Existuje mnoho důvodů, proč poslouchat dokument, jako je kontrola pravopisu, multitasking nebo zvýšené porozumění a učení. Word umožňuje poslech pomocí funkce převodu textu na řeč (TTS) vašeho zařízení k přehrání napsaného textu jako mluvených slov.  

Existuje několik nástrojů pro naslouchání wordových dokumentů: 

 • Funkce Číst nahlas    přečte celý dokument nebo jeho část. Funkci Číst nahlas můžete používat samostatně nebo v Asistivní čtečka pro Word v Windows a MacOS.

 • Asistivní čtečka    je sada nástrojů, které pomáhají zlepšit plynulost čtení a porozumění. Další informace o Asistivní čtečka naleznete v tématu Učení Nástroje ve Wordu.

 • Funkce Přečíst    přečte jenom text, který jste vybrali. Funkce Přečíst je k dispozici pouze pro Windows. Další informace o funkci Přečíst najdete v tématu Čtení textu nahlas pomocí funkce Přečíst text na řeč.

 • Předčítání    je aplikace Windows Čtečka obrazovky, která čte dialogová okna, tlačítka a další uživatelská rozhraní i text. Další informace o programu Předčítání najdete v tématu Používání Windows Předčítání v Office pro web.

 • Speech    je integrovaná funkce přístupnosti systému MacOS. Když v předvolbách systému Mac nastavíte předvolby řeči, můžete vybrat text a nechat ho přečíst stisknutím vámi definované kombinace klávesnice.

Poznámka: Úplný seznam podporovaných jazyků najdete v tématu Jazyková a hlasová podpora služby Speech.

Poslech pomocí funkce Číst nahlas 

Tato funkce je jenom pro předplatitele. Funkce Číst nahlas je k dispozici pouze pro Office 2019, Office 2021 a Microsoft 365.

 1. Na kartě Revize vyberte Číst nahlas.

    Výběr možnosti Číst nahlas

 2. Pokud chcete přehrát čtení nahlas, vyberte v ovládacích prvcích možnost Přehrát .

  Výběr možnosti Přehrát

 3. Pokud chcete pozastavit čtení nahlas, vyberte Pozastavit.

  Výběr možnosti Pozastavit

 4. Pokud chcete přejít z jednoho odstavce na druhý, vyberte Předchozí nebo Další.

  Vybrat předchozí nebo další

 5. Pokud chcete funkci Číst nahlas ukončit, vyberte Zastavit (x).

  Výběr možnosti Zastavit

Změna nastavení čtení nahlas 

 1. Vyberte ikonu ozubeného kola v ovládacích prvcích v pravém horním rohu.

  Čtení nastavení zvuku nahlas

 2. Pomocí posuvníku rychlost čtení můžete změnit rychlost čtení.

 3. V části Výběr hlasu vyberte požadovaný hlas.

Klávesové zkratky 

Funkci Číst nahlas můžete snadno ovládat pomocí následujících klávesových zkratek v Windows: 

CTRL+ALT+MEZERNÍK

Začít číst nahlas

CTRL+MEZERNÍK 

Přehrávání nebo pozastavení funkce Číst nahlas 

CTRL+ŠIPKA VLEVO 

Přeskočit na začátek aktuálního odstavce

CTRL+ŠIPKA VLEVO+ŠIPKA VLEVO

Přeskočit na začátek předchozího odstavce

CTRL+ŠIPKA VPRAVO 

Přeskočit vpřed na začátek dalšího odstavce

Alt + šipka vlevo

Snížení rychlosti čtení 

Alt + šipka vpravo

Zvýšení rychlosti čtení 

Poslech dokumentů pomocí speak 

Příkaz Přečíst je integrovaná funkce aplikací Word, Outlook, PowerPoint a OneNote. Funkce Přečíst přečte nahlas jenom text, který vyberete. Funkce Číst nahlas přečte celý dokument od místa kurzoru, jako je audiokniha.  

Použití funkce Přečíst:  

 1. Vyberte slovo nebo blok textu v dokumentu.

 2. Na panelu nástrojů Rychlý přístup vyberte ikonu Přečíst vybraný text .

  Výběr ikony Přečíst

Tip: Pokyny k přidání ikony Přečíst na panel nástrojů Rychlý přístup najdete v článku nápovědy Použití funkce Přečíst text na řeč ke čtení textu nahlas

Podporované jazyky 

Funkce Číst nahlas používá jazyk kontroly pravopisu nastavený pro dokument. Pokud chcete změnit jazyk, přečtěte si článek nápovědy Oprava čtení textu na řeč v nesprávném jazyce.  

