Použití čtečky obrazovky k výběru a čtení textových polí a obrázků ve Wordu

Ozdobná ikona. Obsah pro čtečky obrazovky

Tento článek je určený pro osoby s poruchami zraku, které používají program pro čtení obrazovky s produkty Office a je součástí sady obsahu Přístupnosti Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory Microsoftu.

Pomocí Word klávesnice a čtečky obrazovky můžete vybrat a číst obrázky, obrazce a textová pole v Word dokumentech. Aplikaci jsme otestovali s programy Předčítání, JAWS a NVDA, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky.

Pomocí podokna Výběr v Word můžete zobrazit všechny obrázky, obrazce a textová pole v dokumentu jako seznam. Seznam si můžete přečíst pomocí čtečky obrazovky a výběrem položek seznamu si můžete přečíst alternativní texty nebo je upravit.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přístup k textu v textových polích

Když čtečky obrazovky přečtou text textu, nemohou najít textová pole, která se přenášejí nad textovou vrstvu dokumentu. K tomu, abyste mohli získat přístup k textu v textovém poli, slouží podokno Výběr.

 1. V dokumentu stiskněte klávesy Alt+Ů a otevřete tak kartu Domů.

 2. Pokud chcete otevřít podokno Výběru, zadejte S, L, P. Uslyšíte, že jste na tlačítku Zobrazit vše. Textová pole, obrázky a obrazce se zobrazí v seznamu.

  Poznámka: Pokud je v dokumentu víc stránek, zobrazí se v podokně Výběr jenom položky na aktuální stránce.

 3. K pohybu nahoru a dolů v seznamu použijte klávesy se šipkami. Čtečka obrazovky vám při pohybu oznamuje položky seznamu.

 4. Pokud chcete vybrat textové pole, stiskněte mezerník.

 5. Místní nabídku otevřete stisknutím kláves Shift+F10. Uslyšíte, že jste na položce nabídky Vyjmout.

 6. Pomocí kláves se šipkami přejděte na položku Upravit text a stiskněte Enter. Kurzor do textového pole umístíte stisknutím libovolné klávesy.

  U čtecí zařízení JAWS musíte textové pole nejdřív umístit do souladu s textem dokumentu. Pokud chcete textové pole zarovnat s textem, přejděte na Zalomit text, pomocí klávesy se šipkou doprava nebo doleva přejděte na Rovnoběžně s textem a stiskněte klávesu Enter. Do základního textu dokumentu se vrátíte stisknutím klávesy Esc.

 7. Čtečka obrazovky teď může číst text uvnitř textového pole. Pokud chcete začít číst v Předčítání a NVDA, stiskněte klávesu PRO+M. Následně se vrátíte do základního textu dokumentu tak, že dvakrát stisknete klávesu Esc.

  Obsah textového pole u čteček JAWS přečtete tak, že stisknete klávesy Alt+5 na numerické klávesnici.

Přístup k obrázkům s použitím podokna Výběr

Obrázky, které nejsou vložené obrázky, můžou být pro čtečky obrazovky nepřístupné. Pokud chcete získat přístup ke všem obrázkům v dokumentu, použijte podokno Výběr.

 1. V dokumentu stiskněte klávesy Alt+Ů a otevřete tak kartu Domů.

 2. Pokud chcete otevřít podokno Výběru, zadejte S, L, P. Obrázky, obrazce a textová pole se zobrazí v seznamu.

  Poznámka: Pokud je v dokumentu víc stránek, zobrazí se v podokně Výběr jenom položky na aktuální stránce.

 3. K pohybu nahoru a dolů v seznamu použijte klávesy se šipkami. Čtečka obrazovky vám při pohybu oznamuje položky seznamu.

 4. Pokud chcete vybrat obrázek, stiskněte mezerník.

 5. Do textu dokumentu se vrátíte stisknutím klávesy Esc. Uslyšíte název souboru dokumentu.

 6. Čtečka obrazovky teď může číst alternativní text obrázku, pokud je tam. Pokud chcete začít číst v Předčítání a NVDA, stiskněte klávesu PRO+Ctrl+R.

  U čteček JAWS stiskněte kombinaci kláves Ctrl+5 na numerické klávesnici.

Přístup k plovoucím objektům bez použití podokna Výběru

Fokus mezi plovoucími objekty můžete rychle přesunout bez použití podokna Výběru.

 1. Pokud chcete přesunout fokus na první plovoucí objekt v dokumentu, stiskněte Ctrl+Alt+5.

 2. Stisknutím klávesy Tab můžete cyklicky procházet plovoucími objekty v dokumentu.

 3. K normální navigaci se vrátíte stisknutím klávesy Esc.

Přístup k vloženým objektům bez použití podokna výběru

Při čtení dokumentu můžete pracovat s vloženými objekty bez použití podokna Výběru.

