Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Použití čtečky obrazovky k přesunutí nebo zkopírování složky nebo souboru v knihovně dokumentů v SharePoint Online

Tento článek je určen lidem se zrakovým nebo kognitivním postižením, kteří s produkty používají program pro čtení obrazovky, jako je Windows Předčítání, JAWS nebo NVDA Microsoft 365. Tento článek je součástí sady obsahu Podpora čtečky obrazovky pro Microsoft 365, kde najdete další informace o přístupnosti v našich aplikacích. Pokud potřebujete obecnou pomoc, navštivte podporu Microsoftu.

Pomocí SharePoint v Microsoftu 365 klávesnice a čtečky obrazovky můžete přesunout nebo zkopírovat jednu nebo více složek nebo souborů z jednoho umístění do jiného umístění ve stejné knihovně dokumentů. Aplikaci jsme otestovali s programy Předčítání, JAWS a NVDA, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu Jak čtečky obrazovky fungují s Microsoft 365.

 • Pokud používáte SharePoint v Microsoftu 365, doporučujeme použít Microsoft Edge webový prohlížeč. SharePoint v Microsoftu 365 běží ve webovém prohlížeči, a proto se jeho klávesové zkratky liší od těch, které používáte v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Upozorňujeme, že běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) nebo Ctrl+O (Otevřít) ovládají webový prohlížeč, ne SharePoint v Microsoftu 365.

V tomto tématu

Přesunutí složek nebo souborů v knihovně dokumentů

 1. Přihlaste se k účtu Microsoft 365 vaší organizace, spusťte aplikaci SharePoint a pak otevřete knihovnu dokumentů.

  Tip: Knihovny dokumentů na SharePointu Online nabízejí dvě různá zobrazení: klasické prostředí a prostředí SharePoint v Microsoftu 365. Pro většinu lidí je výchozím prostředím SharePoint v Microsoftu 365. Pokud ale při procházení knihovny dokumentů uslyšíte „Tlačítko Vyzkoušet“, používáte klasické prostředí. Pokud chcete zobrazit knihovny dokumentů v prostředí SharePoint v Microsoftu 365, stiskněte, až uslyšíte „Tlačítko Vyzkoušet“, klávesu Enter. Když se zobrazení knihovny dokumentů změní na prostředí SharePoint v Microsoftu 365 a fokus se přesune z tlačítka Vyzkoušet na odkaz Nové, uslyšíte název vaší knihovny dokumentů a pak „Nové“.

 2. Pokud chcete zobrazit knihovny dokumentů v aplikaci SharePoint v Microsoftu 365, stiskněte klávesu Tab, dokud se neozve „Tlačítko Vyzkoušet“. Stiskněte klávesu Enter. Když se zobrazení knihovny dokumentů změní na prostředí SharePoint v Microsoftu 365 a fokus se přesune z tlačítka Vyzkoušet na odkaz Nové, uslyšíte název vaší knihovny dokumentů a pak „Nové“.

  Tip: Pokud oznámení o tlačítku Podívat se neuslyšíte, používáte už prostředí služby SharePoint v Microsoftu 365.

 3. V zobrazení Seznam nebo Dlaždice přejděte pomocí kláves se šipkami k souboru nebo složce, kterou chcete přesunout, a vyberte ho stisknutím mezerníku. Můžete vybrat víc souborů nebo složek.

 4. Přesuňte fokus na řádek nabídek stisknutím shift+tabulátoru, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Sdílet.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte"Přesunout do", a pak stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno Přesunout položku do: .

 6. Pokud se chcete přesunout do cílového seznamu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na seznamu nejlepších cílů.

 7. Pokud chcete vybrat cíl, stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte cíl, který chcete, a pak stiskněte Enter. Dialogové okno Přesunout položku do: se zavře a položka se přesune do cílového umístění.

