Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Chcete zkontrolovat a změnit tabulku, kterou vám někdo poslal e-mailem? Nebo dokonce vytvořit nový sešit Microsoft Excelu, když právě nejste u počítače? Pomocí Microsoft Excelu Mobile zvládnete toto i spoustu dalších věcí přímo z telefonu. Začněte tím, že přejdete na centrum Office.

Sešit otevřený v Excelu Mobile

Otevření excelového sešitu

 1. V seznamu aplikacíklepněte na Office ikona Office.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V seznamu Místa klepněte na místo, kde je sešit uložený, a pak klepněte na sešit. Může být na svém telefonu, v e-mailu, na OneDrive, na webu Microsoft SharePoint 2010 nebo novějším nebo na webu SharePointu Online, který je k dispozici v systému microsoft 365.

  • Přejděte na seznam Poslední a klepněte na sešit, který jste nedávno otevřeli.

  • Klepněte na hledat Ikona Hledat. Do vyhledávacího pole začněte psát název sešitu a klepněte na sešit, když ho vidíte.

   Poznámky: 

   • Excel Mobile nepodporuje všechny vlastnosti a funkce, které jsou v Microsoft Excelu 2010 nebo novějším. Pokud je v sešitu obsah, který není podporovaný, můžete i tak otevřít. Nepodporovaný obsah se ale nezobrazí a je možné , že na telefonu nebudete moct sešit upravit. Pokud funkce není podporovaná, vypočítané hodnoty se i tak v buňce zobrazí, ale na telefonu nebudete moct sešit upravit.

   • Hledáte sešit, který jste už otevřeli z e-mailu? Jednoduše přejděte na seznam Místa, klepněte na E-mail a pak klepněte na sešit.

   • Pokud chcete používat sešity uložené v OneDrive, musíte mít na telefonu nastaven účet Microsoft . Další informace o ukládání a synchronizaci dokumentů ve službě OneDrive se dozvíte v tématu Synchronizace dokumentů s OneDrivem.

   • Informace o používání sešitů uložených na webu SharePointu nebo SharePointu Online najdete v tématu Práce s dokumenty ve službě SharePoint.

   Tipy: 

   • Pokud máte sešit, který používáte, můžete ho připnout na začátek. V centru Office přejděte na seznam Nedávné, klepněte na sešit a přidržte ho a pak klepněte na Připnout na úvodní obrazovku.

   • Pokud chcete zobrazit různé části sešitu, můžete zobrazení přiblížit a oddálit stažením a roztažením prstů.

Vytvoření a uložení nového excelového sešitu

 1. V seznamu aplikacíklepněte na Office ikona Office.

 2. Přejděte na Poslední, klepněte na Nový Ikona Nový dokument> Excelnebo klepněte na jednu ze šablon Excelu.

 3. Po provedení změn klepněte na další Ikona Další> Uložit.

 4. Zadejte název do pole Název souboru a potom klepněte na seznam Uložit do > OneDrive nebo Telefon > Uložit.

Zadávání číslic a textu

 1. V sešitu klepněte na buňku v listu, kam chcete přidat číslo nebo text, a pak klepněte na řádek vzorců vedle funkce Ikona Funkce.

 2. Zadejte číslo nebo text a klepněte na zadat Ikona Enter.

 3. Pokud chcete zadat číslo nebo text do jiné buňky, klepněte do této buňky a začněte psát.

 4. Po zadání dat stiskněte tlačítko zpět Tlačítko Zpět na telefonu, aby se klávesnice nezobrazovala.

 5. Pokud chcete odstranit obsah z jedné nebo víc buněk, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete odstranit obsah v jedné buňce, klepněte na buňku obsahující text nebo čísla, která chcete odstranit, klepnutím na text nebo čísla v řádku vzorců vyberte obsah a potom klepněte na odstranit Ikona Odstranit> zadat Ikona Enter.

  • Pokud chcete odstranit obsah více než jedné buňky, klepněte na buňku, přetažením kruhů vyberte oblast buněk a potom klepněte na další Ikona Další> Vymazat obsah. Klepněte na buňku.

