Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Sešit můžete publikovat do knihovny Microsoft SharePointu, aby ho uživatelé mohli zobrazit nebo upravovat ve webovém prohlížeči, aniž by museli mít na svém počítači nainstalovaný Excel. Publikování je v podstatě stejné jako ukládání, ale liší se v tom, že při něm můžete pomocí některých předdefinovaných možností určit, co uživatelé uvidí, když si sešit otevřou v prohlížeči.

Zavedení praxe ukládání nebo publikování sešitu na centrální sharepointový web pro celou organizaci může zajistit, aby po organizaci nekolovaly různé verze stejného sešitu, což se může stát, když se sešit rozesílá e-mailem.

Nastavením některých možností publikování můžete zvýraznit určité části sešitu, třeba grafy, a jiné části můžete skrýt, aby se nedaly zobrazit v prohlížeči. Můžete třeba nastavit, aby se zobrazil graf, ale ne jeho pokladová data. Můžete taky určit, že některé listy se mají zobrazit určitým lidem a ostatní listy se mají skrýt.

Tento článek popisuje, jak publikovat sešit z Excelu pro Windows a nepokrývá připojení sešitu nebo dat sešitu k webové části Excel Web Accessu na stránce SharePointu.

Když publikujete sešit na sharepointovém webu, uloží se na SharePoint celý sešit. Uživatel, který má požadovaná oprávnění SharePointu, si celý sešit může prohlédnout nebo s ním pracovat buď v prohlížeči, nebo v desktopové aplikaci Excel.

Pokud je na SharePointu nasazený Office pro web, můžete svoje data zobrazit a pracovat s nimi v prohlížeči podobným způsobem jako v desktopové verzi Excelu. Výhodou oproti desktopové verzi Excelu je to, že v prohlížeči může sešit zároveň upravovat víc uživatelů. Když máte sešit otevřený v prohlížeči a vidíte tam tlačítko Upravit v aplikaci Excel Online, znamená to, že můžete použít Office pro web.

Příprava sešitu

Před publikováním sešitu můžete vybrat ty listy nebo prvky, které mají se mají zobrazovat v prohlížeči. Pamatujte ale na to, že sice můžete vybrat, co bude viditelné v tomto režimu, ale na server SharePointu se vždycky uloží celý obsah sešitu.

Pokud chcete zahrnout celý sešit jako položku společně s dalšími položkami, jako jsou grafy nebo kontingenční tabulky, nadefinujte celý sešit jako pojmenovanou oblast. Vyberte celý sešit a potom definujte pojmenovanou oblast. Tato pojmenovaná oblast se zobrazí jako dostupná položka v dialogovém okně Možnosti publikování, jakmile budete připraveni k publikování.

Pokud chcete uživatelům umožnit zadat do buňky hodnotu, aby mohli pracovat se vzorcem v jiné buňce, nastavte v Excelu před publikováním sešitu danou buňku jako definovaný název. Tento definovaný název pak můžete přidat jako parametr na kartě Parametry v dialogovém okně Možnosti zobrazení prohlížeče.

Na následujícím obrázku je třeba buňka D2, která má definovaný název Sazba. Uživatel v prohlížeči zadal hodnotu 5,625 do pole Sazba v podokně Parametry a potom kliknul na tlačítko Použít. Tato hodnota se následně zobrazí v buňce D2 a použije ji vzorec v buňce A2. Výsledek vzorce se přepočítá a zobrazí v buňce A2: 1 151,31 Kč.

Zadání parametru v podokně – použití v buňce D2

Poznámka: Když vytvoříte průřezy pro excelovou tabulku a definujete název pro oblast buněk obsahující tabulku a průřezy, nebudete moct použít průřezy k filtrování tabulky v prohlížeči, pokud publikujete definovanou oblast. Pokud publikujete tabulku nebo celý list nebo jeho sešit, průřezy budou v prohlížeči fungovat podle očekávání.

Publikování sešitu

 1. Na kartě Soubor klikněte na Uložit jako a potom na SharePoint.

 2. Pokud se složka SharePointu zobrazí v části Aktuální, Poslední nebo Starší, klikněte na požadovanou složku.

  Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.


  V opačném případě klikněte na tlačítko Procházet, zadejte webovou adresu webu služby SharePoint a přejděte do složky, do které chcete sešit publikovat.

  Klikněte na složku služby SharePoint nebo na Procházet.
 3. Pokud chcete k publikování vybrat jednotlivé listy nebo položky v sešitu, klikněte na Možnosti zobrazení prohlížeče.

  V dialogu Uložit jako klikněte na Možnosti zobrazení prohlížeče

  Zobrazí se karta Zobrazit a karta Parametry.