Hlasy 

V závislosti na vaší platformě používá převod textu na řeč (TTS) software, který je součástí vašeho zařízení nebo prostřednictvím služby Microsoftu. Dostupné hlasy se budou mezi službami TTS lišit. Pokud používáte Asistivní čtečka, další informace najdete v článku nápovědy Stažení hlasů pro Asistivní čtečka, režim čtení a čtení nahlas

Náš tým pracuje na tom, aby hlasy zněly přirozeněji, takže hledejte vylepšení. 

Řešení potíží 

Pokud možnost Číst nahlas nevidíte, ujistěte se, že jste přihlášení ke svému účtu Microsoft 365, a pak zkuste restartovat aplikaci Word nebo se odhlásit a znovu přihlásit. 

Ochrana osobních údajů 

Funkce Číst nahlas neukládá váš obsah ani zvuková data. Microsoft používá váš obsah pouze k poskytování zvukových výsledků. Další informace o funkcích, které analyzují obsah, najdete v tématu Propojená prostředí v Office.

V MacOS si můžete poslechnout dokumenty pomocí funkce Číst nahlas nebo Řeči.

Poslech pomocí funkce Číst nahlas pro MacOS

Tato funkce je jenom pro předplatitele. Funkce Číst nahlas je k dispozici pouze pro Office 2019, Office 2021 a Microsoft 365.

 1. Na kartě Revize vyberte Číst nahlas.

  Výběr možnosti Číst nahlas

 2. Pokud chcete přehrát čtení nahlas, vyberte v ovládacích prvcích možnost Přehrát .

  Výběr možnosti Přehrát

 3. Pokud chcete pozastavit čtení nahlas, vyberte Pozastavit.

  Výběr možnosti Pozastavit

 4. Pokud chcete přeskočit z jednoho odstavce na druhý, vyberte Předchozí nebo Další.

  Vybrat předchozí nebo další

 5. Pokud chcete funkci Číst nahlas ukončit, vyberte Zastavit (x).

  Výběr možnosti Zastavit

Změna nastavení čtení nahlas

 1. Výběrem ikony ozubeného kola v ovládacích prvcích otevřete nastavení.

  Změna rychlosti čtení

 2. Pomocí posuvníku Rychlost čtení můžete změnit rychlost hlasu.

 3. V části Výběr hlasu vyberte požadovaný hlas.

Klávesové zkratky

Funkci Číst nahlas můžete snadno ovládat pomocí následujících klávesových zkratek v systému MacOS:

CTRL+Option+Mezerník

Začít číst nahlas

Option+Mezerník

Přehrávání nebo pozastavení funkce Číst nahlas

Option+šipka nahoru

Přeskočit na začátek předchozího odstavce

Option+šipka dolů

Přeskočit vpřed na začátek dalšího odstavce

Poslech dokumentů pomocí služby Speech

Speech je integrovaná funkce přístupnosti systému MacOS. Po aktivaci služby Speech pro Mac můžete vybrat text a nechat ho přečíst stisknutím vámi definované kombinace klávesnice.

Pokud chcete aktivovat Službu Speech, postupujte takto: 

 1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému.

 2. V okně Předvolby systému vyberte Přístupnost.

  Výběr možnosti Přístupnost

 3. V seznamu vyberte Řeč a po stisknutí klávesy zaškrtněte políčko vedle možnosti Přečíst vybraný text.  Aktivace služby Speech V nastavení řeči můžete také změnit kombinaci klávesnice, vybrat jiný hlas systému a upravit rychlost mluvení.

Podporované jazyky

Funkce Číst nahlas používá jazyk kontroly pravopisu nastavený pro dokument. Pokud chcete změnit jazyk, přečtěte si článek nápovědy Oprava čtení textu na řeč v nesprávném jazyce

Hlasy

V závislosti na vaší platformě používá převod textu na řeč software, který je součástí vašeho zařízení nebo služby Microsoftu. Dostupné hlasy se budou mezi službami TTS lišit. Pokud používáte Asistivní čtečka, další informace najdete v článku nápovědy Stažení hlasů pro Asistivní čtečka, režim čtení a čtení nahlas.

