Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Pro rychlý přístup k souvisejícím informacím v jiném souboru nebo na webové stránce můžete do buňky na listu vložit Hypertextový odkaz. Odkazy můžete vkládat taky do určitých prvků grafů.

Poznámka: Většina snímků obrazovky v tomto článku byla pořízena v aplikaci Excel 2016. Jestliže máte jinou verzi, může se vaše zobrazení trochu lišit, ale pokud není uvedené jinak, funguje všechno stejně.

 1. Klikněte na listu na buňku, ve které chcete vytvořit odkaz.

  Je taky možné vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat odkaz.

  • Na kartě Vložení ve skupině Odkazy klikněte na Odkaz Hyperlink button.

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na buňku nebo grafický objekt a potom kliknout v místní nabídce na Odkaz nebo stisknout klávesy Ctrl+K.

 2. Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko Vytvořit nový dokument.

 3. Do pole Název nového dokumentu zadejte název nového souboru.

  Tip: Pokud chcete zadat jiné umístění než umístění zadané v poli Úplná cesta, můžete nové umístění zadat před název v poli Název nového dokumentu nebo kliknout na možnost Změnit, vybrat požadované umístění a pak kliknout na tlačítko OK.

 4. Kliknutím na přepínač Upravit nový dokument později nebo Upravit nový dokument nyní ve skupinovém rámečku Doba úprav dokumentu určete, kdy má být nový soubor otevřen pro úpravy.

 5. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat odkaz.

 6. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na odkaz, můžete přiřadit kliknutím na tlačítko Popis a zadáním požadovaného textu do pole Text popisu. Potom klikněte na tlačítko OK.

 1. Klikněte na listu na buňku, ve které chcete vytvořit odkaz.

  Je taky možné vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat odkaz.

  • Na kartě Vložení ve skupině Odkazy klikněte na Odkaz Hyperlink button.

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na buňku nebo objekt a potom kliknout v místní nabídce na Odkaz nebo stisknout klávesy Ctrl+K.

 2. Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko Existující soubor nebo webová stránka.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vybrat soubor, klikněte na Aktuální složka a potom na soubor, na který chcete vytvořit odkaz.

   Místo aktuální složky můžete v seznamu Oblast hledání vybrat jinou složku.

  • Když budete chtít vybrat webovou stránku, klikněte na Prohlédnuté stránky a pak klikněte na webovou stránku, na kterou chcete vytvořit odkaz.

  • Když budete chtít vybrat nedávno otevřený soubor, klikněte na Nedávné soubory a pak klikněte na soubor, na který chcete vytvořit odkaz.

  • Pokud znáte název a umístění souboru nebo webové stránky, na které chcete vytvořit odkaz, zadejte tyto informace do pole Adresa.

  • Pokud chcete webovou stránku vyhledat, klikněte na Procházet web Tlačítko Procházet web, otevřete webovou stránku, na kterou chcete vytvořit odkaz, a přepněte zpátky do Excelu bez zavírání prohlížeče.

 4. Pokud chcete vytvořit odkaz na určité místo v souboru nebo na webové stránce, klikněte na Záložka a potom poklikejte na požadovanou položku Záložka.

  Poznámka: Soubor nebo webová stránka, na které chcete vytvořit odkaz, musí obsahovat záložku.

 5. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat odkaz.

 6. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na odkaz, můžete přiřadit kliknutím na tlačítko Popis a zadáním požadovaného textu do pole Text popisu. Potom klikněte na tlačítko OK.

Jestliže chcete vytvořit odkaz na určité místo v aktuálním nebo jiném sešitě, můžete buď definovat Název Cíl buněk, nebo použít odkaz na buňku.

 1. Chcete-li použít název, je nutné pojmenovat cílové buňky v cílovém sešitu.

  Pojmenování buňky nebo oblasti buněk

  1. Vyberte buňku, oblast buněk nebo nesousedící výběry, které chcete pojmenovat.

  2. Klikněte na pole Název na levém konci Řádek vzorců Obrázek tlačítka.

   Pole Název

   Obrázek tlačítka Pole Název

  3. Do pole Název zadejte pro buňky název a stiskněte klávesu Enter.

   Poznámka: V názvu nesmí být mezery a musí začínat písmenem.

