Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce PEARSON v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí Pearsonův koeficient korelace r. Hodnota r leží mezi -1.0 pro úplnou zápornou korelaci a +1.0 pro úplnou kladnou korelaci a vyjadřuje lineární vztah mezi dvěmi množinami dat.

Syntaxe

PEARSON(matice1, matice2)

Syntaxe funkce PEARSON má následující argumenty:

  • Matice1:    Povinný argument. Jedná se o soubor nezávislých hodnot.

  • Matice2:    Povinný argument. Jedná se o soubor závislých hodnot.

Poznámky

  • Argumenty musí být čísla nebo názvy, maticové konstanty nebo odkazy, které obsahují čísla.

  • Jestliže matice nebo odkaz obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány; buňky s nulovou hodnotou jsou však započítávány.

  • Pokud jsou argumenty matice1 a matice2 prázdné nebo mají odlišný počet datových bodů, vrátí funkce PEARSON chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

  • Vzorec pro výpočet Pearsonova koeficientu korelace r:

    Rovnice

    kde x a y jsou střední hodnoty výběru PRŮMĚR(matice1) a PRŮMĚR(matice2).

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Nezávislé hodnoty

Závislé hodnoty

9

10

7

6

5

1

3

5

1

3

Vzorec

Popis (výsledek)

V ýsledek

=PEARSON(A3:A7;B3:B7)

Pearsonův výsledný momentový korelační koeficient pro výše uvedené množiny dat (0,699379)

0,699379

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×