  Tipy: Vytvoření nové složky souborů:

  1. V dialogovém okně Přesunout položku do: vyberte cíl, u kterého chcete složku vytvořit, a stiskněte Enter.

  2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Nová složka, a pak stiskněte Enter. Uslyšíte, že jste v poli Zadejte název složky.

  3. Zadejte název složky.

  4. Pokud se chcete přesunout na tlačítko Vytvořit, stiskněte klávesu Tab a pak stiskněte Enter. Vytvoří se nová složka, do které se přesune fokus.

  5. Pokud chcete položku do nové složky přesunout, stiskněte Enter.

Kopírování složek nebo souborů v knihovně dokumentů

 1. Přihlaste se k účtu Microsoft 365 vaší organizace, spusťte aplikaci SharePoint a pak otevřete knihovnu dokumentů.

  Tip: Knihovny dokumentů na SharePointu Online nabízejí dvě různá zobrazení: klasické prostředí a prostředí SharePoint v Microsoftu 365. Pro většinu lidí je výchozím prostředím SharePoint v Microsoftu 365. Pokud ale při procházení knihovny dokumentů uslyšíte „Tlačítko Vyzkoušet“, používáte klasické prostředí. Pokud chcete zobrazit knihovny dokumentů v prostředí SharePoint v Microsoftu 365, stiskněte, až uslyšíte „Tlačítko Vyzkoušet“, klávesu Enter. Když se zobrazení knihovny dokumentů změní na prostředí SharePoint v Microsoftu 365 a fokus se přesune z tlačítka Vyzkoušet na odkaz Nové, uslyšíte název vaší knihovny dokumentů a pak „Nové“.

 2. Pokud chcete zobrazit knihovny dokumentů v aplikaci SharePoint v Microsoftu 365, stiskněte klávesu Tab, dokud se neozve „Tlačítko Vyzkoušet“. Stiskněte klávesu Enter. Když se zobrazení knihovny dokumentů změní na prostředí SharePoint v Microsoftu 365 a fokus se přesune z tlačítka Vyzkoušet na odkaz Nové, uslyšíte název vaší knihovny dokumentů a pak „Nové“.

  Tip: Pokud oznámení o tlačítku Podívat se neuslyšíte, používáte už prostředí služby SharePoint v Microsoftu 365.

 3. V zobrazení Seznam nebo Dlaždice přejděte pomocí kláves se šipkami na soubor nebo složku, kterou chcete zkopírovat, a vyberte ho stisknutím mezerníku. Můžete vybrat víc souborů nebo složek.

 4. Přesuňte fokus na řádek nabídek stisknutím shift+tabulátoru, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Sdílet.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte" "Kopírovat do", a pak stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno Kopírovat položku do: .

 6. Pokud se chcete přesunout do cílového seznamu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na seznamu nejlepších cílů.

 7. Pokud chcete vybrat cíl položky, stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte cíl, který chcete, a pak stiskněte Enter. Dialogové okno Kopírovat položku do: se zavře a položka se zkopíruje do cílového umístění.

  Tipy: Vytvoření nové složky, do které můžete dát zkopírovaný soubor:

  1. V dialogovém okně Kopírovat položku do: vyberte cíl, u kterého chcete složku vytvořit, a stiskněte Enter.

  2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Nová složka, a pak stiskněte Enter. Uslyšíte, že jste v poli Zadejte název složky.

  3. Zadejte název složky.

  4. Pokud se chcete přesunout na tlačítko Vytvořit, stiskněte klávesu Tab a stiskněte Enter. Vytvoří se nová složka, do které se přesune fokus.

  5. Ke zkopírování položky do nové složky stiskněte Enter.

Další informace

Použití čtečky obrazovky ke kopírování odkazu na soubor nebo složku v SharePointu Online

Použití čtečky obrazovky k vytvoření složky v knihovně dokumentů v SharePointu Online

Klávesové zkratky v SharePointu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v SharePointu Online

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci SharePoint Online

Pomocí SharePoint v Microsoftu 365 klávesnice a čtečky obrazovky můžete přesunout nebo zkopírovat jednu nebo více složek nebo souborů z jednoho umístění do jiného umístění ve stejné knihovně dokumentů. Aplikaci jsme otestovali s programy Předčítání, JAWS a NVDA, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu Jak čtečky obrazovky fungují s Microsoft 365.

