Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Soubory můžete otevírat a ukládat ve formátu souboru .odp (OpenDocument Presentation), který používají některé prezentační aplikace, například Apache OpenOffice Impress a LibreOffice Impress.

Uložení prezentace aplikace PowerPoint ve formátu OpenDocument Presentation

Důležité informace: Chcete-li zachovat verzi souboru pro aplikaci PowerPoint, je nutné soubor nejdříve uložit jako prezentaci aplikace PowerPoint (například ve formátu souboru PPTX) a potom jej uložit znovu ve formátu ODP (OpenDocument Presentation).

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Uložit jako.

 3. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na položku Formát ODP (OpenDocument Presentation).

 4. Zadejte název souboru a uložte jej.

Otevření souboru ve formátu OpenDocument Presentation v aplikaci PowerPoint

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Otevřít.

 3. Chcete-li zobrazit pouze soubory uložené ve formátu OpenDocument, klikněte v seznamu Typ souborů na položku Prezentace ve formátu OpenDocument.

 4. Klikněte na soubor, který chcete otevřít, a potom klikněte na tlačítko Otevřít.

  Tip: Soubor můžete otevřít také tak, že na něj po vyhledání poklikáte.

Poznámka: Pokud soubor ve formátu OpenDocument Presentation otevřete v aplikaci PowerPoint, nebude formátování pravděpodobně shodné s formátováním v původní aplikaci, ve které byl soubor vytvořen. Je to způsobeno rozdíly mezi aplikacemi používajícími formát OpenDocument.

Další informace o formátu OpenDocument

Při otevření nebo uložení prezentace ve formátu ODP (OpenDocument Presentation) může dojít ke ztrátě určitého formátování. Důvodem je skutečnost, že aplikace používající formát OpenDocument Presentation a aplikace PowerPoint podporují různé funkce a možnosti (například pro formátování).

Podporované funkce v nástroji . Formát ODP

V tabulce vidíte, které funkce PowerPoint ve formátu OpenDocument Presentation (ODP) podporuje úplně, které podporuje jenom částečně a které nepodporuje vůbec.

 • Podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát PowerPointu i formát OpenDocument Presentation. Neztratíte žádný obsah ani formátování a funkce bude v tomto formátu fungovat úplně stejně jako v původním formátu.

 • Částečně podporováno     Tuto funkci podporuje formát PowerPointu i formát OpenDocument Presentation, nemusí se ale úplně zachovat formátování a funkce už pak nemusí fungovat přesně tak, jak fungovala v původním formátu. Text ani data se neztratí, ale může se lišit formátování a to, jak se bude pracovat s textem a grafikou.

 • Nepodporovaná funkce:    Ve formátu OpenDocument tato funkce není podporovaná. Pokud budete chtít prezentaci uložit ve formátu OpenDocument, nepoužívejte tyto funkce.

Oblast

Podoblast

Podpora PowerPointu

Animace

Úvodní/závěrečné

animace

Částečně podporovaná funkce

Animace, které formát OpenDocument nepodporuje, se změní na animace Celé najednou nebo Zmizení.

Animace

Barevné animace

Nepodporováno

Animace

Změna velikosti animací

Nepodporováno

Animace Výbuch, Blesknutí žárovky, Zvětšit a zmenšit a Zvýraznit svisle nejsou podporované.

Animace

Zpoždění animací

Podporovaná funkce

Animace

Časování animací

Podporovaná funkce

Animace

Animace textu

Podporovaná funkce

Animace

Aktivované animace

Podporovaná funkce

Animace

Animace

se zvukem

Nepodporováno

Animace

Animace médií

Podporovaná funkce

Animace

SmartArt

Nepodporováno

Animace

Části grafů

Částečně podporovaná funkce

Animace částí grafů se převedou na animace celého grafu.

Animace

Animace akcí

objektů OLE

Nepodporováno

Animace

Animace předloh/rozložení

Nepodporováno

Přechody

Přechody

Částečně podporovaná funkce

Podporované nejsou tyto přechody: Žaluzie, Střih, Proužky, Hřeben a Upoutávka.

