PROB (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce PROB  v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí pravděpodobnost, že hodnoty dané oblasti budou mezi dvěma limity. Pokud není zadán horní_limit, vrátí pravděpodobnost, že hodnoty v oblasti x_oblast jsou rovny dolním_limitu.

Syntaxe

PROB(x_oblast, prst_oblast, [dolní_limit], [horní_limit])

Syntaxe funkce PROB má následující argumenty:

  • X_oblast:    Povinný argument. Jedná se o oblast číselných hodnot x, s kterými je spojena pravděpodobnost.

  • Prst_oblast:    Povinný argument. Jedná se o oblast obsahující seznam pravděpodobností příslušejících k jednotlivým hodnotám v oblasti x.

  • Dolní_limit:    Nepovinný argument. Jedná se o dolní mez rozmezí hodnot, u kterých chcete zjistit pravděpodobnost.

  • Horní_limit:    Nepovinný argument. Jedná se o horní mez rozmezí hodnot, u kterých chcete zjistit pravděpodobnost.

Poznámky

  • Pokud je nějaká hodnota prob_range ≤ hodnotě 0 nebo pokud je prob_range > 1, vrátí funkce PROB #NUM!. která označuje chybu.

  • Pokud se součet hodnot v prob_range 1, vrátí funkce PROB #NUM!. která označuje chybu.

  • Pokud není zadán horní_limit, vrátí funkce PROB pravděpodobnost rovnosti s argumentem dolní_limit.

  • Pokud x_oblast a prst_oblast obsahují rozdílný počet datových bodů, vrátí funkce PROB chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Hodnota argumentu x

Pravděpodobnost

0

0,2

1

0,3

2

0,1

3

0,4

Vzorec

Popis

V ýsledek

=PROB(A3:A6;B3:B6;2)

Pravděpodobnost, že hodnota x je 2.

0,1

=PROB(A3:A6;B3:B6;1;3)

Pravděpodobnost, že hodnota x je mezi 1 a 3.

0,8

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×