Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce RANK.AVG v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel, tedy jeho relativní velikost vzhledem k ostatním hodnotám v seznamu. Pokud má stejné pořadí více hodnot, bude vráceno průměrné pořadí.

Syntaxe

RANK.AVG(číslo,odkaz,[pořadí])

Funkce RANK.AVG má následující argumenty:

  • Číslo:     Povinný argument. Jedná se o číslo, jehož pořadí hledáte.

  • Odkaz:     Povinný argument. Jedná se o matici nebo odkaz na seznam čísel. Nečíselné hodnoty jsou ignorovány.

  • Pořadí:     Nepovinný argument. Jedná se o číslo určující, zda se budou hodnoty třídit vzestupně či sestupně.

Poznámky:

  • Pokud je pořadí rovno 0 nebo není zadáno, určuje se v aplikaci Excel pořadí čísla jako v sestupném seznamu.

  • Pokud je pořadí jakákoli nenulová hodnota, určuje se v aplikaci Excel pořadí čísla jako ve vzestupném seznamu.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Den

Teplota (F)

1.7.2011

89

2.7.2011

88

3.7.2011

92

4.7.2011

101

5.7.2011

94

6.7.2011

97

7.7.2011

95

Vzorec

Popis

Výsledek

=RANK.AVG(94;B2:B8)

Najde pořadí (pozici) hodnoty 94 v oblasti buněk B2:B8. V tomto případě byl 5. 7. 2011, kdy teplota dosáhla 94, 4. nejteplejší den v uvedených dnech.

4

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×