 6. Pokud chcete vrátit poslední změnu, kterou jste udělali, klepněte na další Ikona Další> zpět. Klepněte na buňku.

 7. Pokud chcete znovu provést poslední změnu, kterou jste vrátili zpět, klepněte na další Ikona Další> Opakovat. Klepněte na buňku.

Rychlý výpočet čísel (funkce Automatické shrnutí)

Pomocí funkce Automatické shrnutí můžete vypočítat součet, průměr, maximum, minimum a počet hodnot v oblasti buněk.

 1. V listu klepněte na první prázdnou buňku za oblastí buněk, ve které jsou čísla, nebo klepnutím a přetažením vyberte oblast buněk, pro které chcete něco toho spočítat.

 2. Klepněte na automatické shrnutí Ikona funkce Automatické shrnutí.

Poznámka: Chcete-li k výpočtu čísel použít funkci ve vzorci, klepněte na buňku, do které chcete přidat funkci, a pak klepněte na funkce Ikona Funkce vedle řádku vzorců. V seznamu vyberte funkci, kterou chcete použít, klepněte a přetáhněte nebo zadejte hodnoty, text nebo odkazy na buňky, které chcete použít, a pak klepněte na zadat Ikona Enter. Další informace o používání vzorců a funkcí v Excelu najdete v článku Přehled vzorců na webu Microsoft Office.

Řazení čísel

 1. V sešitě klepněte na první buňku v oblasti buněk, kterou chcete seřadit, a pak přetáhněte dolní kruh na poslední buňku v oblasti buněk, kterou chcete seřadit.

 2. Klepněte na seřadit Ikona Seřadit> Seřadit podle > sloupec, podle kterého chcete řadit, a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete čísla seřadit od nejvyššího po nejnižší, klepněte na Pořadí řazení > Sestupně.

  • Pokud chcete čísla seřadit od nejnižšího po nejvyšší, klepněte na Pořadí řazení > Vzestupně.

 3. Klepněte na Hotovo.

Poznámka: Pokud chcete přidat další sloupec, podle kterého chcete řadit, klepněte na Další možnosti > Potom podle > další sloupec, podle kterého chcete řadit > Pořadí řazení > Vzestupně nebo Sestupně > Hotovo.

Přepínání mezi listy nebo grafy v sešitě

 1. V sešitu klepněte na listy Ikona Listy.

 2. Klepněte na list nebo graf, který chcete zobrazit.

Přidání komentáře

 1. Klepněte na buňku v listu, kam chcete přidat komentář.

 2. Klepněte na další Ikona Další> Komentář. Zadejte svoje komentáře. (Pokud komentář přidáváte poprvé, zobrazí se požadavek na zadání uživatelského jména, aby ostatní lidé věděli, kdo sešit upravil. Svoje uživatelské jméno můžete změnit později tak, že klepnete na nastavení Ikona Nastavení v seznamu aplikací, přejdoute na aplikacea pak kliknete na Office > uživatelské jméno.)

 3. Pokud chcete psaní komentářů ukončit, klepněte mimo pole komentáře.

 4. Pokud si chcete komentář zobrazit, klepněte na buňku s komentářem v listu.

 5. Pokud chcete komentář odstranit, klepněte na buňku s komentářem, klepněte na další Ikona Další> Odstranit komentář.

Vyhledání určitého slova nebo čísla

 1. V sešitu klepněte na najít Ikona Hledat.

 2. Zadejte slovo nebo číslo, které chcete najít, a klepněte na zadat Ikona Enter.

 3. Pokud chcete najít další výskyt, klepněte na další Ikona Další .

 4. Klepnutím do libovolného místa v listu hledání ukončíte.

Odeslání sešitu v e-mailu

 1. V seznamu aplikacíklepněte na Office ikona Office.

 2. Jedním z následujících kroků vyhledejte sešit, který chcete odeslat:

  • Pokud hledáte sešit, který jste už otevřeli, přejděte na seznam Nedávné.

  • Přejděte na seznam Místa a klepněte na místo, kde je sešit uložený.

  • Klepněte na hledat Ikona Hledat a vyhledejte sešit.

 3. Klepněte na sešit a přidržte ho, klepněte na Sdílet a potom klepněte na název e-mailového účtu.

 4. Přidejte do e-mailu příjemce a další informace a klepněte na odeslat Ikona Odeslat e-mail.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×