Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí (mezi 0 a 1) množiny dat.

Syntaxe

PERCENTRANK.EXC(matice,x,[významnost])

Syntaxe funkce PERCENTRANK.EXC má následující argumenty:

  • Matice:     Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast dat s numerickými hodnotami, které určují relativní postavení.

  • X:     Povinný argument. Jedná se o hodnotu, u které chcete znát umístění.

  • Významnost:     Nepovinný argument. Jedná se o hodnotu určující počet desetinných míst, která se budou pro procentuální hodnoty uvažovat. Pokud tuto hodnotu nezadáte, použije funkce PERCENTRANK.EXC tři desetinná místa (0,xxx).

Poznámky

  • Pokud je pole prázdné, funkce PERCENTRANK. Funkce EXC vrátí hodnotu #NUM! chybová hodnota.

  • Pokud je hodnota < 1, PERCENTRANK. Funkce EXC vrátí hodnotu #NUM! chybová hodnota.

  • Pokud argument x neodpovídá žádné hodnotě v matici, vrátí funkce PERCENTRANK.EXC správné procentuální pořadí po interpolaci.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

1

2

3

6

6

6

7

8

9

Vzorec

Popis

V ýsledek

=PERCENTRANK.EXC(A2:A10;7)

Vrátí pořadí hodnoty 7 z matice v oblasti A2:A10.

0,7

=PERCENTRANK.EXC(A2:A10;5,43)

Vrátí pořadí hodnoty 5,43 ve stejné matici.

0,381

=PERCENTRANK.EXC(A2:A10;5,43;1)

Vrátí pořadí hodnoty 5,43 ve stejné matici, a zobrazí jenom 1 platnou číslici výsledku (výchozí hodnota je 3).

0,3

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×