 • Pokud používáte SharePoint v Microsoftu 365, doporučujeme použít Microsoft Edge webový prohlížeč. SharePoint v Microsoftu 365 běží ve webovém prohlížeči, a proto se jeho klávesové zkratky liší od těch, které používáte v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Upozorňujeme, že běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) nebo Ctrl+O (Otevřít) ovládají webový prohlížeč, ne SharePoint v Microsoftu 365.

V tomto tématu

Přesunutí složek nebo souborů v knihovně dokumentů

 1. Otevřete knihovnu SharePoint v Microsoftu 365, ve které se nachází soubor nebo složka, kterou chcete přesunout.

 2. Pokud se chcete přesunout do seznamu složek a souborů, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači výběru všech položek.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud nenajdete soubor nebo složku, kterou chcete.

 4. Pokud chcete otevřít místní nabídku souboru nebo složky, stiskněte Shift+F10.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte"Přesunout do", a pak stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno Přesunout položku do.

 6. Pokud se chcete přesunout do cílového seznamu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na seznamu nejlepších cílů.

 7. Pokud chcete vybrat cíl, stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte cíl, který chcete, a pak stiskněte Enter. Dialogové okno Přesunout položku do se zavře a položka se přesune do cílového umístění.

  Tipy: Vytvoření nové složky souborů:

  1. V dialogovém okně Přesunout položku do vyberte cíl, u kterého chcete složku vytvořit, a stiskněte Enter.

  2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Nová složka, a pak stiskněte Enter. Uslyšíte, že jste v poli Zadejte název složky.

  3. Zadejte název složky.

  4. Pokud se chcete přesunout na tlačítko Vytvořit, stiskněte klávesu Tab a pak stiskněte Enter. Vytvoří se nová složka, do které se přesune fokus.

  5. Pokud chcete položku do nové složky přesunout, stiskněte Enter.

Kopírování složek nebo souborů v knihovně dokumentů

 1. Otevřete knihovnu SharePoint v Microsoftu 365, ve které se nachází soubor nebo složka, kterou chcete zkopírovat.

 2. Pokud se chcete přesunout do seznamu složek a souborů, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači výběru všech položek.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud nenajdete soubor nebo složku, kterou chcete.

 4. Pokud chcete otevřít místní nabídku souboru nebo složky, stiskněte Shift+F10.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Kopírovat do, a pak stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno Kopírovat položku do.

 6. Pokud se chcete přesunout do cílového seznamu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na seznamu nejlepších cílů.

 7. Pokud chcete vybrat cíl, stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte cíl, který chcete, a pak stiskněte Enter. Dialogové okno Kopírovat položku do se zavře a položka se zkopíruje do cílového umístění.

  Tipy: Vytvoření nové složky souborů:

  1. V dialogovém okně Kopírovat položku do vyberte cíl, u kterého chcete složku vytvořit, a stiskněte Enter.

  2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Nová složka, a pak stiskněte Enter. Uslyšíte, že jste v poli Zadejte název složky.

  3. Zadejte název složky.

  4. Pokud se chcete přesunout na tlačítko Vytvořit, stiskněte klávesu Tab a pak stiskněte Enter. Vytvoří se nová složka, do které se přesune fokus.

  5. Ke zkopírování položky do nové složky stiskněte Enter.

Další informace

Použití čtečky obrazovky ke kopírování odkazu na soubor nebo složku v SharePointu Online

Použití čtečky obrazovky k vytvoření složky v knihovně dokumentů v SharePointu Online

Klávesové zkratky v SharePointu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v SharePointu Online

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci SharePoint Online

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×