 2. Na listu ve zdrojovém sešitě klikněte na buňku, ve které chcete vytvořit odkaz.

  Je taky možné vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat odkaz.

  • Na kartě Vložení ve skupině Odkazy klikněte na Odkaz Hyperlink button.

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na buňku nebo objekt a potom kliknout v místní nabídce na Odkaz nebo stisknout klávesy Ctrl+K.

 3. Na panelu Odkaz na udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na místo v aktuálním sešitě, klikněte na Místo v tomto dokumentu.

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na místo v jiném sešitu, klikněte na Existující soubor nebo webová stránka, vyhledejte a vyberte požadovaný sešit a klikněte na Záložka.

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • V poli Můžete také vybrat místo v tomto dokumentu klikněte pod položkou Odkaz na buňku na list, na který chcete vytvořit odkaz, do pole Zadejte odkaz na buňku zadejte odkaz na buňku a klikněte na tlačítko OK.

  • V seznamu pod položkou Definované názvy klikněte na název buněk, na které chcete vytvořit odkaz, a klikněte na tlačítko OK.

 5. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat odkaz.

 6. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na odkaz, můžete přiřadit kliknutím na tlačítko Popis a zadáním požadovaného textu do pole Text popisu. Potom klikněte na tlačítko OK.

Po kliknutí na odkaz na e-mailovou adresu se automaticky spustí e-mailová aplikace, která vytvoří e-mailovou zprávu s příslušnou adresou v poli Komu (za předpokladu, že máte nainstalovánu e-mailovou aplikaci).

 1. Klikněte na listu na buňku, ve které chcete vytvořit odkaz.

  Je taky možné vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat odkaz.

  • Na kartě Vložení ve skupině Odkazy klikněte na Odkaz Hyperlink button.

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na buňku nebo objekt a potom kliknout v místní nabídce na Odkaz nebo stisknout klávesy Ctrl+K.

 2. Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko E-mailová adresa.

 3. Do pole E-mailová adresa zadejte požadovanou e-mailovou adresu.

 4. Do pole Předmět zadejte předmět e-mailové zprávy.

  Poznámka: Některé webové prohlížeče a e-mailové aplikace řádek Předmět nerozpoznají.

 5. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat odkaz.

 6. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na odkaz, můžete přiřadit kliknutím na tlačítko Popis a zadáním požadovaného textu do pole Text popisu. Potom klikněte na tlačítko OK.

  Odkaz na e-mailovou adresu můžete vytvořit taky tak, že zadáte e-mailovou adresu přímo do buňky. Pokud zadáte třeba e-mailovou adresu someone@example.com, automaticky se na ni vytvoří odkaz.

Ve výchozím nastavení jsou nespecifikované cesty na cílové soubory aplikace Hypertextový odkaz relativní vzhledem k umístění aktuálního sešitu. Podle těchto kroků můžete nastavit jinou výchozí cestu. Když pak budete kdykoli vytvářet odkaz na soubor v daném umístění, budete moct v dialogovém okně Vložení hypertextového odkazu zadat jen název souboru a ne cestu.

Podle verze Excelu, kterou používáte, postupujte podle některého z těchto kroků:

 • Excel 2016, Excel 2013 a Excel 2010:

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na tlačítko Informace.

  3. Klikněte na možnost Vlastnosti a potom vyberte možnost Upřesnit vlastnosti.

   Upřesnit vlastnosti
  4. Na kartě Shrnutí zadejte do textového pole Základ hypertextového odkazu požadovanou cestu.

   Poznámka: V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz můžete základní adresu odkazu přepsat úplnou (neboli absolutní) adresou odkazu.

 • Excel 2007:

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office, klikněte na Připravit a pak klikněte na Vlastnosti.

  2. Na panelu informací o dokumentech klikněte Vlastnosti a pak klikněte na Další vlastnosti.

   Upřesnit vlastnosti
  3. Klikněte na kartu Souhrnné informace.

  4. Do pole Základ hypertextového odkazu zadejte cestu, kterou chcete použít.

  Poznámka: V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz můžete základní adresu odkazu přepsat úplnou (neboli absolutní) adresou odkazu.

