Funkce POČET určuje počet buněk, které obsahují čísla, a počet čísel v seznamu argumentů. Pomocí funkce POČET můžete získat počet položek v číselném poli, které je v nějaké oblasti nebo matici čísel. Zadáním následujícího vzorce například určíte počet čísel v oblasti A1:A20: =POČET(A1:A20). Pokud pět buněk v tomto příkladu obsahuje čísla, bude výsledek 5.

Váš prohlížeč nepodporuje video.

Syntaxe

POČET(hodnota1; [hodnota2]; ...)

Syntaxe funkce POČET má následující argumenty:

  • Hodnota1:    Povinný argument. První položka, odkaz na buňku nebo oblast, ve které chcete spočítat čísla.

  • Hodnota2; ...:    Nepovinný argument. Až 255 dalších položek, odkazů na buňky nebo oblastí, ve kterých chcete spočítat čísla.

Poznámka: Argumenty mohou obsahovat různé typy dat nebo na ně odkazovat. Počítají se však pouze čísla.

Poznámky

  • Počítají se argumenty, které jsou vyjádřeny čísly, kalendářními daty nebo čísly formátovanými jako text (jako jsou čísla uzavřená do uvozovek, například "1").

  • Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

  • Argumenty typu chybová hodnota nebo text, který nelze převést na číslo, nejsou počítány.

  • Pokud je argumentem matice nebo odkaz, jsou započítána pouze čísla uvedená v dané matici nebo v odkazovaných buňkách. Prázdné buňky, logické hodnoty, text nebo chybové hodnoty nejsou počítány.

  • Chcete-li počítat logické hodnoty, text nebo chybové hodnoty, použijte funkci POČET2.

  • Chcete-li počítat pouze čísla splňující určitá kritéria, použijte funkci COUNTIF nebo COUNTIFS.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

8.12.2008

19

22,24

PRAVDA

#DIV/0!

Vzorec

Popis

Výsledek

=POČET(A2:A7)

Vrátí počet buněk obsahujících čísla z oblasti A2 až A7.

3

=POČET(A5:A7)

Vrátí počet buněk obsahujících čísla z oblasti A5 až A7.

2

=POČET(A2:A7;2)

Vrátí součet počtu buněk obsahujících čísla z oblasti A2 až A7 a hodnoty 2.

4

Funkce COUNTIF (počítá buňky, které splňují určité kritérium)

Funkce POČET2 (počítá neprázdné buňky v oblasti)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×