Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce RANK v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel, tedy jeho relativní velikost vzhledem k ostatním hodnotám v seznamu. Pokud má stejné pořadí více hodnot, bude vráceno nejvyšší pořadí dané množiny hodnot.

Pokud by bylo potřeba seřadit seznam, bude pořadí čísla podle velikosti zároveň jeho pozicí.

Syntaxe

RANK.EQ(číslo,odkaz,[pořadí])

Funkce RANK.EQ má následující argumenty:

 • Číslo:     Povinný argument. Jedná se o číslo, jehož pořadí hledáte.

 • Odkaz:     Povinný argument. Jedná se o matici nebo odkaz na seznam čísel. Nečíselné hodnoty jsou ignorovány.

 • Pořadí:     Nepovinný argument. Jedná se o číslo určující, zda se budou hodnoty třídit vzestupně či sestupně.

Poznámky

 • Pokud je pořadí rovno 0 nebo není zadáno, určuje se v aplikaci Excel pořadí čísla jako v sestupném seznamu.

 • Pokud je pořadí jakákoli nenulová hodnota, určuje se v aplikaci Excel pořadí čísla jako ve vzestupném seznamu.

 • Funkce RANK.EQ přiděluje stejným číslům stejné pořadí. Přítomnost stejných čísel však ovlivňuje pořadí následujících čísel. Pokud se v seznamu celých čísel seřazeném vzestupně objeví například číslo 10 dvakrát a má pořadí 5, potom číslo 11 má pořadí 7 (žádné číslo nemá pořadí 6).

 • V některých případech může být nutné použít definici pořadí, která bere v úvahu shodné hodnoty. V předchozím příkladu může být pro číslo 10 požadováno opravené pořadí 5,5. To lze provést přidáním následujícího opravného faktoru k hodnotě vrácené funkcí RANK.EQ. Tento opravný faktor je vhodný pro případy, kdy je pořadí počítáno sestupně (pořadí = 0 nebo je vynecháno) i vzestupně (pořadí = nenulová hodnota).

  Opravný faktor pro shodná pořadí =[POČET(odkaz) + 1 - RANK.EQ(číslo;odkaz;0) - RANK(číslo;odkaz;1)]/2.

  V následujícím příkladu se RANK.EQ(A3;A2:A6;1) rovná 3. Opravný faktor je (5 + 1 - 2 - 3)/2 = 0,5 a opravené pořadí, které bere v úvahu shodné hodnoty, je 3 + 0,5 = 3,5. Pokud se číslo v odkazu objeví jen jednou, bude opravný faktor 0, protože funkci RANK.EQ nebude třeba pro shodné hodnoty upravit.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

7

3,5

3,5

1

2

Vzorec

Popis

Výsledek

=RANK.EQ(A2;A2:A6;1)

7. pořadí v seznamu uvedeném v oblasti A2:A6. Protože argument Pořadí (1) je nenulová hodnota, seznam je seřazen od nejmenšího po nejvyšší.

5

=RANK.EQ(A6;A2:A6)

Pořadí čísla 2 ve stejném seznamu. Protože argument Pořadí je vynechaný, seznam je setříděný (standardně od nejvyšší po nejnižší hodnotu).

4

=RANK.EQ(A3;A2:A6;1)

Pořadí čísla 3,5 ve stejném seznamu.

3

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×