Poslech wordových dokumentů

Dokument si můžete poslechnout z mnoha důvodů, jako je třeba kontrola pravopisu, multitasking nebo větší porozumění a učení. Word umožňuje poslech pomocí funkce převodu textu na řeč (TTS) vašeho zařízení k přehrávání psaného textu jako mluvených slov.  

Pro poslech wordových dokumentů existuje několik nástrojů: 

 • Čtení nahlas    přečte celý dokument nebo jeho část. Číst nahlas můžete použít samostatně nebo v asistivní čtečce pro Word ve Windows a MacOS.

 • Asistivní čtečka    je sada nástrojů, které pomáhají zlepšit plynulost čtení a porozumění. Další informace o asistivní čtečce najdete v tématu Výukové nástroje ve Wordu.

 • Přečíst    přečte jenom text, který jste vybrali. Funkce Speak je dostupná jenom pro Windows. Další informace o funkci Přečíst najdete v tématu Použití funkce Přečíst převod textu na řeč ke čtení textu nahlas.

 • Předčítání    je aplikace pro čtení obrazovky ve Windows, která čte vaše dialogová okna, tlačítka a další uživatelská rozhraní i text. Další informace o Programu Předčítání najdete v tématu Použití programu Předčítání ve Windows v Office pro web.

 • Řeč    je integrovaná funkce přístupnosti v Systému MacOS. Když v předvolbách systému Mac nastavíte předvolby řeči, můžete vybrat text a přečíst ho tak, že stisknete kombinaci kláves, kterou jste definovali.

Poslech s předčítát nahlas 

Tato funkce je jenom pro předplatitele. Funkce Číst nahlas je k dispozici pouze pro Office 2019 a Microsoft 365.

 1. Na kartě Revize vyberte Číst nahlas.

    Vyberte Číst nahlas.

 2. Pokud chcete přehrát možnost Číst nahlas,vyberte v ovládacích prvcích možnost Přehrát.

  Vyberte Přehrát.

 3. Pokud chcete pozastavit čtení nahlas,vyberte Pozastavit.

  Vyberte Pozastavit.

 4. Pokud chcete přejít z jednoho odstavce do druhého, vyberte Předchozí nebo Další.

  Vyberte Předchozí nebo Další.

 5. Pokud chcete ukončit čtení nahlas, vyberte Zastavit (x).

  Vyberte Zastavit.

Změna nastavení čtení nahlas 

 1. V ovládacích prvcích vpravo nahoře vyberte ikonu ozubeného kola.

  Čtení nastavení zvuku nahlas

 2. Pomocí posuvníku Rychlost čtení můžete změnit rychlost čtení.

 3. V části Voice Selection(Výběr hlasu) vyberte hlas, který chcete použít.

Klávesové zkratky 

Čtení nahlas můžete snadno ovládat pomocí následujících klávesových zkratek ve Windows: 

CTRL+Alt+Mezerník

Začít číst nahlas

CTRL+MEZERNÍK 

Přehrání nebo pozastavení funkce Číst nahlas 

CTRL+ŠIPKA VLEVO 

Přechod na začátek předchozího odstavce

CTRL+ŠIPKA VPRAVO 

Přechod dopředu na začátek dalšího odstavce

Alt+Šipka vlevo

Snížení rychlosti čtení 

Alt+Šipka vpravo

Zvýšení rychlosti čtení 

Poslech dokumentů pomocí aplikace Speak 

Příkaz Přečíst je integrovaná funkce aplikací Word, Outlook, PowerPoint a OneNote. Přečíst přečte nahlas jenom text, který vyberete. Funkce Číst nahlas přečte celý dokument od umístění kurzoru jako audiokniha.  

Použití funkce Mluvit:  

 1. Vyberte slovo nebo blok textu v dokumentu.

 2. Na panelu nástrojů Rychlý přístup vyberte ikonu Promluvte vybraný text.

  Ikona Vybrat mluvte

Tip: Pokyny k přidání ikony Přečíst na panel nástrojů Rychlý přístup najdete v článku nápovědy Použití funkce Přečíst převod textu na řeč ke čtení textu nahlas. 

Podporované jazyky 

Funkce Číst nahlas používá jazyk kontroly pravopisu nastavený pro dokument. Pokud chcete změnit jazyk, podívejte se na článek nápovědy Oprava čtení převodu textu na řeč v nesprávném jazyce.  

