Panel nástrojů Rychlý přístup je přizpůsobitelný panel nástrojů, který obsahuje sadu příkazů nezávislých na kartě, která se aktuálně zobrazuje na pásu karet. Panel nástrojů Rychlý přístup se dá přesunout z jednoho ze dvou možných míst a můžou se na něj přidat tlačítka, která představují příkazy.

Váš prohlížeč nepodporuje video.

Poznámky: 

 • V systému Microsoft Office neexistuje možnost zvětšení tlačítek představujících příkazy. Jediným způsobem, jak velikost tlačítek zvětšit, je snížit používané rozlišení obrazovky.

 • Panel nástrojů Rychlý přístup není možné zobrazit na více řádcích.

 • Na panel nástrojů Rychlý přístup se dají přidat jenom příkazy. Obsah většiny seznamů, jako třeba hodnoty odsazení a mezer a individuální styly, které jsou k dispozici i na pásu karet, nejde na panel nástrojů Rychlý přístup přidat. Pás karet ale můžete přizpůsobit v Office přizpůsobit pás karet tak, jak chcete. Dá se například vytvořit vlastní karty a skupiny, které budou obsahovat příkazy, které často používáte.

Co chcete udělat?

Zobrazení nebo skrytí panelu nástrojů Rychlý přístup

Rick-click in the upper left corner above the ribbon and do either of the following:

 • Pokud se zobrazí panel nástrojů Rychlý přístup, vyberte Skrýt panel nástrojů Rychlý přístup.

  Skrytí panelu nástrojů Rychlý přístup

 • Pokud je panel nástrojů Rychlý přístup skrytý, vyberte Zobrazit panel nástrojů Rychlý přístup.

  Zobrazení panelu nástrojů Rychlý přístup

Přesunutí panelu nástrojů Rychlý přístup

Panel nástrojů Rychlý přístup může být umístěn na jednom ze dvou míst:

 • Levý horní roh v záhlaví. (výchozí umístění)

  Panel nástrojů Rychlý přístup nad pásem karet

 • Pod pásem karet

  Panel nástrojů Rychlý přístup pod pásem karet

Umístění panelu nástrojů Rychlý přístup můžete přesunout z jednoho na druhý.

 1. Klikněte na Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup.

 2. V seznamu klikněte na Zobrazit pod pásem

  Zobrazení panelu nástrojů Rychlý přístup pod pásem karet

  nebo Zobrazit nad pásem karet.

  Zobrazení panelu nástrojů Rychlý přístup nad pásem karet

Pokud je panel nástrojů Rychlý přístup nastavený pod pásem karet, můžete popisky příkazů zobrazit nebo skrýt.

 1. Klikněte na Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup.

 2. V seznamu klikněte na Zobrazit popisky

  příkazů Zobrazení popisků příkazů

  nebo Skrýt popisky příkazů.

  Skrytí popisků příkazů

Všimněte si, že příkazy můžete nastavit v části Možnosti (Soubor> možnosti > panelu nástrojů Rychlý přístup).

Možnosti panelu nástrojů Rychlý přístup

Přidání příkazu na panel nástrojů Rychlý přístup

 1. Kliknutím na příslušnou kartu nebo skupinu na pásu karet zobrazte příkaz, který chcete přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.

 2. Klikněte na tento příkaz pravým tlačítkem a pak klikněte na Přidat na panel nástrojů Rychlý přístup v místní nabídce.

  Přidání příkazu na panel nástrojů Rychlý přístup

Přidání příkazu, který není na pásu karet, na panel nástrojů Rychlý přístup

 1. Klikněte na Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup > Další příkazy.

  Přidání vlastního příkazu na panel nástrojů Rychlý přístup

 2. V seznamu Zvolit příkazy z klikněte na Příkazy mimo pás karet.

 3. Najděte příkaz v seznamu a pak klikněte na Přidat.

Tip: Pokud v seznamu Příkazy není v seznamu Pás karet nemůžete najít příkaz, zkuste nastavit Zvolit příkazy z na Všechny příkazy.

Odebrání příkazu z panelu nástrojů Rychlý přístup

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na příkaz, který chcete odstranit z panelu nástrojů Rychlý přístup, a poté v místní nabídce klikněte na příkaz Odebrat z panelu nástrojů Rychlý přístup.

Změna pořadí příkazů na panelu nástrojů Rychlý přístup

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na panel nástrojů Rychlý přístup a poté v místní nabídce klikněte na příkaz Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup.