Odkaz otevře po kliknutí jinou stránku nebo soubor. Cílem odkazu často bývá jiná webová stránka, ale může jím být i obrázek, e-mailová adresa nebo aplikace. Odkaz může mít formu textu nebo obrázku.

Když uživatel webu na odkaz klikne, cíl odkazu se podle typu cíle otevře, spustí, nebo zobrazí v Webový prohlížeč. Třeba odkaz na webovou stránku ji zobrazí ve webovém prohlížeči a odkaz na soubor aplikace AVI ho otevře v přehrávači médií.

Jak se odkazy používají

S odkazy můžete třeba:

 • Přejít k souboru nebo webové stránce v síti, ve službě Intranet nebo na internetu

 • Přejít na soubor nebo webovou stránku, kterou chcete vytvořit v budoucnu

 • Odeslat e-mailovou zprávu

 • Spustit přenos souborů, například stahování nebo proces protokolu FTP

Po nastavení ukazatele myši na text nebo obrázek s odkazem se tvar ukazatele změní na ruku Ukazatel ve tvaru ruky, což znamená, že se na text nebo obrázek dá kliknout.

Co je adresa URL a jak funguje

Když vytvoříte odkaz, jeho cíl se zakóduje jako adresa URL (Uniform Resource Locator):

http://example.microsoft.com/news.htm

file://Název_počítače/Sdílená_složka/Název_souboru.htm

Adresa URL obsahuje části, jako je Protokol (např. HTTP), FTP nebo SOUBOR, Webový server nebo umístění v síti a cestu a název souboru. Jednotlivé části URL jsou vidět na tomto obrázku:

Čtyři součásti adresy URL

1. Použitý protokol (http, ftp, file)

2. Webový server nebo síťové umístění

3. Cesta

4. Název souboru

Absolutní a relativní odkazy

Absolutní adresa URL zahrnuje úplnou adresu včetně Protokol a Webový server, cestu a název souboru.

V relativní adrese URL chybí jedna nebo více částí. Chybějící informace jsou doplněny ze stránky obsahující adresu URL. Chybí-li například protokol a webový server, použije se ve webovém prohlížeči protokol a doména aktuální stránky, například COM, ORG nebo EDU.

U webových stránek je běžné, že používají relativní adresy URL s neúplnými cestami nebo názvy souborů. Když se soubory přesunou na jiný server, odkazy budou nadále fungovat, dokud se nezmění i relativní pozice stránek. Pokud třeba odkaz na stránce Produkty.htm vede na stránku s názvem jablko.htm ve složce Potraviny a obě stránky se přesunou na jiný server do složky Potraviny, adresa URL bude v odkazu pořád správná.

V Excelovém sešitu jsou nespecifikované cesty odkazů na cílové soubory ve výchozím nastavení relativní vzhledem k umístění aktivního sešitu. Můžete nastavit jinou základní adresu, která se bude používat jako výchozí, abyste vždy, když budete vytvářet odkaz na soubor v daném umístění, mohli v dialogovém okně Vložení hypertextového odkazu zadávat jen název souboru a ne cestu.

 1. Na listu vyberte buňku, ve které chcete vytvořit odkaz.

 2. Na kartě Vložení vyberte Hypertextový odkaz.

  Taky můžete na buňku kliknout pravým tlačítkem a vybrat v místní nabídce Hypertextový odkaz… nebo stisknout klávesy Ctrl+K.

 3. V oddílu Zobrazený text zadejte text, který má odkaz představovat.

 4. V oddílu Adresa URL zadejte úplnou adresu URL požadované webové stránky.

 5. Vyberte OK.

Pokud chcete vytvořit odkaz na určité místo v aktuálním sešitu, můžete buď definovat název cílových buněk nebo použít odkaz na buňku.

 1. Když chcete použít název, je potřeba nejdřív pojmenovat cílové buňky v sešitu.

  Jak vytvořit název buňky nebo oblasti buněk
   

  Poznámka: V Excelu na webu nejdou pojmenované oblasti vytvářet. Můžete jenom vybrat už vytvořené a pojmenované oblasti přes ovládací prvek Pojmenované oblasti. Alternativně můžete soubor otevřít v desktopová aplikaci Excel, vytvořit tam pojmenovanou oblast a zajistit si tak k této možnosti přístup i z Excelu na webu.

