Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny dat. Tuto funkci můžete použít k určení relativního umístění pozorování v množině dat. Funkci PERCENTRANK můžete například použít k určení pořadí výsledků zkoušky způsobilosti v množině všech výsledků testu.

Důležité informace: Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici.

Další informace o nových funkcích najdete v článcích PERCENTRANK.EXC (funkce) a PERCENTRANK.INC (funkce).

Syntaxe

PERCENTRANK(matice,x,[významnost])

Funkce PERCENTRANK má následující argumenty:

  • Matice:     Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast dat s numerickými hodnotami, které určují relativní postavení.

  • X:     Povinný argument. Jedná se o hodnotu, u které chcete znát umístění.

  • Významnost:     Nepovinný argument. Jedná se o hodnotu určující počet desetinných míst, která se budou pro procentuální hodnoty uvažovat. Pokud tuto hodnotu nezadáte, použije funkce PERCENTRANK tři desetinná místa (0,xxx).

Poznámky

  • Pokud je pole prázdné, vrátí funkce PERCENTRANK #NUM! chybová hodnota.

  • Pokud argument < 1, vrátí funkce PERCENTRANK hodnotu #NUM!. chybová hodnota.

  • Pokud argument x neodpovídá žádné hodnotě v argumentu matice, vrátí funkce PERCENTRANK po interpolaci správné procentuální pořadí.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

13

12

11

8

4

3

2

1

1

1

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

0=PERCENTRANK(A2:A11;2)

Procentuálně vyjádřené pořadí 2 v rozsahu A2:A11. Výsledkem je 0,333, protože tři hodnoty v množině jsou menší než 2 a šest je větších než 2. Protože se hodnota 2 v oblasti nachází (buňka A8), je počet hodnot menší než 2 vydělen součtem počtu hodnot menších než 2 a počtu hodnot větších než 2. To znamená 3/(3+6)=0,333.

0,333

=PERCENTRANK(A2:A11;4)

Procentuálně vyjádřené pořadí 4 v rozsahu A2:A11. Pět hodnot je menších než 4 a čtyři jsou větší. Stejně jako ve výše uvedeném příkladu, 5/(4+5)=0,555.

0,555

=PERCENTRANK(A2:A11;8)

Procentuálně vyjádřené pořadí 8 v rozsahu A2:A11. Šest hodnot je menších než 8 a 3 jsou větší. Stejně jako ve výše uvedeném příkladu, 6/(6+3)=0,666.

0,666

=PERCENTRANK(A2:A11;5)

Procentuálně vyjádřené pořadí 5 v rozsahu A2:A11. Na rozdíl od příkladů výše se hodnota 5 v oblasti nevyskytuje. Funkce PERCENTRANK hodnoty 5 je vypočítána nalezením značky jedné čtvrtiny mezi hodnotou PERCENTRANK hodnoty 4 a PERCENTRANK hodnoty 8. To je (0,555)+(0,25*(0,666-0,555)) nebo 0,583.

0,583

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×