Principy pole Formát odstavce v Publisheru

Pokud chcete přizpůsobit zarovnání, odsazení, řádkování, vodicích znaky a pozice zarážek a konce řádků a odstavců u vybraných odstavců, můžete použít dialogové okno Formát odstavce v Publisheru.

Odsazení a mezery

Na kartě Odsazení a mezery je možné přizpůsobit zarovnání, odsazení a řádkování u vybraných odstavců.

Obecné

Zde je možné nastavit zarovnání odstavců:

Vlevo:    Znak, který se na každém řádku nachází nejblíže k levému okraji, je zarovnán k levému okraji a pravý okraj jednotlivých řádků zůstane nezarovnaný. Jedná se o výchozí zarovnání odstavců u textu, jehož směr vede zleva doprava.

Na střed:   Střed každého řádku textu je zarovnán podle středového bodu pravého a levého okraje textového pole a levý a pravý okraj jednotlivých řádků zůstane nezarovnaný.

Vpravo:   Znak, který se na každém řádku nachází nejblíže k pravému okraji, je zarovnán k pravému okraji a levý okraj jednotlivých řádků zůstane nezarovnaný. Jedná se o výchozí zarovnání odstavců u textu, jehož směr vede zprava doleva.

Do bloku:   První a poslední znak na jednotlivých řádcích (s výjimkou posledního) je zarovnaný k pravému a levému okraji a řádky jsou dorovnány přidáním nebo odstraněním mezer mezi slovy a ve slovech. Poslední řádek v odstavci je zarovnaný k levému okraji u textu, jehož směr vede zleva doprava, a k pravému okraji, pokud směr textu vede zprava doleva.

Distribuované:   Jedná se o stejný efekt jako u možnosti Zarovnané, ale v řádcích je přidán nebo je z řádků odebrán stejný počet mezer u jednotlivých znaků, nikoli však u slov.

Distribuovat všechny řádky: Toto zarovnání je stejné jako v případě použití možnosti Distribuované, avšak k levému a pravému okraji bude zarovnán také poslední řádek odstavce.

Odsazení

Odsazení určuje vzdálenost odstavce od levého nebo pravého okraje textového pole. V rámci okrajů máte možnost odsazení odstavce nebo skupiny odstavců zvětšit nebo zmenšit. Můžete vytvořit také záporné odsazení (označované také jako předsazení), kterým lze odstavec posunout směrem k levému okraji, pokud je směr textu nastaven zleva doprava, nebo směrem k pravému okraji, pokud je směr textu nastaven zprava doleva.

Předvolené: Tato možnost nabízí pět možností předvoleb odsazení a umožňuje vytvořit přizpůsobené odsazení.

  • Původní: Tato možnost používá možnosti zarovnání aktuálně nastavené v části Zarovnání.

  • Zarovnání vlevo: Tato možnost používá zarovnání Vlevo.

  • Odsazení 1. řádku: Tato možnost odsadí první řádek odstavce o 0,25 palců.

  • Předsazení: Tato možnost předsadí první řádek o -0,25 palců a zbývající řádky v odstavci odsadí o 0,25 palců.

  • Citace: Tato možnost nastaví odsazení vlevo i vpravo na hodnotu 5 palců.

  • Vlastní: Jestliže kteroukoli z předvoleb změníte, bude se jednat o vlastní odsazení.

Řádkování

Řádkování určuje velikost svislého místa mezi řádky textu v odstavci. Ve výchozím nastavení je řádkování nastaveno na hodnotu 1,19, což znamená, že řádkování bude vyhovovat největšímu písmu v příslušném řádku a ještě zbude trocha místa. Mezery mezi odstavci určují velikost místa nad a pod odstavci. Když stisknete klávesu ENTER, abyste začali další odstavec, přenese se řádkování a mezery mezi odstavci do dalšího odstavce. Nastavení jednotlivých odstavců však můžete změnit.

