Propojení nebo import dat ze služby Salesforce

Můžete propojit nebo importovat data ze Salesforce, což je cloudové firemní řešení pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Další informace najdete na stránce Salesforce.com.

 • Při propojení dat vytvoří Access dvousměrné připojení, které synchronizuje změny dat v Accessu a v Salesforce.

 • Při importu dat vytvoří Access jednorázovou kopii dat. Změny dat v Accessu nebo v Salesforce se proto nesynchronizují.

Připojení k Salesforce z Accessu

Poznámka:    Možnost propojit nebo importovat data ze Salesforce je podporovaná jenom v multilicenčních instancích Accessu 2019 nebo následujících plánech Microsoft 365 Enterprise: Microsoft 365 Apps pro podniky, Office 365 Enterprise E3 a Office 365 Enterprise E5. Další informace najdete v tématu Porovnání plánů Microsoft 365 Enterprise.

Než začnete

Chcete, aby šlo všechno hladce? Udělejte proto před propojením nebo importem tyto přípravy:

 • Získejte všechny údaje potřebné pro připojení, včetně uživatelského jména, hesla a tokenu. Pokud zkoušíte získat přístup k Salesforce z IP adresy, která se nachází mimo rozsah důvěryhodných IP adres vaší společnosti, musíte zadat token zabezpečení, což je alfanumerický kód rozlišující velká a malá písmena. Další informace najdete v tématu Resetování tokenu zabezpečení.

 • Ovladač ODBC, který se používá pro přístup k Salesforce, vyžaduje účet Salesforce na úrovni Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition nebo Unlimited Edition. Abyste mohli použít tento ovladač, musíte mít povolený přístup k rozhraní API. Další informace najdete v tématu Řízení přístupu jednotlivých API klientů k organizaci Salesforce.

 • Identifikujte tabulky, které chcete propojit nebo importovat. Během jedné operace můžete propojit nebo importovat několik tabulek.

 • Vezměte v úvahu počet sloupců v každé tabulce. Access nepodporuje více než 255 polí v tabulce, takže může propojit nebo importovat jenom prvních 255 sloupců.

 • Určete celkový objem importovaných dat. Maximální velikost databáze Accessu jsou dva gigabajty zmenšené o prostor potřebný pro systémové objekty. Pokud Salesforce obsahuje velké tabulky, může se stát, že je nebude možné importovat všechny do jedné databáze Accessu. V takovém případě zvažte propojení dat místo jejich importu.

 • Zabezpečte databázi Accessu a informace o připojení v ní obsažené použitím důvěryhodného umístění a hesla databáze Accessu. Další informace najdete v článcích Rozhodnutí o důvěryhodnosti databáze a Šifrování databáze pomocí hesla databáze.

 • Naplánujte si vytvoření dalších relací. Access propojí nebo importuje vybrané tabulky, ale ne související tabulky v datovém modelu Salesforce. Další informace o tomto datovém modelu najdete v tématu Přehled datových modelů.

  Access se nepokusí automaticky vytvořit relace mezi těmito souvisejícími tabulkami. Relace mezi novými a stávajícími tabulkami můžete vytvořit ručně pomocí okna Relace. Další informace najdete v článcích Co je okno Relace a Vytvoření, úprava nebo odstranění relace.

1. fáze: Začínáme

 1. Vyberte Externí data > Nový zdroj dat > Z online služeb > Ze Salesforce.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete provést import, vyberte Importovat zdrojová data do nové tabulky v aktuální databázi.

  • Pokud chcete vytvořit propojení, vyberte Vytvořit odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky.

 3. Vyberte OK.

2. fáze: Zadání přihlašovacích údajů a parametrů připojovacího řetězce

V dialogovém okně Microsoft Access – Připojit k Salesforce udělejte toto:

 1. Do polí Uživatelské jméno a Heslo zadejte uživatelské jméno a heslo.

 2. Do pole Token zabezpečení zadejte token zabezpečení.

 3. Volitelně můžete do okna Další parametry připojovacího řetězce zadat jeden nebo několik parametrů.

  Další informace najdete v článku Parametry připojení.

