Klávesové zkratky pro popisy s klávesovými zkratkami

Když stisknete Klávesu Alt, zobrazí se na pásu karet písmena nebo popisy kláves pomocí karet nebo tlačítek Rychlý přístup.

Tipy k popisům kláves pro Word

Klávesové zkratky v této tabulce můžete použít k aktivaci karet na pásu karet. V závislosti na tom, kterou kartu vyberete, se můžou zobrazit další popisy kláves.

Akce

Stiskněte

Otevření stránky Soubor

Alt+S

Otevření karty Domů

Alt+Ů

Otevření karty Vložení

Alt+V

Otevření karty Návrh

Alt+H

Otevřete kartu Rozložení.

ALT+K a pak MEZERNÍK

Otevřete kartu Reference.

Alt+E

Otevřete kartu Korespondence.

Alt+E

Otevření karty Revize

Alt+R

Otevření karty Zobrazení

Alt+O

Otevřete pole Vývojář.

ALT+O

Otevřete okno Nápověda.

Alt+Y2 nebo F1 a zadejte hledaný termín.

Otevření pole Řekněte mi

ALT+Ě a pak zadejte hledaný výraz

Pomocí klávesy Tab můžete procházet možnostmi nabídky na některých kartách. Výběr provedete stisknutím mezerníku nebo klávesy Enter.

Změna fokusu klávesnice bez použití myši

Následující tabulka obsahuje některé způsoby přesunutí fokusu klávesnice bez použití myši.

Akce

Stiskněte

Výběr aktivní karty a zobrazení přístupových kláves

ALT nebo F10. Opětovným stisknutím některé z těchto kláves se vrátíte zpět do souboru Office a zrušíte zobrazení popisů s přístupovými klávesami.

Přesunutí na jinou kartu

ALT nebo F10 pro výběr aktivní karty a potom ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí do jiné skupiny na aktivní kartě

ALT nebo F10 pro výběr aktivní karty a potom CTRL+ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro přechod mezi skupinami

Minimalizace (sbalení) nebo obnovení pásu karet

CTRL+F1

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

SHIFT+F10

Přesunutím fokusu vyberte aktivní kartu, wordový dokument, podokno úloh nebo stavový řádek.

F6

Posouvání fokusu po jednotlivých příkazech na pásu karet dopředu nebo dozadu

ALT nebo F10 a pak TABULÁTOR nebo SHIFT+TABULÁTOR

Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet

ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přechod na vybraný příkaz nebo ovládací prvek na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Přechod na příkaz nebo možnost na pásu karet, abyste je mohli změnit

ENTER

Dokončení úpravy hodnoty příkazu nebo možnosti na pásu karet a přesunutí fokusu zpět do souboru Office

ENTER

Zobrazení nápovědy týkající se vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet. (Pokud není k dispozici žádný článek nápovědy, můžete vyhledat nápovědu).

F1

Uložení nebo přejmenování dokumentu

K uložení nebo přejmenování dokumentu použijte následující popisy kláves.

Akce

Stiskněte

Zapnout nebo vypnout automatické ukládání

ALT+ZA

Uložte dokument.

ALT+ZV

Otevřením dialogového okna přejmenujte dokument nebo ho uložte do jiného umístění.

ALT+B                                                                                                       

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×