Vrátí hodnotu, která odpovídá k-tému percentilu v oblasti hodnot. Tuto funkci můžete použít ke stanovení prahové hodnoty. Můžete například prozkoumat kandidáty, kteří dosáhli alespoň 90tého percentilu.

Důležité informace: 

  • Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici. 

  • Další informace o nových funkcích najdete v článcích PERCENTIL.EXC (funkce) a PERCENTIL.INC (funkce).

Syntaxe

PERCENTIL(matice,k)

Funkce PERCENTIL má následující argumenty:

  • matice     Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast dat, která určuje relativní umístění.

  • k  Povinný argument. Jedná se o hodnotu percentilu z uzavřeného intervalu 0..1.

Poznámky

  • Pokud k není číselné, vrátí funkce PERCENTIL hodnotu #VALUE!. chybová hodnota.

  • Pokud k je < 0 nebo k > 1, vrátí funkce PERCENTIL hodnotu #NUM! chybová hodnota.

  • Jestliže argument k není násobkem 1/(n - 1), určuje funkce PERCENTIL interpolací hodnotu ke k-tému percentilu.

Příklad

V tomto příkladu najdeme 30. percentil seznamu v buňkách E2:E5.

Excel Funkce PERCENTIL vrátí 30. percentil dané oblasti pomocí funkce =PERCENTIL(E2:E5;0,3).

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×