 2. V části Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup klikněte na příkaz, který chcete přesunout, a potom klikněte na šipku Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Seskupení příkazů přidáním oddělovače mezi příkazy

Chcete-li zobrazovat panel nástrojů Rychlý přístup rozdělený na sekce, lze příkazy seskupit s pomocí oddělovače.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na panel nástrojů Rychlý přístup a poté v místní nabídce klikněte na příkaz Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup.

 2. V seznamu Zvolit příkazy z klikněte na položku Oblíbené příkazy.

 3. Klikněte na položku <Oddělovač> a potom na tlačítko Přidat.

 4. K umístění oddělovače na požadované místo klikněte na šipku Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Přesunutí panelu nástrojů Rychlý přístup

Panel nástrojů Rychlý přístup může být umístěn na jednom ze dvou míst:

 • Levý horní roh v záhlaví. (výchozí umístění)

  Panel nástrojů Rychlý přístup nad pásem karet

 • Pod pásem karet

  Panel nástrojů Rychlý přístup pod pásem karet

Pokud nechcete, aby se panel nástrojů Rychlý přístup zobrazoval na svém aktuálním umístění, můžete ho přesunout jinam. Pokud zjistíte, že výchozí umístění vedle ikon programů je příliš daleko od pracovní oblasti a je vám to nepohodlné, budete ho možná chtít přesunout blíž k pracovní oblasti. Umístění pod pásem karet zasahuje do pracovní oblasti. Proto, pokud chcete mít pracovní oblast co největší, je možná lepší nechat panel nástrojů Rychlý přístup na svém výchozím umístění.

 1. Klikněte na Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup (na pravé straně panelu nástrojů QAT).

 2. V seznamu klikněte na Zobrazit pod pásem karet nebo Zobrazit nad pásem karet.

Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup pomocí příkazu Možnosti

Pomocí příkazu Možnosti je možné přidat, odebrat nebo změnit pořadí příkazů na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Panel nástrojů Rychlý přístup.

 4. Proveďte požadované změny.

Obnovení výchozího nastavení panelu nástrojů Rychlý přístup

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na panel nástrojů Rychlý přístup a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup.

 2. V okně Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na položku Obnovit výchozí hodnoty a potom na položku Obnovit pouze panel nástrojů Rychlý přístup.

Export vlastního panelu nástrojů Rychlý přístup

Vlastní nastavení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup lze exportovat do souboru, který lze importovat a použít v jiném počítači nebo jej může použít další spolupracovník.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Panel nástrojů Rychlý přístup.

 4. Klikněte na Import nebo export a pak na Exportovat veškeré vlastní nastavení.

Další informace o přizpůsobení pásu karet najdete v tématu Přizpůsobení pásu karet v Office.

Import vlastního panelu nástrojů Rychlý přístup

Soubory s vlastními nastaveními je možné importovat, a nahradit tak aktuální rozložení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup. Pomocí importu vlastního nastavení lze zajistit stejný vzhled aplikací systému Microsoft Office pro všechny spolupracovníky nebo mezi různými počítači.

Důležité informace: Když naimportujete soubor s vlastním nastavením pásu karet, přijdete o veškerá předchozí vlastní nastavení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup. Jestliže předpokládáte, že se možná budete chtít vrátit k aktuálnímu vlastnímu nastavení, je vhodné toto nastavení dříve, než importujete jakékoli nové vlastní nastavení, vyexportovat.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Panel nástrojů Rychlý přístup.

 4. Klikněte na Import nebo export a pak na položku Importovat soubor vlastního nastavení.

Další informace o přizpůsobení pásu karet najdete v tématu Přizpůsobení pásu karet v Office.

Proč je zobrazena zelená značka?

Zelená značka se zobrazí v případě, že jste na panel nástrojů Rychlý přístup přidali vlastní skupinu nebo příkaz poté, co jste přizpůsobili pás karet, ale nepřiřadili ikonu, která tuto vlastní skupinu či příkaz znázorňuje.

Ikona se použije v následujících případech:

 • Chcete přidat vlastní skupinu na panel nástrojů Rychlý přístup.

 • Chcete odlišit vlastní pás karet od výchozího pásu karet.

Přidání ikony pro znázornění vlastní skupiny či příkazu

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Pod položkou Nápověda klikněte na Možnosti.

 3. Klikněte na Přizpůsobit pás karet.

 4. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobení pásu karet na vlastní skupinu či příkaz, které jste přidali.

 5. Klikněte na tlačítko Přejmenovat a poté v seznamu Symbol klikněte na příslušnou ikonu.

 6. V dialogovém okně Přejmenovat klikněte na tlačítko OK.

 7. Pokud chcete vaše úpravy zobrazit a uložit, klikněte na OK.

Další informace o přizpůsobení pásu karet najdete v tématu Přizpůsobení pásu karet v Office.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×