutím tlačítka Dokončit ho uložte.

  Průvodce datovým připojením > Uložení souboru datového připojení a dokončení
 5. V dialogovém okně Importovat data vyberte možnost, jak chcete data načíst a kam je chcete umístit. Počínaje Excel 2013 máte také možnost data uložit do datového modelu.

  Průvodce datovým připojením > Import dat

Viz také

O doplňku Power Query v Excelu

Importování dat z externích zdrojů

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×