Použití čtečky obrazovky k přidání obrázků a multimediálních souborů na sharepointovou stránku

Tento článek je určen lidem se zrakovým nebo kognitivním postižením, kteří s produkty Microsoft 365 používají program pro čtení obrazovky, jako je Microsoft Předčítání, JAWS nebo NVDA. Tento článek je součástí sady obsahu Podpora čtečky obrazovky pro Microsoft 365, kde najdete další informace o přístupnosti v našich aplikacích. Pokud potřebujete obecnou pomoc, navštivte domovskou stránku podpory Microsoftu.

Pomocí SharePoint v Microsoftu 365 klávesnice a čtečky obrazovky můžete snadno přidávat obrázky z místního počítače, knihoven médií SharePoint propojených z jiných míst na vašem webu nebo na webu. Aplikaci jsme otestovali jsme s programy Předčítání a JAWS, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Pokud používáte SharePoint v Microsoftu 365, doporučujeme použít Microsoft Edge webový prohlížeč. SharePoint v Microsoftu 365 běží ve webovém prohlížeči, a proto se jeho klávesové zkratky liší od těch, které používáte v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Upozorňujeme, že běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) nebo Ctrl+O (Otevřít) ovládají webový prohlížeč, ne SharePoint v Microsoftu 365.

V tomto tématu

Přidání webové části Obrázek

Webová část Obrázek slouží k přidání obrázků na SharePoint stránky.

Pokud používáte fotografie, obrázky, kliparty nebo zvuk, jste odpovědní za dodržování autorských práv. V případě obrázků vám může pomoct filtr licencí v Bingu.

 1. Přejděte na stránku SharePoint, na kterou chcete přidat obrázek.

 2. Pokud chcete přepnout do režimu úprav, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky Nový, a pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky Upravit stránku. Stisknutím klávesy Enter vyberte požadovanou možnost.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete webovou část přidat do oddílu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud nenajdete oddíl, který chcete, a stiskněte Enter. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte" "Add a new web part" (Přidat novou webovou část) a číslo sloupce, do kterého chcete webovou část přidat.

  • Pokud chcete webovou část přidat mimo oddíl, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte "Add a new web part" (Přidat novou webovou část), za kterou následuje číslo sloupce, kam chcete webovou část přidat.

 4. Stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno pro vyhledávání nebo výběr webové části.

 5. Stiskněte jednou klávesu Tab. Fokus se přesune na možnost webová část Text. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na obrázku. Vyberete ji stisknutím klávesy Enter.

  Tip: Pomocí dialogového okna můžete vybrat další mediální soubory, které chcete přidat na stránku, například vložený kód pro zobrazení obsahu z jiných webů, videí Microsoft 365 videí nebo kanálů z portáluMicrosoft Stream videa.

 6. Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete vybrat poslední obrázek, procházet, nahrávat nebo použít odkaz k vložení obrázku, který chcete. Pokud chcete vybrat zdroj obrázku, stiskněte opakovaně klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte název zdroje, který chcete použít, a pak stiskněte Enter. Pokud chcete procházet obrázky nebo složky ve vybraném zdroji, stiskněte jednou klávesu Tab a pak pomocí kláves se šipkami najděte obrázek, který chcete. Pro výběr položky stiskněte klávesu Enter.

 7. Pokud chcete vybraný obrázek vložit, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Otevřít nebo Přidat obrázek, a pak stiskněte Enter. Obrázek se přidá na stránku a fokus se přesune do webové části s přidaným obrázkem.

 8. V režimu úprav se stránka automaticky ukládá každých 5 sekund. Pokud chcete stránku uložit a ukončit režim úprav, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste na panelu příkazů. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka vlevo, dokud se nedosáhnete položky nabídky Uložit jako koncept, a stiskněte Enter.

Přidání webové části Hlavní banner

Přidejte webovou část Hero a získejte fokus a vizuální zájem o SharePoint stránku. Webová část Hero může obsahovat až pět položek, jako jsou obrázky, text a odkazy. Webová část Hlavní je ve výchozím nastavení součástí komunikačních webů, ale můžete také přidat webovou část Hero na jiné stránky.

 1. Přejděte na stránku SharePoint, na kterou chcete přidat webovou část Hero.

 2. Pokud chcete přepnout do režimu úprav, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky Nový, a pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky Upravit stránku. Vyberete ji stisknutím klávesy Enter.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, až se dostanete na místo, kam chcete webovou část Hlavní banner přidat. Uslyšíte, že jste na tlačítku Přidat novou webovou část. Stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno hledání nebo výběru webové části.

 4. Stiskněte jednou klávesu Tab. Fokus se přesune na možnost webová část Text. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Hlavní hrdina, a stisknutím klávesy Enter ji vyberte. Na stránku se přidá webová část Hero obsahující pět zástupných položek.

 5. Pokud chcete webovou část upravit, stiskněte Enter. Mezi položkami se můžete pohybovat pomocí kláves Šipka vpravo nebo Šipka vlevo. Při pohybu uslyšíte "Vybrat odkaz" a umístění ve webové části. Pokud chcete přidat obrázek k jedné z položek, stiskněte šipku dolů, když je na položce, kterou chcete. Uslyšíte, že jste na tlačítku Pro výběr odkazu. Vyberete ji stisknutím klávesy Enter.