Náš tým pracuje na tom, aby hlasy zněly přirozeněji, takže hledejte vylepšení.

Řešení potíží

Pokud možnost Číst nahlas nevidíte, ujistěte se, že jste přihlášení ke svému účtu Microsoft 365, a pak zkuste restartovat aplikaci Word nebo se odhlásit a znovu přihlásit.

Ochrana osobních údajů

Funkce Číst nahlas neukládá váš obsah ani zvuková data. Microsoft používá váš obsah pouze k poskytování zvukových výsledků. Další informace o funkcích, které analyzují obsah, najdete v tématu Propojené služby v Office.

Ve Wordu pro web si můžete dokumenty poslechnout pomocí Asistivní čtečka.

Použití Asistivní čtečky

 1. Na kartě Zobrazení přejděte do zobrazení dokumentů a vyberte Asistivní čtečka.

  Vyberte Asistivní čtečka

 2. V Asistivní čtečka vyberte tlačítko Přehrát dole.

  Výběr možnosti Přehrát

 3. Pokud chcete čtení pozastavit, vyberte tlačítko Pozastavit v dolní části.

  Výběr možnosti Pozastavit

 4. Pokud chcete Asistivní čtečka ukončit, vyberte šipku v levém horním rohu.

  Ukončit Asistivní čtečka

Změna nastavení Asistivní čtečka

U Asistivní čtečka můžete změnit rychlost hlasu a výběr.

 1. Výběrem ikony ozubeného kola v dolní části otevřete Hlasový Nastavení.

  Asistivní čtečka nastavení hlasu

 2. Pomocí snímku Rychlost hlasu můžete změnit rychlost hlasu.

 3. Jako hlas vyberte Žena nebo Muž . Upozorňujeme, že některé jazyky budou dostupné jenom jedním hlasem.

  Výběr hlasu

Hlasy

V závislosti na vaší platformě používá převod textu na řeč (TTS) software, který je součástí vašeho zařízení nebo prostřednictvím služby Microsoftu. Dostupné hlasy se budou mezi službami TTS lišit. Pokud používáte Asistivní čtečka, další informace najdete v článku nápovědy Stažení hlasů pro Asistivní čtečka, režim čtení a čtení nahlas.

Náš tým pracuje na tom, aby hlasy zněly přirozeněji, takže hledejte vylepšení.

Řešení potíží

Pokud možnost Číst nahlas nevidíte, ujistěte se, že jste přihlášení ke svému účtu Microsoft 365, a pak zkuste restartovat aplikaci Word nebo se odhlásit a znovu přihlásit.

Ochrana osobních údajů

Funkce Číst nahlas neukládá váš obsah ani zvuková data. Microsoft používá váš obsah pouze k poskytování zvukových výsledků. Další informace o funkcích, které analyzují obsah, najdete v tématu Propojené služby v Office.

Poslech při čtení nahlas v Word pro iPad

 1. Klepněte na ikonu nabídky v horní části.

 2. Klepněte na Číst nahlas.

   

 3. Pokud chcete přehrát čtení nahlas, klepněte v ovládacích prvcích na Přehrát .

  Klepněte na Přehrát

 4. Pokud chcete pozastavit čtení nahlas, klepněte na Pozastavit.

  Klepněte na Pozastavit

 5. Pokud chcete přejít z jednoho odstavce na druhý, klepněte na Předchozí nebo Další.

  Klepněte na Předchozí nebo Další.

 6. Pokud chcete funkci Číst nahlas ukončit, klepněte na Zastavit (x).

  Klepněte na Zastavit.

Změna nastavení čtení nahlas pro iPad

 1. V ovládacích prvcích Číst nahlas klepněte na ikonu ozubeného kola.

 2. Pomocí posuvníku zvyšte nebo snižte rychlost čtení.

  Zvýšení nebo snížení rychlosti čtení

Poslech hlasitě přečtených ve Wordu pro iPhone

 1. Klepnutím na ikonu pera v horní části otevřete pás karet.

  Klepnutím na ikonu pera otevřete nastavení.

