Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce RANK.AVG v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel, tedy jeho relativní velikost vzhledem k ostatním hodnotám v seznamu. Pokud má stejné pořadí více hodnot, bude vráceno průměrné pořadí.

Syntaxe

RANK.AVG(číslo,odkaz,[pořadí])

Funkce RANK.AVG má následující argumenty:

  • Číslo:     Povinný argument. Jedná se o číslo, jehož pořadí hledáte.

  • Odkaz:     Povinný argument. Jedná se o matici nebo odkaz na seznam čísel. Nečíselné hodnoty jsou ignorovány.

  • Pořadí:     Nepovinný argument. Jedná se o číslo určující, zda se budou hodnoty třídit vzestupně či sestupně.

Poznámky:

  • Pokud je pořadí rovno 0 nebo není zadáno, určuje se v aplikaci Excel pořadí čísla jako v sestupném seznamu.

  • Pokud je pořadí jakákoli nenulová hodnota, určuje se v aplikaci Excel pořadí čísla jako ve vzestupném seznamu.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Den

Teplota (F)

1.7.2011

89

2.7.2011

88

3.7.2011

92

4.7.2011

101

5.7.2011

94

6.7.2011

97

7.7.2011

95

Vzorec

Popis

Výsledek

=RANK.AVG(94;B2:B8)

Najde pořadí (pozici) hodnoty 94 v oblasti buněk B2:B8. V tomto případě byl 5. 7. 2011, kdy teplota dosáhla 94, 4. nejteplejší den v uvedených dnech.

4

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×