3. fáze: Výběr tabulek k propojení nebo importu

 1. V dialogovém okně Propojit tabulky nebo Import objektů vyberte v části Tabulky všechny tabulky, které chcete propojit nebo naimportovat, a potom klikněte na OK.

  Seznam tabulek k propojení nebo importu
 2. Při operaci propojení se rozhodněte, jestli chcete vybrat možnost Uložit heslo.

  Zabezpečení    Když tuto možnost vyberete, už není potřeba zadávat přihlašovací údaje při každém otevření Accessu a přístupu k datům. V databázi Accessu se ale uloží nešifrované heslo, což znamená, že lidé, kteří mají přístup ke zdrojovému obsahu, uvidí uživatelské jméno a heslo. Pokud vyberete tuto možnost, důrazně doporučujeme uložit databázi Accessu do důvěryhodného umístění a vytvořit heslo databáze Accessu. Další informace najdete v článcích Rozhodnutí o důvěryhodnosti databáze a Šifrování databáze pomocí hesla databáze.

4. fáze: Vytvoření specifikací a úkolů (jenom při importu)

Výsledky

Po dokončení operace propojení nebo importu se tabulky zobrazí v navigačním podokně pod stejným názvem, jako má tabulka nebo zobrazení Salesforce. Pokud už se daný název používá, Access v průběhu importu připojí k názvu nové tabulky číslo 1. Tabulky ale můžete přejmenovat, aby měly smysluplnější názvy.

Při operaci importu Access nepřepíše žádnou tabulku v databázi. Data Salesforce sice nemůžete přímo připojit k existující tabulce, data z podobných tabulek ale můžete naimportovat a pak vytvořit přidávací dotaz pro přidání dat.

Pokud jsou sloupce v tabulce Salesforce při operaci propojení jen pro čtení, jsou jen pro čtení i v Accessu.

Tip    Pokud chcete zobrazit připojovací řetězec, přejděte myší na tabulku v navigačním podokně Accessu.

Aktualizace návrhu propojené tabulky

V propojené tabulce nemůžete přidávat, odstraňovat ani upravovat sloupce nebo měnit datové typy. Pokud chcete udělat změny návrhu, udělejte to v Salesforce. Aby se změny návrhu zobrazily v Accessu, aktualizujte propojené tabulky:

 1. Vyberte Externí data > Správce propojených tabulek.

 2. Vyberte všechny propojené tabulky, které chcete aktualizovat, vyberte OK a potom vyberte Zavřít.

Parametry připojení

Následující tabulka popisuje parametry připojení, které můžete zadat do pole Další parametry připojovacího řetězce v dialogovém okně Microsoft Access – Připojit k Salesforce.

Dva a více parametrů oddělujte středníkem. Jako vodítko použijte následující vzorovou syntaxi:

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;

Název klíče

Popis

Výchozí hodnota

Povinné

PWD

Heslo odpovídající uživatelskému jménu, které jste zadali do pole Uživatelské jméno (klíč UID).

Žádná

Ano

UID

Uživatelské jméno k vašemu účtu Salesforce.

Žádná

Ano

AutoLogout

Pokud je tato možnost povolená (1), uživatel bude ze Salesforce odhlášen, jakmile ovladač ukončí připojení.

Pokud je tato možnost zakázaná (0), uživatel nebude ze Salesforce odhlášen, jakmile ovladač ukončí připojení.

1

Ne

BulkBatchSize

Maximální počet řádků obsažený v jednom hromadném volání API při provádění procedur DML. Maximální hodnota je 10 000

5000

Ne

CERTSPATH

Úplná cesta k souboru PEM, který obsahuje důvěryhodné certifikáty certifikační autority (CA) pro ověření serveru. Pokud tato možnost není nastavená, ovladač automaticky použije soubor PEM s důvěryhodnými certifikáty CA, který sám nainstaloval.

