Správa schůzek, plánů a rozpočtů – je snadná díky systému Microsoft 365.

PRICEMAT (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce PRICEMAT v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, který přináší úrok v den splatnosti.

Syntaxe

PRICEMAT(vypořádání, splatnost, emise, sazba, výnos, [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce PRICEMAT obsahuje následující argumenty:

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

 • Emise:    Povinný argument. Jedná se o datum emise cenného papíru vyjádřené jako pořadové číslo.

 • Sazba:    Povinný argument. Jedná se o roční úrokovou sazbu cenného papíru k datu emise.

 • Výnos:    Povinný argument. Roční kupónový výnos cenného papíru.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo chybí

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

 • Datum vypořádání je datum, kdy kupující zakoupí kupón, například obligace. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že je k disukázce 30denní záruka 1, 2008 a zakoupena kupujícím o šest měsíců později. Datum emise by bylo 1. ledna 2008, datum vypořádání bude 1. července 2008 a datum splatnosti by bylo 1. ledna 2038, což je 30 let po 1, 2008, datu emise.

 • Argumenty vypořádání, splatnost, emise a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud argumenty vypořádání, splatnost nebo emise nejsou platná kalendářní data, #VALUE vrátí funkce PRICEMAT hodnotu. .

 • Pokud sazba < 0 nebo pokud výnos < 0, vrátí funkce PRICEMAT #NUM.! .

 • Pokud < 0 nebo pokud je základna > 4, vrátí funkce PRICEMAT #NUM. .

 • Pokud je vypořádání ≥ splatnost, vrátí funkce PRICEMAT #NUM hodnotu. .

 • Výsledek funkce PRICEMAT se vypočítá následujícím způsobem:

  Rovnice

  kde:

  • B = počet dní v roce, závisí na argumentu základna.

  • DSM = počet dní od vypořádání do splatnosti.

  • DIM = počet dní od emise do splatnosti.

  • A = počet dní od emise do vypořádání.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

15.02.2008

Datum vypořádání

13.04.2008

Datum splatnosti

11.11.2007

Datum emise

6,10%

Procento půlročního úroku

6,10%

Výnos v procentech

0

Základna 30/360

Vzorec

Popis

V ýsledek

=PRICEMAT(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Cena obligace, pomocí argumentů zadaných v buňkách A2:A7.

99,98 Kč

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×