 4. Pokud chcete publikovat celý sešit, klikněte na Uložit. Jinak udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete v prohlížeči zobrazit celý sešit, vyberte na kartě Zobrazit ze seznamu možnost Celý sešit.

  • Pokud chcete v prohlížeči zobrazit jenom některé listy, vyberte na kartě Zobrazit ze seznamu možnost Listy a potom zrušte zaškrtnutí políček u listů, které nechcete v prohlížeči skrýt.

   Ve výchozím nastavení jsou vybrané všechny listy. Pokud chcete po zrušení zaškrtnutí některých políček znovu rychle zobrazit všechny listy, zaškrtněte políčko Všechny listy.

  • Pokud chcete v prohlížeči zobrazit jenom některé položky (například pojmenované oblasti, grafy, tabulky nebo kontingenční tabulky), vyberte na kartě Zobrazit ze seznamu možnost Položky v sešitu a potom zaškrtněte políčka u položek, které chcete zobrazit.

  • Na kartě Parametry přidejte libovolné definované názvy, které chcete použít k určení buněk, které uživatelé můžou upravovat při zobrazení sešitu v prohlížeči. Potom dialogové okno zavřete kliknutím na OK.

 5. Uložte sešit.

Poznámky: 

 • Pokud vyberete položky, které mají stejný název (třeba graf a tabulku s jeho podkladovými daty), v prohlížeči bude dostupná jenom jedna z těchto položek. Pokud chcete zobrazit všechny položky, zajistěte, aby všechny položky v sešitu měly jedinečné názvy.

 • Tabulky můžete přejmenovat na kartě Návrh ve skupině Vlastnosti, kontingenční tabulky můžete přejmenovat na kartě Možnosti ve skupině Kontingenční tabulka a grafy nebo kontingenční grafy můžete přejmenovat na kartě Rozložení ve skupině Vlastnosti. Jiné duplicitní položky, například pojmenované oblasti, můžete přejmenovat na kartě Vzorce ve skupině Definované názvy.

Pokud je na SharePointu nasazený Office pro web, můžete svoje data zobrazit a pracovat s nimi v prohlížeči podobným způsobem jako v desktopové verzi Excelu. Výhodou oproti desktopové verzi Excelu je to, že v prohlížeči může sešit zároveň upravovat víc uživatelů. Když máte sešit otevřený v prohlížeči a vidíte tam tlačítko Upravit v aplikaci Excel Online, znamená to, že můžete použít Office pro web.

Příkaz Upravit v Excelu Online v nabídce Upravit sešit

Další informace najdete v článku Rozdíly mezi používáním sešitu v Excelu a Excel Services.

Příprava sešitu

Před publikováním sešitu můžete vybrat ty listy nebo prvky, které mají se mají zobrazovat v prohlížeči. Pamatujte ale na to, že sice můžete vybrat, co bude viditelné v tomto režimu, ale na server SharePointu se vždycky uloží celý obsah sešitu.

Pokud chcete zahrnout celý sešit jako položku společně s dalšími položkami, jako jsou grafy nebo kontingenční tabulky, nadefinujte celý sešit jako pojmenovanou oblast. Vyberte celý sešit a potom definujte pojmenovanou oblast. Tato pojmenovaná oblast se zobrazí jako dostupná položka v dialogovém okně Možnosti publikování, jakmile budete připraveni k publikování.

Pokud chcete uživatelům umožnit zadat do buňky hodnotu, aby mohli pracovat se vzorcem v jiné buňce, nastavte v Excelu před publikováním sešitu danou buňku jako definovaný název. Tento definovaný název pak můžete přidat jako parametr na kartě Parametry v dialogovém okně Možnosti zobrazení prohlížeče.

Na následujícím obrázku je třeba buňka D2, která má definovaný název Sazba. V prohlížeči uživatel zadá hodnotu 5,625 do pole v podokně Parametry a klikne na Použít. Tato hodnota se následně zobrazí v buňce D2 a použije ji vzorec v buňce A2. Výsledek vzorce se přepočítá a zobrazí v buňce A2: 1 151,31 Kč.

Informace o definování oblastí najdete v nápovědě k Excelu.

Zadání parametru v podokně – použití v buňce D2

Poznámka: Když vytvoříte průřezy pro excelovou tabulku a definujete název pro oblast buněk obsahující tabulku a průřezy, nebudete moct použít průřezy k filtrování tabulky v prohlížeči, pokud publikujete definovanou oblast. Pokud publikujete tabulku nebo celý list nebo jeho sešit, průřezy budou v prohlížeči fungovat podle očekávání.

