Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pole Souhrnná skutečná práce obsahuje Dosavadní práce provedenou všechny Zdroje přiřazená úkolům, sečtenou za určitou dobu.

Existuje několik kategorií polí Souhrnná skutečná práce.

Datový typ    Doba trvání

Souhrnná skutečná práce (časově uspořádané pole úkolu)

Typ položky    Vypočítá

Způsob výpočtu:    Při prvním vytvoření úkolu je pole Souhrnná skutečná práce prázdné. Když pro dané úkoly zadáte hodnoty Dokončeno v procentech, Dokončená práce v procentech nebo Skutečná práce, aplikace Project sečte veškerou skutečnou práci vykazovanou pro tento úkol a zobrazí ji v Časově uspořádané poli Souhrnná skutečná práce.

Souhrnná skutečná práce se pro každé časové období rovná součtu souhrnné skutečné práce za předchozí období a skutečné práce za aktuální období.

Nejvhodnější použití:    Pole Souhrnná skutečná práce přidejte do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů v případě, že chcete u úkolů zobrazit informace o souhrnné skutečné práci. To vám umožňuje zjistit množství práce, která byla dosud na úkolech provedena.

Příklad:    Tomáš, Jan a Karel pracují na úkolu „Vypracování návrhu“. Včera každý z nich vykázal 8 hodin skutečné práce. Dnes každý z nich vykázal 2 hodiny skutečné práce. V poli Souhrnná skutečná práce můžete zjistit, že souhrnná skutečná práce na daném úkolu nyní činí celkem 30 hodin.

Souhrnná skutečná práce (časově uspořádané pole zdroje)

Typ položky    Vypočítá

Způsob výpočtu:    Při prvním vytvoření úkolu a jeho přiřazení ke zdrojům je pole Souhrnná skutečná práce pro každý zdroj prázdné. Když pro dané úkoly, které jsou přiřazeny k určitému zdroji, zadáte hodnoty Dokončeno v procentech, Dokončená práce v procentech nebo Skutečná práce, aplikace Project sečte veškerou skutečnou práci a zobrazí ji v Časově uspořádané poli Souhrnná skutečná práce.

Nejvhodnější použití:    Pole Souhrnná skutečná práce přidejte do časově uspořádané části zobrazení Používání zdrojů v případě, že chcete u zdrojů zobrazit informace o souhrnné skutečné práci. To vám umožňuje zjistit objem práce, kterou má zdroj dokončenou v daný časový okamžik.

Příklad:    Michal má přiřazeny dva úkoly: „Vytvořit grafiku“ a „Upravit návrh“. Včera vykázal 6 hodin skutečné práce na úkolu „Vytvořit grafiku“ a 2 hodiny na úkolu „Upravit návrh“. Dnes vykázal 2 hodiny skutečné práce na úkolu „Vytvořit grafiku“ a 2 hodiny na úkolu „Upravit návrh“. V poli Souhrnná skutečná práce můžete zjistit, že souhrnná skutečná práce Michala nyní činí celkem 12 hodin.

Souhrnná skutečná práce (časově uspořádané pole přiřazení)

Typ položky    Vypočítá

Způsob výpočtu:    Při prvním vytvoření úkolu a jeho přiřazení ke zdrojům je pole Souhrnná skutečná práce pro dané přiřazení prázdné. Když pro dané úkoly zadáte hodnoty Dokončeno v procentech, Dokončená práce v procentech nebo Skutečná práce, aplikace Project sečte veškerou skutečnou práci a zobrazí ji v Časově uspořádané poli Souhrnná skutečná práce.

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zobrazit souhrnné množství skutečné práce pro dané přiřazení provedené k určitému datu, přidejte do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů pole Souhrnná skutečná práce.

Příklad:    Helena má přiřazen úkol „Vytvořit grafiku.“ Včera vykázala na úkolu 5 hodin skutečné práce. Dnes vykázala na úkolu 3 hodiny skutečné práce. Souhrnná skutečná práce na přiřazení proto nyní činí 8 hodin. Upozornění: Libovolný další úkol přiřazený Heleně (například „Návrh obalu knihy“) znamená samostatné přiřazení a každé přiřazení má své vlastní pole Souhrnná skutečná práce.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×