 1. Čtečka obrazovky oznamuje objekty při čtení v dokumentu. Pokud chcete u objektu zastavit, stiskněte klávesu Ctrl.

  Tip: Pokud zmeškáte správné místo a potřebujete se v dokumentu vrátit nebo přeposlát jedno slovo po slově, opakovaně stiskněte klávesu Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že čtečka obrazovky oznámí objekt, který chcete.

 2. Objekt vyberete stisknutím shift+šipka vpravo.

 3. Na objektu teď můžete pracovat. Pokud chcete například otevřít místní nabídku, stiskněte Shift+F10.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vložení obrázku ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Pomocí Word pro Mac klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému macOS, můžete vybrat a číst obrázky, obrazce a textová pole v Word dokumentech.

Pomocí podokna výběru v Word můžete zobrazit všechny obrázky, obrazce a textová pole v dokumentu jako seznam. Seznam si můžete přečíst pomocí VoiceOveru a vybrat položky seznamu, abyste mohli číst alternativní texty nebo je upravovat.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

 • Ke čtení a úpravám dokumentů doporučujeme použít zobrazení rozložení při tisku. VoiceOver nemusí fungovat spolehlivě v jiných režimech zobrazení.

V tomto tématu

Přístup k textu v textových polích

Když textová pole přenášejí nad textovou vrstvu dokumentu, VoiceOver je nemůže při čtení textu najít. Pokud chcete získat přístup k textu uvnitř textového pole, použijte podokno výběru.

 1. V dokumentu stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte, že jste na aktuálně vybrané kartě, a pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Rozložení. Kartu Rozložení otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 2. Podokno výběru otevřetetak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políčkem Podokno výběru, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. VoiceOver oznámí, že je zaškrtnuté políčko v podokně pro výběr. V seznamu se zobrazí textová pole, obrázky a obrazce.

  Poznámka: Pokud jsou v dokumentu konce (například konce stránek a oddílů), zobrazí se v podokně výběru jenom položky až do dalšího konce.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte"Tabulka" a první položku v seznamu.

 4. K pohybu nahoru a dolů v seznamu použijte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů. VoiceOver vám při pohybu oznamuje položky seznamu. Textová pole se oznamuje jako "Textové pole", za číslem textového pole. Až budete na položce, ke které chcete získat přístup, stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud VoiceOver položku nesznámí a že je vybraná možnost Upravit text, za kterou následuje obsah textového pole a potom "Právě jste v textové oblasti".

 5. Pokud chcete text upravit, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů a zadejte text, který chcete.

 6. Po úpravě textu proveďte jednu z těchto akcí:

  • Pokud se chcete vrátit do podokna výběru,opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Podokno výběru.

  • Do textu dokumentu se vrátíte stisknutím klávesy Esc.

Přístup k obrázkům s použitím podokna Výběr

Obrázky, které nejsou vložené obrázky, můžou být pro VoiceOver nedostupné. Pokud chcete získat přístup ke všem obrázkům v dokumentu, použijte podokno výběru.

 1. V dokumentu stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte, že jste na aktuálně vybrané kartě, a pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Rozložení. Kartu Rozložení otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 2. Podokno výběru otevřetetak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políčkem Podokno výběru, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. VoiceOver oznámí, že je zaškrtnuté políčko v podokně pro výběr. V seznamu se zobrazí textová pole, obrázky a obrazce.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte"Tabulka" a první položku v seznamu.

 4. K pohybu nahoru a dolů v seznamu použijte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů. VoiceOver vám při pohybu oznamuje položky seznamu. Obrázky se oznamuje takto: "Obrázek", za ním pak číslo obrázku. Až budete na položce, ke které chcete získat přístup, stiskněte klávesu F6, dokud VoiceOver nečte alternativní text položky a potom "Obrázek".

 5. Pokud chcete otevřít místní nabídku a získat přístup k možnostem formátování obrázku nebo přidat nebo změnit alternativní text, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+M. Do textu dokumentu se vrátíte stisknutím klávesy Esc.

Přístup k vloženým obrázkům bez použití podokna Výběr

Pokud chcete při čtení dokumentu pracovat na vložených obrázcích, nemusíte otevírat podokno výběru.

 1. VoiceOver vám při pohybu kurzorem v dokumentu oznámí obrázky. VoiceOver oznámí alternativní text každého vloženého obrázku a pak "Obrázek, v souladu s textem, položkou rozložení".