Publikování sešitu

 1. Klikněte na Soubor > Uložit jako >SharePointu.

 2. Pokud se složka SharePointu zobrazí v částiAktuální složka nebo Poslední složky, klikněte na požadovanou složku. Jinak klikněte na Procházet a zadejte webovou adresu sharepointového webu. Pak přejděte do složky, do které chcete sešit publikovat. Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

 3. Pokud chcete k publikování vybrat jednotlivé listy nebo položky v sešitu, klikněte na Možnosti zobrazení prohlížeče. Zobrazí se karta Zobrazit a karta Parametry . Pokud chcete publikovat celý sešit, klikněte na Uložit. Jinak udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete v prohlížeči zobrazit celý sešit, vyberte na kartě Zobrazit ze seznamu možnost Celý sešit.

  • Pokud chcete v prohlížeči zobrazit jenom konkrétní listy, vyberte na kartě Zobrazit v seznamu listy a zrušte zaškrtnutí políček u listů, které nechcete v prohlížeči skrýt.

   Ve výchozím nastavení jsou vybrané všechny listy. Pokud chcete po zrušení zaškrtnutí některých políček rychle zobrazit všechny listy, zaškrtněte políčko Všechny listy .

  • Pokud chcete v prohlížeči zobrazit jenom konkrétní položky (například pojmenované oblasti, grafy, tabulky nebo kontingenční tabulky), vyberte na kartě Zobrazitv seznamu položky v sešitu a zaškrtněte políčka u položek, které chcete zobrazit.

  • Na kartě Parametry přidejte všechny definované názvy, které chcete použít k určení buněk, které se dají upravovat, když si uživatelé sešit prohlížejí v prohlížeči. Potom kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno.

 4. Uložte sešit.

Poznámky: 

 • Pokud vyberete položky, které mají stejný název (třeba graf a tabulku s jeho podkladovými daty), v prohlížeči bude dostupná jenom jedna z těchto položek. Pokud chcete zobrazit všechny položky, zajistěte, aby všechny položky v sešitu měly jedinečné názvy.

 • Pokud vyberete položky, které mají stejný název (třeba graf a tabulku s jeho podkladovými daty), v prohlížeči bude dostupná jenom jedna z těchto položek. Pokud chcete zobrazit všechny položky, zajistěte, aby všechny položky v sešitu měly jedinečné názvy.

 • Tabulky můžete přejmenovat na kartě Návrh ve skupině Vlastnosti, kontingenční tabulky můžete přejmenovat na kartě Možnosti ve skupině Kontingenční tabulka a grafy nebo kontingenční grafy můžete přejmenovat na kartě Rozložení ve skupině Vlastnosti. Jiné duplicitní položky, například pojmenované oblasti, můžete přejmenovat na kartě Vzorce ve skupině Definované názvy.

 • Tabulky můžete přejmenovat na kartě Návrh ve skupině Vlastnosti, kontingenční tabulky můžete přejmenovat na kartě Možnosti ve skupině Kontingenční tabulka a grafy nebo kontingenční grafy můžete přejmenovat na kartě Rozložení ve skupině Vlastnosti. Jiné duplicitní položky, například pojmenované oblasti, můžete přejmenovat na kartě Vzorce ve skupině Definované názvy.

Další informace o webových částech Excel Web Accessu najdete v článku Zobrazení sešitu ve webové části Excel Web Access.

Když publikujete sešit na sharepointový server, celý obsah sešitu se uloží na server a při otevření sešitu v desktopové aplikaci Excel je možné ho zobrazit a používat. Pokud jsou office Web Apps nasazené na sharepointovém serveru, může být prohlížení dat a práce s daty ve webovém prohlížeči velmi podobná práci s daty v desktopové aplikaci Excel. Ve skutečnosti je při nasazení Office Web Apps možné současně upravovat sešit v mřížce prohlížeče. Pokud při prohlížení sešitu v prohlížeči vidíte tlačítko Upravit v prohlížeči, znamená to, že jsou k dispozici Web Apps Office.

Tlačítko Upravit v prohlížeči

Další informace najdete v článku Rozdíly mezi používáním sešitu v Excelu a Excel Services.

Příprava sešitu

Před publikováním sešitu máte možnost (v dialogovém okně Možnosti publikování ) vybrat listy nebo položky, které chcete zobrazit v prohlížeči, pokud úpravy nebyly povoleny kliknutím na tlačítko Upravit v prohlížeči . Mějte na paměti, že i když můžete vybrat, co je v tomto režimu možné zobrazit, celý obsah sešitu se stále ukládá na sharepointový server.

