Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vrátí k-tý percentil hodnot v oblasti, přičemž k je hodnota mezi 0 a 1 (včetně).

Tuto funkci můžete použít ke stanovení prahové hodnoty. Můžete například prozkoumat kandidáty, kteří dosáhli alespoň 90tého percentilu.

Syntaxe

PERCENTIL.INC(matice;k)

Syntaxe funkce PERCENTIL.INC má následující argumenty:

  • Matice:     Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast dat, která určuje relativní umístění.

  • K:     Povinný argument. Jedná se o hodnotu percentilu z uzavřeného intervalu 0..1.

Poznámky

  • Pokud je pole prázdné, funkce PERCENTIL. Funkce INC vrátí hodnotu #NUM! chybová hodnota.

  • Pokud k není číselného typu, percentil. Funkce INC vrátí hodnotu #VALUE! chybová hodnota.

  • Pokud k je < 0 nebo k > 1, PERCENTIL. Funkce INC vrátí hodnotu #NUM! chybová hodnota.

  • Jestliže argument k není násobkem 1/(n - 1), určuje funkce PERCENTIL.INC hodnotu ke k-tému percentilu interpolací.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

1

3

2

4

Vzorec

Popis

V ýsledek

=PERCENTIL.INC(A2:A5;0,3)

30. percentil seznamu v oblasti A2:A5.

1,9

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×