Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce PROB.  v Microsoft Excel.

Popis

Vrátí pravděpodobnost, že hodnoty dané oblasti budou mezi dvěma limity. Pokud není zadán horní_limit, vrátí pravděpodobnost, že hodnoty v oblasti x_oblast jsou rovny dolním_limitu.

Syntaxe

PROB(x_oblast, prst_oblast, [dolní_limit], [horní_limit])

Syntaxe funkce PROB má následující argumenty:

  • X_oblast:    Povinný argument. Jedná se o oblast číselných hodnot x, s kterými je spojena pravděpodobnost.

  • Prst_oblast:    Povinný argument. Jedná se o oblast obsahující seznam pravděpodobností příslušejících k jednotlivým hodnotám v oblasti x.

  • Dolní_limit:    Nepovinný argument. Jedná se o dolní mez rozmezí hodnot, u kterých chcete zjistit pravděpodobnost.

  • Horní_limit:    Nepovinný argument. Jedná se o horní mez rozmezí hodnot, u kterých chcete zjistit pravděpodobnost.

Poznámky

  • Pokud je některá hodnota v prob_range ≤ 0 nebo pokud je v prob_range > 1 nějaká hodnota, vrátí funkce PROB #NUM!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud součet hodnot v prob_range není roven 1, vrátí funkce PROB #NUM!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud není zadán horní_limit, vrátí funkce PROB pravděpodobnost rovnosti s argumentem dolní_limit.

  • Pokud x_oblast a prst_oblast obsahují rozdílný počet datových bodů, vrátí funkce PROB chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Hodnota argumentu x

Pravděpodobnost

0

0,2

1

0,3

2

0,1

3

0,4

Vzorec

Popis

Výsledek

=PROB(A3:A6;B3:B6;2)

Pravděpodobnost, že hodnota x je 2.

0,1

=PROB(A3:A6;B3:B6;1;3)

Pravděpodobnost, že hodnota x je mezi 1 a 3.

0,8

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×