Hlasy 

V závislosti na vaší platformě používá převod textu na řeč (TTS) software, který je součástí vašeho zařízení nebo prostřednictvím služby Microsoftu. Dostupné hlasy se budou lišit mezi službami TTS. Pokud používáte asistivní čtečku, přečtěte si článek nápovědy Stažení hlasů pro asistivní čtečku, režim čtení a čtení nahlas. 

Náš tým pracuje na tom, aby hlasy zněly přirozeněji, takže dál sledujte vylepšení. 

Řešení potíží 

Pokud možnost Číst nahlas nevidíte, zkontrolujte, že jste přihlášení k účtu Microsoft 365, a zkuste aplikaci Word restartovat nebo se odhlaste a znovu se odhlaste. 

Ochrana osobních údajů 

Funkce Číst nahlas neukládá váš obsah ani zvuková data. Microsoft používá váš obsah jenom k poskytování zvukových výsledků. Další informace o funkcích, které analyzují obsah, najdete v tématu Propojená prostředí v Office.

V MacOS můžete poslouchat dokumenty pomocí funkce Číst nahlas nebo Řeč.

Poslech s předčítát nahlas pro MacOS

Tato funkce je jenom pro předplatitele. Funkce Číst nahlas je k dispozici pouze pro Office 2019 a Microsoft 365.

 1. Na kartě Revize vyberte Číst nahlas.

  Vyberte Číst nahlas.

 2. Pokud chcete přehrát možnost Číst nahlas, vyberte v ovládacích prvcích možnost Přehrát.

  Vyberte Přehrát.

 3. Pokud chcete pozastavit čtení nahlas, vyberte Pozastavit.

  Vyberte Pozastavit.

 4. Pokud chcete přeskočit z jednoho odstavce do druhého, vyberte Předchozí nebo Další.

  Vyberte Předchozí nebo Další.

 5. Pokud chcete ukončit čtení nahlas, vyberte Zastavit (x).

  Vyberte Zastavit.

Změna nastavení čtení nahlas

 1. Výběrem ikony ozubeného kola v ovládacích prvcích otevřete nastavení.

  Změna rychlosti čtení

 2. Pomocí posuvníku Rychlost čtení můžete změnit rychlost hlasu.

 3. V části Voice Selection(Výběr hlasu) vyberte hlas, který chcete použít.

Klávesové zkratky

Čtení nahlas můžete snadno ovládat pomocí následujících klávesových zkratek v MacOS:

CTRL+Option+Mezerník

Začít číst nahlas

Option+Mezerník

Přehrání nebo pozastavení funkce Číst nahlas

Option+šipka nahoru

Přechod na začátek předchozího odstavce

Option+šipka dolů

Přechod dopředu na začátek dalšího odstavce

Poslech dokumentů pomocí funkce Řeč

Řeč je integrovaná funkce přístupnosti v Systému MacOS. Po aktivaci funkce Řeč pro Mac můžete vybrat text a přečíst ho stisknutím kombinace klávesnice, kterou jste definovali.

Pokud chcete aktivovat funkci Řeč, proveďte toto: 

 1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému.

 2. V okně Předvolby systému vyberte Přístupnost.

  Vyberte Přístupnost.

 3. V seznamu vyberte Řeča po stisknutí klávesy zaškrtněte políčko Vedle možnosti Mluvit vybraným textem.


  Aktivace řeči
  V nastavení řeči můžete taky změnit kombinaci kláves, vybrat jiný hlas systému a upravit rychlost mluvení.

Podporované jazyky

Funkce Číst nahlas používá jazyk kontroly pravopisu nastavený pro dokument. Pokud chcete změnit jazyk, podívejte se na článek nápovědy Oprava čtení převodu textu na řeč v nesprávném jazyce

Hlasy

V závislosti na vaší platformě používá převod textu na řeč (TTS) software, který je součástí vašeho zařízení nebo služby Microsoftu. Dostupné hlasy se budou lišit mezi službami TTS. Pokud používáte asistivní čtečku, přečtěte si článek nápovědy Stažení hlasů pro asistivní čtečku, režim čtení a čtení nahlas.