 6. Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete vybrat poslední obrázek, procházet, nahrávat nebo použít odkaz k vložení obrázku, který chcete. Pokud chcete vybrat zdroj obrázku, opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte název zdroje, který chcete použít, a pak stiskněte Enter. Pokud chcete procházet obrázky nebo složky ve vybraném zdroji, stiskněte jednou klávesu Tab a pak použijte klávesy se šipkami. Pro výběr položky stiskněte klávesu Enter.

 7. Vybraný obrázek vložíte tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Otevřít nebo Přidat soubor, a pak stiskněte Enter. Obrázek se přidá k položce a fokus se přesune na webovou část Hlavní banner, kam byl obrázek přidán. Pokud chcete přidat obrázky ke zbývajícím položkám, opakujte kroky 5–7.

 8. Pokud chcete změnit rozložení webové části Hlavní, stiskněte kombinaci kláves Alt+P. Otevře se podokno Hlavní hrdina. Pokud chcete vybrat možnost rozložení, stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak stiskněte Enter.

 9. Stisknutím klávesy Esc podokno zavřete. Fokus se přesune na webovou část Hlavní banner.

 10. V režimu úprav se stránka automaticky ukládá každých 5 sekund. Pokud chcete stránku uložit a ukončit režim úprav, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste na panelu příkazů. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka vlevo, dokud se nedosáhnete položky nabídky Uložit jako koncept, a stiskněte Enter.

Přidání webové části Galerie obrázků

Webová část Galerie obrázků umožňuje sdílet na stránce kolekce obrázků.

 1. Přejděte na stránku SharePoint, na kterou chcete přidat webovou část Galerie obrázků.

 2. Pokud chcete přepnout do režimu úprav, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky Nový, a pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky Upravit stránku. Stisknutím klávesy Enter vyberte požadovanou možnost.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete webovou část přidat do oddílu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud nenajdete oddíl, který chcete, a stiskněte Enter. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte" "Add a new web part" (Přidat novou webovou část) a číslo sloupce, do kterého chcete webovou část přidat.

  • Pokud chcete webovou část přidat mimo oddíl, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte "Add a new web part" (Přidat novou webovou část), za kterou následuje číslo sloupce, kam chcete webovou část přidat.

 4. Stiskněte jednou klávesu Tab. Uslyšíte: „Text“. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte" "Galerie obrázků", a stisknutím klávesy Enter ji vyberte. Přidá se webová část Galerie obrázků a otevře se podokno Galerie obrázků, kde můžete změnit její vlastnosti.

 5. Pokud chcete změnit vlastnosti webové části Galerie obrázků, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete změnit rozložení z výchozího pole Cihla na Mřížka nebo Karusel,opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Cihla, vybrané, a pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Mřížka nebo Karusel a že je vybraný přepínač.

  • Pokud chcete změnit poměr stran mřížky s vybraným rozložením Mřížka, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte "Poměr stran", a stisknutím mezerníku otevřete nabídku. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost. Vyberete ji stisknutím klávesy Enter.

  • Pokud chcete automaticky cyklicky procházet obrázky v galerii, vyberte rozložení Karusel, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Vypnuto, a stisknutím klávesy Enter ji vyberte. Uslyšíte, že je vybraná možnost Zapnuto.

  Až skončíte, zavřete podokno stisknutím klávesy Esc. Fokus se přesune na webovou část Galerie obrázků.

 6. Pokud chcete přidat první obrázek do webové části Galerie obrázků, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte "Add images" (Přidat obrázky), a pak stiskněte Enter.

 7. Otevře se dialogové okno a můžete vybrat poslední obrázek, procházet, nahrávat nebo použít odkaz k vložení obrázku, který chcete. Pokud chcete vybrat zdroj obrázku, použijte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte název zdroje, který chcete použít, a pak stiskněte Enter. Pokud chcete procházet obrázky nebo složky ve vybraném zdroji, stiskněte jednou klávesu Tab a pak použijte klávesy se šipkami. Pro výběr položky stiskněte klávesu Enter.

 8. Pokud chcete vybraný obrázek vložit, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Otevřít nebo Přidat obrázek, a pak stiskněte Enter. Obrázek se přidá a fokus se přesune na webovou část, kde byl obrázek přidán.

 9. Pokud chcete přidat další obrázky, stiskněte ve webové části Galerie obrázků opakovaně klávesu Tab nebo Shift+Tab, dokud neuslyšíte "Přidat", a pak stiskněte Enter. Dialogové okno pro výběr obrázku se znovu otevře a můžete vybrat obrázek, jak jste popsali dříve.

 10. V režimu úprav se stránka automaticky ukládá každých 5 sekund. Pokud chcete stránku uložit a ukončit režim úprav, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste na panelu příkazů. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka vlevo, dokud se nedosáhnete položky nabídky Uložit jako koncept, a stiskněte Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k přidání obsahu a textu na přístupnou sharepointovou stránku

Použití čtečky obrazovky k vytvoření týmového nebo komunikačního webu v SharePoint

Klávesové zkratky v SharePointu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v SharePointu Online

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci SharePoint Online

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×