Soubor cacerts.pem v podsložce \lib v instalačním adresáři ovladače

Ne

METADATALEVEL

Pokud je tato možnost povolená (klíč je nastavený na hodnotu 1 nebo LIGHT), ovladač odvodí metadata na základě malého vzorku dat, ne na základě všech dat.

Pokud je tato možnost zakázaná (klíč je nastavený na hodnotu 0 nebo FULL), ovladač odvodí metadata na základě všech dat.

Vymazat (0 nebo FULL)

Ne

PARSEMETHOD

Dotazovací jazyk, který ovladač používá k analýze dotazů. Vyberte jedno z následujících nastavení nebo nastavte klíč na jednu z hodnot v závorkách:

 • Pokoušet se analyzovat dotazy pouze jako SOQL (0 nebo SOQL_ONLY)

 • Pokoušet se analyzovat dotazy pouze jako SQL (1 nebo SQL_ONLY)

 • Pokoušet se analyzovat dotazy nejprve jako SOQL, pak jako SQL (2 nebo SOQL_FIRST)

 • Pokoušet se analyzovat dotazy nejprve jako SQL, pak jako SOQL (3 nebo SQL_FIRST)

Pokoušet se analyzovat dotazy nejprve jako SOQL, pak jako SQL (2 nebo SOQL_FIRST)

Ne

PROXYHOST

Název hostitele nebo IP adresa proxy serveru, jehož prostřednictvím se chcete připojit

Žádná

Ano, pokud se připojujete prostřednictvím proxy serveru.

PROXYPORT

Číslo portu, pomocí kterého proxy server naslouchá klientským připojením

Žádná

Ano, pokud se připojujete prostřednictvím proxy serveru.

PROXYPWD

Heslo, které používáte pro přístup k proxy serveru

Žádná

Ano, pokud připojení k proxy serveru vyžaduje ověření.

PROXYUID

Uživatelské jméno, které používáte pro přístup k proxy serveru

Žádná

Ano, pokud připojení k proxy serveru vyžaduje ověření.

QueryAll

Pokud je tato možnost povolená (1), uživatelé Salesforce budou moct vyhledávat odstraněné záznamy pomocí parametru isDeleted=true.

Pokud je tato možnost zakázaná (0), uživatelé nebudou moct vyhledávat odstraněné záznamy.

0

Ne

SANITIZECATALOGNAME

Pokud je tato možnost povolená (1), ovladač upraví názvy katalogů tak, že odstraní všechny znaky neplatného identifikátoru SQL-92 a nahradí je mezerami s podtržítky.

Pokud je tato možnost zakázaná (0), ovladač neupravuje názvy katalogů.

Vymazat (0)

Ne

URL

Adresa URL pro připojení k izolovanému prostoru (sandboxu) Salesforce

Žádná

Ne

UseAnalyticAPI

Pokud je tato možnost povolená (1), ovladač spouští sestavy pomocí rozhraní Analytics API.

Pokud je tato možnost zakázaná (0), ovladač spouští sestavy prostřednictvím adresy URL.

Vybráno (1)

Ne

USELABEL

Pokud je tato možnost povolená (1), ovladač používá názvy polí a popisky ze Salesforce ve vrácených datech jako názvy a popisky.

Pokud je tato možnost zakázaná (0), ovladač používá názvy polí ze Salesforce ve vrácených datech zároveň jako názvy i jako popisky.

Vymazat (0)

Ne

UseNumeric

Pokud je tato možnost povolená (1), ovladač vrátí data jako SQL_NUMERIC, ne jako SQL_DOUBLE.

Když je tato možnost zakázaná (0), ovladač vrátí data jako SQL_DOUBLE.

Vymazat (0)

Ne

UseWVarChar

Tato možnost určuje způsob mapování dat do SQL. Pokud je tato možnost povolená (1), ovladač vrátí data jako SQL_WVARCHAR, ne jako SQL_VARCHAR.

Pokud je tato možnost povolená (1), ovladač vrátí data jako SQL_VARCHAR.

Vymazat (0)

Ne

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×