Přechody

Zvuky při přechodech

Nepodporováno

Obsahová média (filmy/zvuky)

Oříznutí a záložky

Částečně podporovaná funkce

Obsah

Vkládání souborů WAV

Podporovaná funkce

Obsah

OLE

Podporovaná funkce

Obsah

Ovládací prvky ActiveX

Nepodporováno

Obsah

Tabulky

Částečně podporovaná funkce

V PowerPointu 2013 a novějších verzích se tabulky uložené ve formátu ODP nemusí vykreslovat stejným způsobem jinými aplikacemi ODF, ale zůstanou tabulky. V PowerPointu 2010 se z tabulek uložených ve formátu .odp stanou obrázky a nelze je dále upravovat.

Obsah

Záhlaví a zápatí

Částečně podporovaná funkce

Když soubor, ve kterém jsou záhlaví nebo zápatí, uložíte do formátu ODP, udělají se ze záhlaví a zápatí textová pole.

Obsah

Pole Data a Čas

Částečně podporovaná funkce

Jsou zahrnuty všechny typy data a času, ale jiné aplikace ODF je můžou převést na výchozí typ. Podobně může PowerPoint převést typy data a času z jiných aplikací ODF na výchozí typ.

Obsah

Skrytí obrazce

Podporovaná funkce

Obsah

Skrytí snímku

Podporovaná funkce

Makra, programovatelnost

Makra, model OM, programovatelnost

Nepodporováno

Nastavení prezentace

Velikost stránky

Částečně podporovaná funkce

Velikost stránky se sice ukládá s prezentací, není ale přesné nastavení Velikost stránky v dialogu Vzhled stránky. Dialog se snaží nastavit výchozí velikost stránky.

Nastavení prezentace

Vlastní prezentace

Podporovaná funkce

Nastavení prezentace

Mluvené komentáře, časování

Podporovaná funkce

Nastavení prezentace

Nastavení prezentace

Částečně podporovaná funkce

Nastavení prezentace

Print Settings

Nepodporováno

Nastavení prezentace

Nastavení zobrazení       

Nepodporováno

Spolupráce

Komentáře

Nepodporováno

Grafy

Grafy

Částečně podporovaná funkce

Návrh prezentace

Předlohy

Částečně podporovaná funkce

Informace o motivu se ztratí a uloží se do předloh/rozložení. Písma, barvy a efekty se už u nových obrazců nedědí.

Při otevření prezentace uložené ve formátu .odp se použije výchozí motiv. To by sice prezentaci nemělo nijak změnit, u všech budoucích změn se pak ale bude prezentace kvůli tomu chovat tak, jako kdyby se používal výchozí motiv.

Návrh prezentace

Rozložení

Částečně podporovaná funkce

Rozložení se při otevření v jiných aplikacích formátu OpenDocument zpracovávají stejným způsobem jako předlohy.

Návrh prezentace

Zástupné symboly

Částečně podporovaná funkce

Informace o motivu se ze zástupných symbolů ztratí.

Návrh prezentace

Poznámky

Podporovaná funkce

Návrh prezentace

Předlohy poznámek

Podporovaná funkce

Návrh prezentace

Předlohy podkladů

Podporovaná funkce

Šifrování

Šifrování

Nepodporováno

Ochrana

Zámek

Nepodporováno

Text

Mezinárodní formátování textu

Částečně podporovaná funkce

Některé nepodporované funkce:

 • Kinsoku

 • Otočení svislého textu (270 stupňů, vrstvený text)

 • Konce řádků ve východoasijských jazycích

 • Kumimoji

 • Některé mezinárodní systémy číslování se mapují na odrážky nebo západní číslování.

 • Distribuované zarovnání

Text

Zarovnání

Částečně podporovaná funkce

Distribuované zarovnání není podporovaná funkce.

Zarovnání, ukotvení nebo obtékání textu může v jiných aplikacích formátu OpenDocument vypadat jinak.

Text

Sloupce

Nepodporováno

Text

Otočení textu

Částečně podporovaná funkce

Otočení o 270 stupňů a vrstvený text tento formát nepodporuje.

Text

Hypertextové odkazy

Částečně podporovaná funkce

Běžné hypertextové odkazy formát podporuje, ale hypertextové odkazy při přechodu myší ne.

Text

Seznamy

Podporovaná funkce

V jiných aplikacích formátu OpenDocument se můžou odrážky a číslování změnit nebo je formát nemusí podporovat vůbec.

Text

Formátování

Podporovaná funkce

Aplikace formátu OpenDocument podporují tučný, podtržený a přeškrtnutý text i text psaný kurzívou.

