Principy dialogového okna Vlastní velikost stránky v Publisheru

Principy dialogového okna Vlastní velikost stránky v Publisheru

Pokud chcete vytvořit vlastní velikosti stránky pro svou publikaci, můžete použít možnosti v dialogovém okně Vlastní velikost stránky.

Poznámka: Pokud vytváříte velikost stránky pro typ publikace, který není obsažen v aplikaci Publisher (například lístek o rozměrech 5 x 10 cm), dosáhnete nejlepších výsledků, pokud vyjdete z typu publikace podobné velikosti (například vizitka) a pak vytvoříte vlastní velikost stránky odpovídající.

Vytvoření vlastní velikosti stránky:

 1. Na kartě Návrh stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na tlačítko Velikost.

 2. Vyberte možnost Vytvořit novou velikost stránky.

 3. Po vytvoření vlastní velikosti stránky se tato velikost zobrazí v části Vlastní v nabídce tlačítka Velikost.

  Dialogové okno Vytvořit novou velikost stránky

Název

Název: Zadejte název vlastní velikosti stránky, kterou vytváříte.

Stránka

 • Šířka: Zadejte šířku stránky.

 • Výška: Zadejte výšku stránky.

Typ rozložení:

Klikněte na typ rozložení, který chcete použít při tisku. Typ rozložení určuje, které možnosti rozložení stránky budete mít k dispozici.

 • Jedna stránka na list: Na tuto možnost klikněte, pokud chcete na každý list papíru vytisknout jednu stránku publikace. Vhodné pro reklamy, diplomy, nápisy, brožury, formuláře, kalendáře, letáky, hlavičkové papíry, menu, programy, papírové skládanky, stručné publikace, životopisy a nápisy a výstrahy.

 • Brožura: Tato možnost nastaví u publikace rozvržení brožury. Popisky vodítek okrajů se změní tak, že namísto možnosti Vlevo se zobrazí možnost Vnější a namísto možnosti Vpravo se zobrazí možnost Vnitřní. Tyto možnosti budou odrážet pozici v brožuře. Brožury jsou obvykle vytištěny na listy papíru, které jsou poté přeloženy tak, aby vytvořily brožuru.

 • E-mail: Vhodné pro publikace, které máte v úmyslu poslat e-mailem.

 • Obálka: Tuto možnost použijte pro obálky.

 • Přeložená karta: Tuto možnost použijte, pokud vytváříte přání nebo pozvánky.

 • Více stránek na list: Tato možnost vytiskne více kopií publikace na jeden list papíru. Je ideální pro vizitky, dárkové poukázky, štítky a pohlednice.

 • Webová stránka: Slouží k tisku jedné webové stránky.

Vodítka okrajů

Vodítka okrajů určují vzdálenost od okrajů publikace k okrajům stránky.

Poznámka: Tisknutelná oblast na listu papíru je omezená. Mnohé tiskárny netisknou až k okrajům papíru bez ohledu na to, jak široké okraje nastavíte. Při nastavování okrajů a vytváření stránky se ujistěte, že obsah nezasahuje mimo oblast tisku použité tiskárny.

 • Nahoře: Zadejte požadovanou vzdálenost mezi horním okrajem stránky a publikace.

 • Vlevo: Zadejte požadovanou vzdálenost mezi levým okrajem stránky a publikace.

  Poznámka: Pokud vyberete typ rozložení Brožura, název se změní na Vnější.

 • Dole: Zadejte požadovanou vzdálenost mezi dolním okrajem stránky a publikace.

 • Vpravo: Zadejte požadovanou vzdálenost mezi pravým okrajem papíru a publikace.

  Poznámka: Pokud vyberete typ rozložení Brožura, název se změní na Vnitřní.

Možnosti

Pokud vyberete typ rozložení Přeložená karta, zobrazí se možnosti Přeložení listu. Vyberte v seznamu možnost odpovídající požadovanému přeložení publikace.

 • Čtvrtina listu s přeložením po straně: Všechny stránky publikace budou vytištěny na stejný list papíru. Hotová karta bude přeložená na jedné straně.

 • Čtvrtina listu s přeložením nahoře: Všechny stránky publikace budou vytištěny na stejný list papíru. Hotová karta bude přeložená na horní straně.

 • Polovina listu s přeložením po straně: Dvě stránky publikace budou vytištěny svisle na stejnou stranu listu papíru.

 • Polovina listu s přeložením nahoře: Dvě stránky publikace budou vytištěny vodorovně na stejnou stranu listu papíru.

Pokud vyberete typ rozložení Více stránek na list, zobrazí se možnosti cílového listu.

 • Cílová velikost papíru: Klikněte na některou z následujících možností: Dopis nebo A4. Pokud tisknete na papír jiné velikosti, klikněte na možnost Vlastní a poté zadejte následující rozměry:

  • Šířka papíru: Zadejte šířku listu papíru.

  • Výška papíru: Zadejte výšku listu papíru.

 • Vnější okraj: Zadejte vzdálenost mezi skupinou více kopií a levým a pravým okrajem listu.

 • Horní okraj: Zadejte vzdálenost mezi skupinou více kopií a horním okrajem listu.

 • Vodorovná mezera: Zadejte vzdálenost mezi sloupci více kopií. Tisknete-li například vizitky ve dvou sloupcích, změnou této možnosti nastavíte vzdálenost mezi oběma sloupci.

 • Svislá mezera: Zadejte vzdálenost mezi jednotlivými řádky více kopií. Tisknete-li například vizitky ve čtyřech řádcích, změní se vodorovná mezera mezi jednotlivými řádky vizitek.

Náhled

V okně Náhled se zobrazuje typ rozložení a vybrané okraje. Rozměry listu jsou znázorněny černou čarou v bílém obdélníku. Vodítka okrajů se zobrazují jako modré tečkované čáry uvnitř listu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×