Pole Zbývající skutečné úkoly zobrazuje celkový počet skutečných dílčích úkolů, které zbývá dokončit prosouhrnný úkol v daný den. Pokud se zobrazí souhrnný úkol projektu, zobrazí se v poli Zbývající skutečné úkoly celkový počet skutečných úkolů a dílčích úkolů, které zbývá dokončit v daný den pro celý projekt.

Datový typ    Číslo

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Při prvním vytvoření souhrnného úkolu se pole Zbývající skutečné úkoly úkolu rovná celkovému počtu dílčích úkolů. Pokud označíte jeden z dílčích úkolů jako dokončený 100 % v polích Dokončená práce % nebo Dokončená práce %, odečte Project tento dílčí úkol od celkového počtu dílčích úkolů souhrnného úkolu a zobrazí výsledek v poli Zbývající skutečné úkoly.

Pokud změníte pole Skutečná práce na číslo rovnající se poli Práce dílčího úkolu, stane se totéž: Project odečte tento dílčí úkol od celkového počtu dílčích úkolů v rámci souhrnného úkolu a zobrazí výsledek v poli Zbývající skutečné úkoly.

Při prvním zobrazení Souhrnný úkol projektu se pole Zbývající skutečné úkoly rovná celkovému počtu úkolů a dílčích úkolů v celém projektu. Pokud označíte jeden z úkolů nebo dílčích úkolů jako dokončený 100 % v polích Dokončená práce % nebo Dokončená práce %, odečte Project od celkového počtu úkolů a dílčích úkolů pro celý projekt a zobrazí výsledek v poli Zbývající skutečné úkoly.

Pokud změníte pole Skutečná práce na číslo rovnající se poli Práce úkolu nebo dílčího úkolu, odečte Project hodnotu od celkového počtu úkolů a dílčích úkolů v celém projektu a zobrazí výsledek v poli Zbývající skutečné úkoly. Poznámka: Project zahrnuje dílčí úkoly a běžné úkoly v tomto výpočtu, ale nezahrnuje skutečné souhrnné úkoly (úkol, který obsahuje dílčí úkoly).

Vhodné využití:    Vytvořte souhrnné úkoly, které obsahují jeden nebo více dílčích úkolů. Pole Zbývající skutečné úkoly přidejte do Časově uspořádané zobrazení Používání úkolů, pokud chcete zobrazit, kolik skutečných dílčích úkolů zbývá dokončit v daný den souhrnného úkolu.

Příklad    Souhrnný úkol "Napsat návrh" má 3 dílčí úkoly: "Zapsat", "Upravit" a "Revize". Dílčí úkol "Zapsat" je naplánovaný na 1. den. Dílčí úkol Upravit je naplánovaný na 2. den. "Revize" se plánuje na 3. den.

Dílčí úkol Zapsat označíte jako dokončený 100 %. Pole Zbývající skutečné úkoly souhrnného úkolu pro den 1 je tedy 2. Další dva dílčí úkoly ještě nejsou 100 % dokončené. Pole Zbývající skutečné úkoly souhrnného úkolu proto zůstane na 2. a 3.

Poznámky

  • Pole Zbývající skutečné úkoly neodečítá dílčí úkol nebo úkol, pokud nezadáte přesně 100 % pro pole Dokončená % nebo Dokončená práce %. Pokud zadáte hodnotu skutečné práce, která je menší než pole Práce, neodečítá se ani dílčí úkol nebo úkol.

  • Dílčí úkoly budou vždy zobrazovat hodnotu 1 v poli Zbývající skutečné úkoly, dokud nebudou dokončené, nebo dokud jim nebude přiřazena skutečná práce, která se rovná poli Práce.

  • Souhrnný úkol projektu můžete zapnout na kartě Upřesnit v dialogovém Project Možnosti projektu.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×