Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce PRICE v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok vyplácen v pravidelných termínech.

Syntaxe

PRICE(vypořádání, splatnost, sazba, výnos, zaručené ceny, četnost, [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce PRICE obsahuje následující argumenty:

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

 • Sazba:    Povinný argument. Roční kupónová sazba cenného papíru.

 • Výnos:    Povinný argument. Roční kupónový výnos cenného papíru.

 • Zaruč_cena:    Povinný argument. Zaručená cena při splatnosti cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

 • Počet_plateb:    Povinný argument. Počet kupónových plateb ročně. Pro roční platby je počet_plateb = 1, pro pololetní je počet_plateb = 2 a pro čtvrtletní je počet_plateb = 4.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

 • Datum vypořádání je datum, kdy kupec koupí kupón, například obligace. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že k 1. lednu 2008 je vydána 30letá obligace, kterou kupec koupil o šest měsíců později. Datum emise by bylo 1. ledna 2008, datum vypořádání by bylo 1. července 2008 a datum splatnosti by bylo 1. ledna 2038, což je 30 let po datu emise 1. ledna 2008.

 • Argumenty vypořádání, splatnost, počet_plateb a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud vypořádání nebo splatnost nejsou platná data, vrátí funkce PRICE #VALUE! chybová hodnota.

 • Pokud yld < 0 nebo pokud sazba < 0, vrátí funkce PRICE hodnotu #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud je ≤ 0, vrátí funkce PRICE #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud je četnost jiná než 1, 2 nebo 4, vrátí funkce PRICE #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud je < 0 nebo pokud > 4, vrátí funkce PRICE hodnotu #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud ≥ splatnosti, vrátí funkce PRICE #NUM! chybová hodnota.

Důležité informace: 

 • Pokud N > 1 (N je počet kupónových plateb mezi datem vypořádání a datem splatnosti), vypočítává se funkce PRICE takto:

 • Rovnice

 • kde:

 • Pokud N = 1 (N je počet kupónových plateb mezi datem vypořádání a datem splatnosti), vypočítává se funkce PRICE takto:

 • Vzorec pro výpočet CENY, kde N <= 1

 • DSC = počet dnů od data vypořádání do dalšího data kupónové platby

 • E = počet dnů v období placení kupónů obsahující datum vypořádání

 • A = počet dnů od začátku období placení kupónů do data vypořádání

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis argumentu

15.02.2008

Datum vypořádání

15.11.2017

Datum splatnosti

5,75%

Procento půlročního úroku

6,50%

Výnos v procentech

100 Kč

Zaručená cena

2

Pololetní platby

0

Základna 30/360

Vzorec

Popis

Výsledek

=PRICE(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Cena obligace, pro obligace s argumenty zadanými v buňkách A2:A8.

94,63 Kč

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×