Začátek stránky

Tabulátory

Pomocí zarážek tabulátorů můžete zarovnat text doleva, doprava, na střed nebo na desetinné místo. Před tabulátory je také možné nechat automaticky vložit speciální znaky, jako jsou tečky, pomlčky nebo čáry. Zarážky tabulátoru pro všechna textová pole v publikaci je možné nastavit různě. Při vložení zarážky tabulátoru do textového pole v Publisheru se na pravítku v horní části pracovního prostoru zobrazí značka zarážky.

Značka zarážky tabulátoru

Výchozí interval zarážek

V tomto poli můžete nastavit výchozí hodnotu pro stisknutí klávesy TABULÁTOR. Výchozí hodnota je 0,5 palce.

Umístění zarážky tabulátoru

V tomto poli můžete zadat zarážky tabulátoru jiné, než jsou výchozí hodnoty.

  • Pro každou zarážku, kterou byste chtěli vložit, zadejte umístění do pole Pozice zarážky tabulátoru, například 0,2, pokud chcete nastavit u zarážky tabulátoru hodnotu 0,2 palce, a pak klikněte na Nastavit.

  • Ve skupinových rámečcích ZarovnatVodicí znak vyberte požadované možnosti a poté klikněte na tlačítko OK.

Zarovnání

Tato možnost umožňuje nastavit typ zarážky tabulátoru, který chcete vytvořit.

Doleva: Nastaví počáteční pozici nalevo od textu. Text se posunuje doprava.

Na střed: Nastaví pozici doprostřed textu. Text se při psaní zarovnává podle této pozice.

Doprava: Nastaví pravý konec textu. Jak píšete, text se posunuje doleva.

Podle desetinné čárky: Zarážka typu desetinné místo zarovná čísla kolem desetinné čárky. Nezávisle na počtu číslic zůstane desetinná čárka na stejném místě. (Čísla je možné zarovnat pouze kolem znaku desetinné čárky. U zarážky typu desetinné místo není možné zarovnat čísla kolem jiného znaku, například symbolu spojovníku nebo ampersandu.)

Vodicí znak

Vodicí znaky jsou tečky, pomlčky, čáry nebo odrážky, které se zobrazí po stisknutí klávesy TAB, například za nadpisy kapitol nebo odstavců v obsahu, a které zarovnávají tyto nadpisy s čísly stránek.

Žádný: Po stisknutí klávesy Tab se nezobrazují žádné vodicí znaky.

Tečka: Jako vodicí znak se používá řada teček.

Pomlčka: Jako vodicí znak se používá řada pomlček.

Čára: Jako vodicí znak se používá jedná plná čára.

Odrážka: Jako vodicí znak se používá řada odrážek.

Odebrání zarážek tabulátoru

Odebrání jedné vlastní zarážky tabulátoru:

  1. V okně Pozice zarážky tabulátoru vyberte zarážku tabulátoru, kterou chcete odebrat.

  2. Klikněte na tlačítko Vymazat.

Pokud chcete odebrat všechny vlastní zarážky, klikněte na Vymazat vše.

Začátek stránky

Konce řádků a odstavců

Tato karta umožňuje řídit způsob, jak jsou řádky v odstavci formátované v propojených textových polích nebo mezi sloupci.

Kontrolovat osamocené řádky: Jde o slova nebo krátké řádky textu na začátku nebo na konci odstavce. Můžete vybrat možnost, že nechcete, aby byly tyto řádky odděleny od zbytku odstavce.

Svázat s následujícím: Toto nastavení bude držet jeden nebo více vybraných odstavců pohromadě v textovém poli nebo sloupci.

Svázat řádky: Toto nastavení bude držet řádky odstavce pohromadě v textovém poli nebo odstavci.

Začít v dalším textovém poli: Toto nastavení posune odstavec do oblasti přetečení, abyste ho mohli přesunout do nového textového pole.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×