Náš tým pracuje na tom, aby hlasy zněly přirozeněji, takže dál sledujte vylepšení.

Řešení potíží

Pokud možnost Číst nahlas nevidíte, zkontrolujte, že jste přihlášení k účtu Microsoft 365, a zkuste aplikaci Word restartovat nebo se odhlaste a znovu se odhlaste.

Ochrana osobních údajů

Funkce Číst nahlas neukládá váš obsah ani zvuková data. Microsoft používá váš obsah jenom k poskytování zvukových výsledků. Další informace o funkcích, které analyzují obsah, najdete v tématu Propojené služby v Office.

Ve Wordu pro web si můžete poslechnout dokumenty pomocí Asistivní čtečky.

Použití Asistivní čtečky

 1. Na kartě Zobrazení přejděte na Zobrazení dokumentů a vyberte Asistivní čtečka.

  Výběr asistivní čtečky

 2. V asistivní čtečce vyberte dole tlačítko Přehrát.

  Vyberte Přehrát.

 3. Pokud chcete čtení pozastavit, vyberte dole tlačítko Pozastavit.

  Vyberte Pozastavit.

 4. Asistivní čtečku ukončíte tak, že vyberete šipku vlevo nahoře.

  Ukončení asistivní čtečky

Změna nastavení asistivní čtečky

U asistivní čtečky můžete změnit rychlost a výběr hlasu.

 1. Výběrem ikony ozubeného kola v dolní části otevřete Nastavení hlasu.

  Nastavení hlasu asistivní čtečky

 2. Pomocí snímku Rychlost hlasu můžete změnit rychlost hlasu.

 3. Pro hlas vyberte Žena nebo Muž. Některé jazyky budou dostupné jenom jedním hlasem.

  Výběr hlasu

Hlasy

V závislosti na vaší platformě používá převod textu na řeč (TTS) software, který je součástí vašeho zařízení nebo prostřednictvím služby Microsoftu. Dostupné hlasy se budou lišit mezi službami TTS. Pokud používáte asistivní čtečku, přečtěte si článek nápovědy Stažení hlasů pro asistivní čtečku, režim čtení a čtení nahlas.

Náš tým pracuje na tom, aby hlasy zněly přirozeněji, takže dál sledujte vylepšení.

Řešení potíží

Pokud možnost Číst nahlas nevidíte, zkontrolujte, že jste přihlášení k účtu Microsoft 365, a zkuste aplikaci Word restartovat nebo se odhlaste a znovu se odhlaste.

Ochrana osobních údajů

Funkce Číst nahlas neukládá váš obsah ani zvuková data. Microsoft používá váš obsah jenom k poskytování zvukových výsledků. Další informace o funkcích, které analyzují obsah, najdete v tématu Propojené služby v Office.

Poslech s předčítát nahlas ve Wordu pro iPad

 1. Nahoře klepněte na ikonu nabídky.

 2. Klepněte na Číst nahlas.

   

 3. Pokud chcete přehrát číst nahlas, klepněte v ovládacích prvcích na Přehrát.

  Klepněte na Přehrát.

 4. Pokud chcete pozastavit čtení nahlas, klepněte na Pozastavit.

  Klepněte na Pozastavit.

 5. Pokud chcete přejít z jednoho odstavce do druhého, klepněte na Předchozí nebo Další.

  Klepněte na Předchozí nebo Další.

 6. Pokud chcete ukončit čtení nahlas, klepněte na Zastavit (x).

  Klepněte na Zastavit.

Změna nastavení čtení nahlas pro iPad

 1. V ovládacích prvcích Číst nahlas klepněte na ikonu ozubeného kola.

 2. Pomocí posuvníku můžete zvýšit nebo snížit rychlost čtení.

  Zvýšení nebo snížení rychlosti čtení

Poslech s předčítát nahlas ve Wordu pro iPhone

 1. Klepnutím na ikonu pera v horní části otevřete pás karet.

  Klepnutím na ikonu pera otevřete nastavení.

 2. Klepněte na kartu Revize.

 3. Klepněte na ikonu ozubeného kola a potom klepněte na Číst nahlas.

  Klepněte na Číst nahlas.

 4. Pokud chcete přehrát možnost Číst nahlas, klepněte na Přehrát.

  Klepněte na Přehrát.