  1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, kterou chcete pojmenovat.

  2. Na levé straně Řádek vzorců Obrázek tlačítka zadejte do pole Název pole název buněk a pak stiskněte Enter.

   Poznámka: V názvu nesmí být mezery a musí začínat písmenem.

 2. Na listu vyberte buňku, ve které chcete vytvořit odkaz.

 3. Na kartě Vložení vyberte Hypertextový odkaz.

  Taky můžete na buňku kliknout pravým tlačítkem a vybrat v místní nabídce Hypertextový odkaz… nebo stisknout klávesy Ctrl+K.

 4. V oddílu Zobrazený text zadejte text, který má odkaz představovat.

 5. V oddílu Místo v tomto dokumentu zadejte už definovaný název nebo odkaz na buňku.

 6. Vyberte OK.

Po kliknutí na odkaz na e-mailovou adresu se automaticky spustí e-mailová aplikace, která vytvoří e-mailovou zprávu s příslušnou adresou v poli Komu (za předpokladu, že máte nainstalovánu e-mailovou aplikaci).

 1. Na listu vyberte buňku, ve které chcete vytvořit odkaz.

 2. Na kartě Vložení vyberte Hypertextový odkaz.

  Taky můžete na buňku kliknout pravým tlačítkem a vybrat v místní nabídce Hypertextový odkaz… nebo stisknout klávesy Ctrl+K.

 3. V oddílu Zobrazený text zadejte text, který má odkaz představovat.

 4. V oddílu E-mailová adresa zadejte požadovanou e-mailovou adresu.

 5. Vyberte OK.

Odkaz na e-mailovou adresu můžete vytvořit taky tak, že zadáte e-mailovou adresu přímo do buňky. Pokud zadáte třeba e-mailovou adresu someone@example.com, automaticky se na ni vytvoří odkaz.

K vytvoření odkazu na adresu URL můžete taky použít funkci HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ.

Poznámka: Argument umístění_odkazu může být textový řetězec v uvozovkách nebo odkaz na buňku, která obsahuje odkaz jako textový řetězec.

Když chcete Hypertextový odkaz vybrat, aniž by se odkaz na Cíl aktivoval, udělějte některou z těchto věcí:

 • Vyberte buňku tak, že na ni kliknete, když má ukazatel tvar šipky.

 • Vyberte buňku s odkazem pomocí kláves se šipkami.

U stávajícího odkazu v sešitu můžete změnit jeho Cíl, vzhled a text, který ho znázorňuje.

 1. Vyberte buňku s odkazem, který chcete změnit.

  Tip: Když budete chtít Hypertextový odkaz vybrat, aniž by se odkaz na Cíl aktivoval, vyberte buňku s odkazem přes klávesy se šipkami.

 2. Na kartě Vložení vyberte Hypertextový odkaz.

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem na buňku nebo grafický objekt a potom v místní nabídce vybrat Hypertextový odkaz… nebo stisknout klávesy Ctrl+K.

 3. V dialogovém okně Upravit hypertextový odkaz udělejte změny, které chcete udělat.

  Poznámka: Pokud je odkaz vytvořený prostřednictvím funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ, ke změně cíle odkazu je potřeba upravit přímo vzorec. Vyberte buňku s odkazem a pak vyberte Řádek vzorců, abyste změnili vzorec.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na Hypertextový odkaz, který chcete zkopírovat nebo přesunout a potom vyberte v místní nabídce Kopírovat nebo Vyjmout.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku, do které chcete odkaz zkopírovat nebo přesunout a potom vyberte Vložit.

Když budete chtít odkaz odstranit, udělejte jednu z těchto věcí:

 • Když budete chtít odkaz odstranit, vyberte požadovanou buňku a stiskněte klávesu Delete.

 • Když budete chtít odkaz vypnout (odstranit odkaz, ale ponechat text), klikněte na vybranou buňku pravým tlačítkem a vyberte Odebrat hypertextový odkaz.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat odborníka z komunity Excel Tech nebo získat podporu v komunitách.

Viz také

Odebrání nebo vypnutí odkazu

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×