Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat vyjádřenou hodnotami percentilu v rozsahu 0 až 1 (včetně).

Kvartily jsou často používány v souvislosti s prodejními a průzkumovými daty při rozdělení základní množiny do skupin. Funkci QUARTIL.INC lze například použít k určení 25 procent nejvyšších příjmů v množině údajů.

Syntaxe

QUARTIL.INC(matice;kvartil)

Funkce QUARTIL.INC má následující argumenty:

  • Matice:     Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast buněk s numerickými hodnotami, jejichž kvartil chcete získat.

  • Kvartil:     Povinný argument. Určuje požadovaný kvartil.

Parametry

Hodnota argumentu kvartil

Výsledek funkce QUARTIL.INC

0

Minimální hodnota

1

První kvartil (25 procent)

2

Medián (50 procent)

3

Třetí kvartil (75 procent)

4

Maximální hodnota

Poznámky

  • Pokud je argument matice prázdný, bude funkce QUARTIL. Funkce INC vrátí hodnotu #NUM! chybová hodnota.

  • Pokud není argument kvartil celé číslo, je zkrácen.

  • Pokud kvartil < 0 nebo pokud kvartil > 4, QUARTIL. Funkce INC vrátí hodnotu #NUM! chybová hodnota.

  • Funkce MIN, MEDIAN a MAX vrátí stejnou hodnotu jako QUARTIL.INC, pokud se kvartil rovná 0 (nula) (MIN), 2 (MEDIAN) nebo 4 (MAX).

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

1

2

4

7

8

9

10

12

Vzorec

Popis (výsledek)

V ýsledek

=QUARTIL.INC(A2:A9,1)

První kvartil (25 procent) výše uvedených dat (3,5)

3,5

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×