 2. Klepněte na kartu Revize .

 3. Klepněte na ikonu ozubeného kola a potom klepněte na Číst nahlas.

  Klepněte na Číst nahlas

 4. Pokud chcete přehrát možnost Číst nahlas, klepněte na Přehrát.

  Klepněte na Přehrát

 5. Pokud chcete pozastavit čtení nahlas, klepněte na Pozastavit.

  Klepněte na Pozastavit

 6. Pokud chcete přejít z jednoho odstavce na druhý, klepněte na Předchozí nebo Další.

  Klepněte na Předchozí nebo Další.

 7. Pokud chcete funkci Číst nahlas ukončit, klepněte na Zastavit (x).

  Klepněte na Zastavit.

Změna nastavení čtení nahlas pro iPhone

 1. Pokud chcete změnit rychlost řeči, klepněte v ovládacích prvcích Číst nahlas na ikonu ozubeného kola.

 2. V části Nastavení zvuku můžete pomocí posuvníku rychlost řeči zvýšit nebo snížit rychlost čtení.

  Zvýšení nebo snížení rychlosti čtení

Podporované jazyky

Když jste online, funkce Číst nahlas se pokusí rozpoznat jazyk textu a může podporovat více jazyků v jednom dokumentu. Úplný seznam podporovaných jazyků najdete v článku nápovědy Jazyková a hlasová podpora služby Speech

Hlasy

V závislosti na vaší platformě používá převod textu na řeč (TTS) software, který je součástí vašeho zařízení nebo prostřednictvím služby Microsoftu. Dostupné hlasy se budou mezi službami TTS lišit. Pokud používáte Asistivní čtečka, další informace najdete v článku nápovědy Stažení hlasů pro Asistivní čtečka, režim čtení a čtení nahlas.

Náš tým pracuje na tom, aby hlasy zněly přirozeněji, takže hledejte vylepšení.

Řešení potíží

Pokud možnost Číst nahlas nevidíte, ujistěte se, že jste přihlášení ke svému účtu Microsoft 365, a pak zkuste restartovat aplikaci Word nebo se odhlásit a znovu přihlásit.

Ochrana osobních údajů

Funkce Číst nahlas neukládá váš obsah ani zvuková data. Microsoft používá váš obsah pouze k poskytování zvukových výsledků. Další informace o funkcích, které analyzují obsah, najdete v tématu Propojené služby v Office.

Poslech při čtení nahlas v Word pro Android telefonu

 1. Nahoře klepněte na ikonu nabídky.

 2. Klepněte na Číst nahlas.

  Klepněte na Číst nahlas

 3. Pokud chcete přehrát možnost Číst nahlas, klepněte na Přehrát.

  text zde

 4. Pokud chcete pozastavit čtení nahlas, klepněte na Pozastavit.

  text zde

 5. Pokud chcete přejít z jednoho odstavce na druhý, klepněte na Předchozí nebo Další.

  text zde

 6. Pokud chcete funkci Číst nahlas ukončit, klepněte na Zastavit (x).

  Klepněte na Zastavit.

Změna nastavení čtení nahlas pro telefon s Androidem

 1. Pokud chcete změnit rychlost řeči, klepněte v ovládacích prvcích Číst nahlas na ikonu ozubeného kola.

 2. V části Nastavení zvuku upravte posuvník rychlosti řeči, abyste zvýšili nebo snížili rychlost čtení.

  Posuvník rychlosti řeči

Podporované jazyky

Úplný seznam podporovaných jazyků najdete v článku nápovědy Jazyková a hlasová podpora služby Speech

Hlasy

V závislosti na vaší platformě používá převod textu na řeč (TTS) software, který je součástí vašeho zařízení nebo prostřednictvím služby Microsoftu. Dostupné hlasy se budou mezi službami TTS lišit. Pokud používáte Asistivní čtečka, další informace najdete v článku nápovědy Stažení hlasů pro Asistivní čtečka, režim čtení a čtení nahlas.

Náš tým pracuje na tom, aby hlasy zněly přirozeněji, takže hledejte vylepšení.

Řešení potíží

Pokud možnost Číst nahlas nevidíte, ujistěte se, že jste přihlášení ke svému účtu Microsoft 365, a pak zkuste restartovat aplikaci Word nebo se odhlásit a znovu přihlásit.

Ochrana osobních údajů

Funkce Číst nahlas neukládá váš obsah ani zvuková data. Microsoft používá váš obsah pouze k poskytování zvukových výsledků. Další informace o funkcích, které analyzují obsah, najdete v tématu Propojené služby v Office.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×