 2. Obrázek vyberete stisknutím shift+šipka vpravo.

 3. Teď můžete pracovat s obrázkem. Pokud chcete například otevřít místní nabídku, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+M.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vložení obrázku ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

PomocíWord pro iOS čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v iOSu, můžete procházet textová pole a obrázky v Word v telefonu a číst je.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Čtení textu uvnitř textových polí

Když textová pole přenášejí nad textovou vrstvu dokumentu, VoiceOver je při čtení textu stránky přeskakuje, ale můžete na ně přejít samostatně.

 1. Otevřete dokument Word telefonu. Potáhněte prstem doprava, dokud se nedosáhnete na hlavní text dokumentu. VoiceOver začne číst text.

 2. Až VoiceOver dosáhne konce stránky, potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver nevyhlásí první textové pole a přečte obsah.

 3. Pokud chcete přejít na další textové pole na stránce, potáhněte prstem doprava.

  Když zadáte zápatí stránky, přečte se všechna textová pole na stránce. Pokud chcete přejít na další stránku, potáhněte prstem doprava.

Přístup k obrázkům v textu

 1. Otevřete dokument Word telefonu. Potáhněte prstem doprava, dokud se nedosáhnete na hlavní text dokumentu. VoiceOver začne číst text.

 2. Až VoiceOver dosáhne konce stránky, potáhněte prstem doprava. VoiceOver přečte alternativní text prvního obrázku na stránce. Pokud obrázek nemá alternativní text, uslyšíte: "Obrázek".

 3. Pokud chcete přejít na další obrázek na stránce, potáhněte prstem doprava.

  Když zadáte zápatí stránky, prošli jste všechny obrázky na stránce. Pokud chcete přejít na další stránku, potáhněte prstem doprava.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

PomocíWord pro Android čtečky obrazovky TalkBack, která je integrovaná v Androidu, můžete procházet textová pole a obrázky v Word v telefonu a číst je.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Čtení textu uvnitř textových polí

 1. Otevřete dokument Word telefonu. Potáhněte prstem doprava, dokud talkback nezačne číst text dokumentu po jednom odstavci.

 2. Pokud chcete přejít na další odstavec, potáhněte prstem doprava. Když uslyšíte "Obdélník, textové pole", dosáhli jste textového pole v dokumentu. TalkBack přečte obsah textového pole. Až budete hotovi, potáhněte prstem doprava a pokračujte ve čtení dokumentu nebo přejděte na další textové pole.

Přístup k obrázkům v textu

 1. Otevřete dokument Word telefonu. Potáhněte prstem doprava, dokud talkback nezačne číst text dokumentu po jednom odstavci.

 2. Pokud chcete přejít na další odstavec, potáhněte prstem doprava. Když se dostanete na obrázek, TalkBack přečte alternativní text obrázku a pak "Obrázek". Pokud obrázek nemá alternativní text, uslyšíte jenom "Obrázek". Až budete hotovi, potáhněte prstem doprava a pokračujte ve čtení dokumentu nebo se přesuňte na další obrázek.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

PomocíWord pro web klávesnice a čtečky obrazovky můžete vybrat a číst obrázky v Word dokumentech. Otestovali jsme ho s Předčítáním v aplikacích Microsoft Edge a JAWS a NVDA v Chromu, ale může fungovat s jinými čtečkami obrazovky a webovými prohlížeči, pokud dodržují běžné standardy a techniky přístupnosti.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office pro web mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace Word pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Word pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Platí také, že běžné klávesové zkratky, jako je klávesa F1 (Nápověda) nebo kombinace CTRL+O (Otevřít), platí pro webový prohlížeč a ne pro Word pro web.

Přístup k vloženým obrázkům

 1. Po otevření dokumentu v Word pro web spusťte režim nepřetržitého čtení stisknutím klávesy SR+Ctrl+R. Čtečka obrazovky oznámí všechny obrázky při čtení dokumentu. Když budete chtít na nějakém obrázku zastavit, stiskněte a podržte klávesu Ctrl.

  Poznámka: Pokud zmeškáte správné místo a potřebujete se v dokumentu vrátit zpět nebo přeposlání, stiskněte opakovaně klávesu Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že čtečka obrazovky oznámí obrázek, který chcete.

 2. Obrázek vyberete stisknutím klávesy Enter.

 3. Teď můžete pracovat s obrázkem. Pokud chcete například získat přístup k nástrojům obrázku, stiskněte kombinaci kláves Alt+Windows s logem Windows pak opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém panelu Nástroje obrázku, a stisknutím klávesy Enter otevřete kartu Formát.

 4. Můžete upravit nastavení obrázku, jako je jeho velikost, styl a alternativní text. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název nastavení, které chcete nastavit, a pak stiskněte Enter.

Viz také

Vložení obrázku nebo obrázku ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×