Řekněme, že chcete vypočítat velmi malou úroveň tolerance pro obráběnou součást nebo velkou vzdálenost mezi dvěma galaxiemi. K umocnění čísla použijte funkci POWER.

Popis

Vrací mocninu čísla.

Syntaxe

POWER(číslo, mocnina)

Syntaxe funkce POWER obsahuje následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Jedná se o základ pro umocňování. Může to být libovolné reálné číslo.

  • Mocnina:    Povinný argument. Jedná se o exponent, kterým má být základ umocněn.

Poznámka

Místo klíčového slova POWER lze pro vyjádření umocňování použít operátor "^". Například 5^2 vyjadřuje druhou mocninu čísla 5.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

V ýsledek

=POWER(5,2)

5 na druhou.

25

=POWER(98,6;3,2)

98,6 umocněno na 3,2.

2401077,222

=POWER(4;5/4)

4 umocněno na 5/4.

5,656854249

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×