Pokud chcete zahrnout celý sešit jako položku společně s dalšími položkami, jako jsou grafy nebo kontingenční tabulky, nadefinujte celý sešit jako pojmenovanou oblast. Vyberte celý sešit a potom definujte pojmenovanou oblast. Tato pojmenovaná oblast se zobrazí jako dostupná položka v dialogovém okně Možnosti publikování, jakmile budete připraveni k publikování.

Pokud chcete uživatelům povolit, aby při prohlížení listu v prohlížeči zadali do vzorce parametr, nastavte buňku jako definovaný název. Tento definovaný název pak můžete přidat jako parametr na kartě Parametry v dialogovém okně Možnosti publikování .

Například na následujícím obrázku, který zobrazuje list v prohlížeči, má buňka D2 definovaný název Sazba. Uživatel v prohlížeči zadal do pole v podokně Parametry hodnotu 5,625 a pak kliknul na Použít. Tato hodnota se následně zobrazí v buňce D2 a použije ji vzorec v buňce A2. Výsledek vzorce se přepočítá a zobrazí v buňce A2: 1 151,31 Kč.

Použití parametru v prohlížeči

Informace o definování oblastí najdete v nápovědě k Excelu.

Publikování sešitu

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom na Uložit & Odeslat.

 2. Klikněte na Uložit na SharePoint.
  Poznámka:     Pokud příkaz Uložit na SharePoint není k dispozici, můžete sešit uložit na sharepointový web pomocí příkazu Uložit jako . Dialogové okno Možnosti publikování nebude k dispozici. Sešit můžete také přímo nahrát z knihovny SharePointu. Uživatelé mohou zobrazit a upravit obsah sešitu v prohlížeči tak, že přejdou přímo na web, na kterém je sešit uložen.

  Příkaz Uložit jako

 3. Pokud chcete vybrat jednotlivé listy nebo položky, které chcete publikovat v sešitu, klikněte na tlačítko Možnosti publikování . Jinak pokud chcete publikovat celý sešit, přejděte přímo ke kroku 4.
  Na kartě Zobrazit postupujte takto:

  • Pokud chcete zobrazit celý sešit v prohlížeči, vyberte v seznamu celý sešit .

  • Pokud chcete v prohlížeči zobrazit jenom určité listy, vyberte v seznamu možnost Listy a zrušte zaškrtnutí políček u listů, které nechcete zviditelnit.
   Poznámka:    Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny listy. Pokud chcete po zrušení zaškrtnutí některých políček rychle zobrazit všechny listy, můžete zaškrtnout políčko Všechny listy .

  • Pokud chcete v prohlížeči zobrazit jenom konkrétní položky (například pojmenované oblasti, grafy, tabulky nebo kontingenční tabulky), vyberte v seznamu položky v sešitu a zaškrtněte políčka u položek, které chcete zobrazit.
   Poznámka: Pokud vyberete položky, které mají stejný název (například graf a podkladovou tabulku dat), bude v prohlížeči k dispozici pouze jedna z těchto položek. Pokud chcete zobrazit všechny položky, musíte se ujistit, že každá položka v sešitu má jedinečný název. Tabulky můžete přejmenovat na kartě Návrh ve skupině Vlastnosti, kontingenční tabulky můžete přejmenovat na kartě Možnosti ve skupině Kontingenční tabulka a grafy nebo kontingenční grafy můžete přejmenovat na kartě Rozložení ve skupině Vlastnosti. Duplicitní položky, například pojmenované oblasti, lze přejmenovat na kartě Vzorce ve skupině Definované názvy .
   Výběr listů nebo položek

  • Na kartě Parametry přidejte všechny definované názvy, které chcete použít k určení buněk, které se dají upravovat, když si uživatelé sešit prohlížejí v prohlížeči. Potom kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno.
   Nastavení parametrů

 4. Zvolte umístění, do kterého chcete sešit publikovat.
  V části Aktuální umístění, Poslední umístění nebo Umístění , ze kterých si můžete vybrat, už můžou být uložená umístění serverů. Pokud taková umístění neexistují nebo chcete uložit do nového umístění, poklikejte v části Umístění na tlačítko Vyhledat umístění.

 5. V dialogovém okně Uložit jako zadejte webovou adresu sharepointového webu a přejděte na web nebo knihovnu, do které chcete sešit uložit.

 6. Pokud jste ještě nevybrali jednotlivé listy nebo položky nebo jste nenastavili parametry, klikněte na tlačítko Možnosti publikování .

 7. Do pole Název souboru přijměte navrhovaný název sešitu nebo zadejte nový název, pokud chcete.

 8. Pokud chcete obsah sešitu zobrazit v okně prohlížeče hned po dokončení operace publikování, ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Otevřít v aplikaci Excel v prohlížeči .

 9. Klikněte na Uložit.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×