Formát podporuje různá písma a velikosti.

Text

Rozšířené formátování/grafické efekty

Částečně podporovaná funkce

Některé nepodporované funkce:

 • Text s obrázkovou, přechodovou, vzorkovou nebo prázdnou výplní

 • Některé efekty vnějšího stínu u textu

 • Text s obrázkovým, přechodovým, vzorkovým nebo prázdným obrysem

 • Text s jinou barvou obrysu, než je barva výplně

Text

Přizpůsobení

Nepodporováno

Text

Přetečení

Podporovaná funkce

Přetečení se může v různých aplikacích formátu OpenDocument zobrazovat různě.

V této tabulce vidíte, které grafické funkce PowerPointu formát OpenDocument (.odp) podporuje, které podporuje částečně a které nepodporuje vůbec.

Základní obrazce

Podpora PowerPointu

Obrazce

Podporovaná funkce

Textová pole

Podporovaná funkce

Když otevřete soubor ve formátu OpenDocument, objekty v textovém poli se nezobrazí.

Objekt WordArt

Částečně podporovaná funkce

Formát OpenDocument nepodporuje možnosti objektu WordArt. Text a základní barva textu jsou zachované, ale efekty WordArt a formátování jsou ztracené.

Možnosti 3D obrazců

Nepodporováno

Obrázky

Podporovaná funkce

Formát Open Document sice podporuje obrázky, nepodporuje ale u nich vkládání a propojování.

Diagramy SmartArt

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny obrazců.

Ovládací prvky ActiveX

Nepodporováno

Objekty v grafech

Částečně podporovaná funkce

Některé typy objektů jsou podporované, ale nejsou podporované všechny.

Rukopisná poznámka

Podporovaná funkce

Rukopisná poznámka se převede na obrázek ve formátu EMF (Enhanced Metafile).

Skupina objektů

Podporovaná funkce

Viditelnost objektů

Podporovaná funkce

Ohraničení objektů

Podporovaná funkce

Nejsou podporované všechny styly ohraničení. Nepodporované styly se uloží jako výchozí styl ohraničení (černá plná čára).

Výplně objektů

Podporovaná funkce

Formát výplně objektů podporuje, nepodporuje jenom výplně pozadí snímku.

U přechodových výplní, u kterých se používají víc než dvě přechodové zarážky, se všechny zarážky kromě prvních dvou ztratí.

Formátování čar

Podporovaná funkce

Ve formátu OpenDocument nejsou podporované všechny styly čar a konců čar. Nepodporované styly se uloží jako výchozí černá plná čára nebo jako otevřená šipka.

Oříznutí obrázku

Podporovaná funkce

Oříznutí obrázku do určitého obrazce není podporované.

Přebarvení obrázku

Částečně podporovaná funkce

Přebarvení některých obrázků (například černobílých) má ve formátu OpenDocument ekvivalent. Přebarvení ostatních obrázků ekvivalent nemá a zjednoduší se. Obrázek vypadá stejně, přebarvení už se ale nedá změnit.

Možnosti prostorového obrázku

Nepodporováno

Styly obrázků

Částečně podporovaná funkce

Ohraničení sice formát částečně podporuje, nemusí ale pak vypadat stejně.

Motivy

Nepodporováno

Hypertextový odkaz na obrazci

Nepodporováno

Tipy

 • Před odesláním souboru jinému uživateli můžete soubor zavřít a znovu jej otevřít a podívat se, jak vypadá ve formátu ODP (OpenDocument Presentation).

 • Chcete-li zachovat rozšířené formátování objektu, které není ve formátu OpenDocument Presentation podporováno, převeďte objekt na obrázek.

 • Když v PowerPointu 2010 pracujete s tabulkami, dokončete tabulku před zavřením PowerPointu. Tabulky se při zavření PowerPointu 2010 převedou na obrázky a nelze je následně upravovat.

 • Nepoužívejte zdůrazňující animace (tzn. jiné než úvodní a závěreční animace), které zahrnují změnu barvy nebo měřítka, protože tyto prvky animace budou při uložení ve formátu ODP ztraceny.

Viz také

Úprava souborů OpenDocument .odp a powerpointových .pptx v PowerPoint pro web

Uložení prezentace v jiném formátu souboru 

Povolení úprav v prezentaci

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×