 5. Pokud chcete pozastavit čtení nahlas, klepněte na Pozastavit.

  Klepněte na Pozastavit.

 6. Pokud chcete přejít z jednoho odstavce do druhého, klepněte na Předchozí nebo Další.

  Klepněte na Předchozí nebo Další.

 7. Pokud chcete ukončit čtení nahlas, klepněte na Zastavit (x).

  Klepněte na Zastavit.

Změna nastavení čtení nahlas pro iPhone

 1. Pokud chcete změnit rychlost řeči, klepněte v ovládacích prvcích Číst nahlas na ikonu ozubeného kola.

 2. V části Nastavení zvukumůžete pomocí posuvníku Rychlost řeči zvýšit nebo snížit rychlost čtení.

  Zvýšení nebo snížení rychlosti čtení

Podporované jazyky

Když jste online, funkce Číst nahlas se pokusí rozpoznat jazyk textu a může podporovat více jazyků v jednom dokumentu. Úplný seznam podporovaných jazyků najdete v článku nápovědy Jazyková a hlasová podpora pro službu Rozpoznávání řeči

Hlasy

V závislosti na vaší platformě používá převod textu na řeč (TTS) software, který je součástí vašeho zařízení nebo prostřednictvím služby Microsoftu. Dostupné hlasy se budou lišit mezi službami TTS. Pokud používáte asistivní čtečku, přečtěte si článek nápovědy Stažení hlasů pro asistivní čtečku, režim čtení a čtení nahlas.

Náš tým pracuje na tom, aby hlasy zněly přirozeněji, takže dál sledujte vylepšení.

Řešení potíží

Pokud možnost Číst nahlas nevidíte, zkontrolujte, že jste přihlášení k účtu Microsoft 365, a zkuste aplikaci Word restartovat nebo se odhlaste a znovu se odhlaste.

Ochrana osobních údajů

Funkce Číst nahlas neukládá váš obsah ani zvuková data. Microsoft používá váš obsah jenom k poskytování zvukových výsledků. Další informace o funkcích, které analyzují obsah, najdete v tématu Propojené služby v Office.

Poslech s funkcemi Číst nahlas ve Wordu pro telefon s Androidem

 1. Nahoře klepněte na ikonu nabídky.

 2. Klepněte na Číst nahlas.

  Klepněte na Číst nahlas.

 3. Pokud chcete přehrát možnost Číst nahlas, klepněte na Přehrát.

  text tady

 4. Pokud chcete pozastavit čtení nahlas, klepněte na Pozastavit.

  text tady

 5. Pokud chcete přejít z jednoho odstavce do druhého, klepněte na Předchozí nebo Další.

  text tady

 6. Pokud chcete ukončit čtení nahlas, klepněte na Zastavit (x).

  Klepněte na Zastavit.

Změna nastavení čtení nahlas pro telefon s Androidem

 1. Pokud chcete změnit rychlost řeči, klepněte v ovládacích prvcích Číst nahlas na ikonu ozubeného kola.

 2. V části Nastavení zvukuupravte posuvník Rychlost řeči, abyste zvýšili nebo snížili rychlost čtení.

  Posuvník pro rychlost řeči

Podporované jazyky

Úplný seznam podporovaných jazyků najdete v článku nápovědy Jazyková a hlasová podpora pro službu Rozpoznávání řeči

Hlasy

V závislosti na vaší platformě používá převod textu na řeč (TTS) software, který je součástí vašeho zařízení nebo prostřednictvím služby Microsoftu. Dostupné hlasy se budou lišit mezi službami TTS. Pokud používáte asistivní čtečku, přečtěte si článek nápovědy Stažení hlasů pro asistivní čtečku, režim čtení a čtení nahlas.

Náš tým pracuje na tom, aby hlasy zněly přirozeněji, takže dál sledujte vylepšení.

Řešení potíží

Pokud možnost Číst nahlas nevidíte, zkontrolujte, že jste přihlášení k účtu Microsoft 365, a zkuste aplikaci Word restartovat nebo se odhlaste a znovu se odhlaste.

Ochrana osobních údajů

Funkce Číst nahlas neukládá váš obsah ani zvuková data. Microsoft používá váš obsah jenom k poskytování zvukových výsledků. Další informace o funkcích, které analyzují obsah, najdete v tématu Propojené služby v Office.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×