Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Můžete se připojit ke konferenčnímu hovoru v Microsoft Lyncu 2010 nebo ke zvukové části online schůzky voláním. Můžete vytočit buď jako účastník, nebo jako vedoucí konferenčního hovoru. Vedoucí i účastníci můžou ke správě konferenčního prostředí používat vícefrekvenční duální tón (DTMF).

Poznámka:  V Lyncu 2010 a doplňku online schůzky pro Microsoft Lync 2010 se vedoucí konferenčních hovorů označují jako prezentující. Organizátor schůzky je automaticky vedoucí.

Pokud jste vedoucí konferenčního hovoru a voláte bez přístupu k počítači, musíte si před voláním nastavit PIN číslo vytáčených konferencí.

Co chcete dělat?

Nastavení PIN kódu vytáčených konferencí

Pokud se chcete připojit jako vedoucí konferenčního hovoru, musíte použít PIN kód pro vytáčené konference. Jako účastník konferenčního hovoru můžete také použít svůj pin kód pro telefonické připojení a pracovní číslo, abyste byli přijati k zabezpečeným schůzkám – tj. ke schůzkám omezeným na identifikované účastníky – bez nutnosti čekat v předsálí. Pokud chcete nastavit nebo změnit pin kód pro telefonické připojení, postupujte takto:

 1. V hlavním okně Lyncu klikněte na šipku zobrazit nabídku Ikona Možnosti, přejděte na Nástroje a potom klikněte na Nastavení Vytáčené konference.

 2. Na stránce Nastavení vytáčených konferencí a správy PIN kódu v části Osobní identifikační číslo (PIN) klikněte na Přihlásit se.

 3. Zvolte upřednostňovaný jazyk, v případě potřeby zadejte přihlašovací údaje k síti a klikněte na Přihlásit se.

 4. V části Osobní identifikační číslo (PIN) klikněte na Resetovat PIN kód.

 5. Zkontrolujte požadavky na PIN kód, zadejte a potvrďte svůj nový PIN kód a poznamenejte si ho na bezpečném místě.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Připojit se jako účastník

U většiny konferenčních hovorů Lyncu je připojení jednoduché jako vytočení čísla a záznam vašeho jména. Jakmile budete připojení k hovoru, můžete ztlumit linku nebo si poslechnout seznam lidí hovoru pomocí příkazů DTMF. Příkazy DTMF jsou kódy tónových tónů zadané na klávesnici telefonu.

Připojení ke konferenčnímu hovoru jako účastník

 1. Otevřete žádost o schůzku a v části Připojit se telefonem si poznamenejte čísla vytáčení a ID konference. Pokud cestujete, můžete také kliknout na odkaz Najít místní číslo v pozvánce a zjistit, jestli jsou pro vaši aktuální polohu dostupná čísla pro telefonické připojení.

 2. Vytočte jedno z uvedených čísel a po zobrazení výzvy zadejte ID konference a znak křížku (#).

 3. Počkejte několik sekund, až uslyšíte výzvu, která začíná "If you're the leader" (Pokud jste vedoucí).

 4. (Volitelné) Pokud je schůzka zabezpečená (to znamená pouze na identifikované účastníky), udělejte jednu z těchto věcí:

  • Po zobrazení výzvy zadejte své pracovní číslo nebo rozšíření a pak zadejte svůj PIN kód pro telefonické připojení.

  • Počkejte, dokud vás vedoucí nepřipustí na schůzku.

 5. Když o to požádáte, nahrajte své jméno a stiskněte křížek (#).

V následujících situacích musíte počkat, než se připojíte k hovoru:

 • Vedoucí se nepřipojil k hovoru.

 • Jedná se o zabezpečený hovor a vy jste v kroku 4 výše zvolili, že chcete počkat v předsálí, místo abyste zadali číslo linky a PIN kód.

Ztlumení řádku nebo poslech seznamu účastníků

Následující tabulka ukazuje příkazy DTMF nebo kódy tónů dotykového ovládání zadané na klávesnici telefonu, které jsou dostupné účastníkům během konferenčního hovoru.

Stiskněte

Akce

*1

Soukromé přehrání popisu dostupných příkazů DTMF

*3

Soukromé přehrání jména každého účastníka konference

*6

Ztlumení nebo zrušení ztlumení mikrofonu

Začátek stránky

Připojit se jako vedoucí konferenčního hovoru

Kromě čísla pro telefonické připojení a ID konference musíte nastavit a poznamenat si pin kód pro vytáčené připojení, abyste se mohli připojit ke konferenčnímu hovoru jako vedoucí. Po připojení k hovoru můžete spravovat zvuk schůzky a další možnosti pomocí příkazů DTMF.

Připojte se ke konferenčnímu hovoru jako vedoucí

 1. Otevřete žádost o schůzku a v části Připojit se telefonem si poznamenejte čísla vytáčení a ID konference. Můžete také kliknout na odkaz Najít místní číslo v pozvánce a zjistit, jestli jsou k dispozici další čísla pro telefonické připojení.

 2. Vytočte jedno z uvedených čísel a po zobrazení výzvy zadejte ID konference a znak křížku (#).

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud jste schůzku naplánoval(a), stiskněte hvězdičku (*), až uslyšíte výzvu, a pak zadejte svůj PIN kód.

  • Pokud nejste organizátor schůzky, počkejte, dokud neuslyšíte výzvu "Pokud jste byli určeni jako vedoucí schůzky, stiskněte znovu hvězdičku". Potom stiskněte klávesu hvězdička (*) a po zobrazení výzvy zadejte svoje telefonní číslo a PIN kód.

Uslyšíte "Nyní se připojujete ke schůzce jako vedoucí" a jste připojení k hovoru.

Poznámka:  Pokud jste pozastaveni nebo jste vyzváni k zaznamenání vašeho jména, nebyli jste ověřeni jako vedoucí konferenčního hovoru. Zavěste a zkuste se znovu připojit ke konferenčnímu hovoru.

Správa schůzky pomocí příkazů DTMF

Během schůzky spravujte účastníky, zvuk a předsálí pomocí příkazů DTMF zobrazených v následující tabulce.

Stiskněte

Akce

Dostupnost

*1

Soukromé přehrání popisu dostupných příkazů DTMF

Všichni:

*3

Soukromé přehrání jména každého účastníka konference

Všichni:

*4

Ztlumení cílové skupiny nebo vrácení ovládacího prvku ztlumení účastníkům

Důležité informace:  Vypnutím ztlumení cílové skupiny neztlumíte ztlumení jednotlivých účastníků. Když vypnete ztlumení cílové skupiny, účastníci uslyší zprávu vysvětlující, jak zrušit ztlumení.

Pouze vodicí znak

*6

Ztlumení nebo zrušení ztlumení mikrofonu

Všichni:

*7

Uzamčení nebo odemknutí konference

Pouze vodicí znak

*8

Přiznejte všechny účastníky v předsálí. Jakmile tento příkaz vydáte, všichni, kdo se připojí ke schůzce, obejde předsálí.

Pouze vodicí znak

*9

Povolí nebo zakáže oznámení pro účastníky, kteří do konference vstupují a opouštějí. Oznámení budou slyšet všichni účastníci schůzky.

Pouze vodicí znak

Poznámka:  Tyto příkazy se můžou změnit na základě konfigurace sítě nebo umístění. Pokud voláte z neznámého umístění, ověřte konkrétní příkazy, které máte k dispozici, kliknutím na odkaz Najít místní číslo v pozvánce na schůzku.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×