Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Project pro web poskytuje organizacím možnost definovat, jak spravují změny klíčových proměnných v úkolech v rámci struktury rozpisu práce. V závislosti na konkrétních potřebách organizace můžou projektoví manažeři při vytváření projektu provádět změny v režimu plánování.

V Projectu jsou k dispozici tři režimy plánování:

  • Pevná doba trvání (výchozí režim)

  • Pevné úsilí (práce).

  • Pevné jednotky.

Hodnoty ovlivněné definicí konkrétního režimu plánování jsou určeny následujícím vzorcem:

Úsilí = doba trvání x jednotky

Když definujete režim plánování projektu, nastavujete jednu z těchto hodnot, kterou pak nejde změnit. Když tuto hodnotu uložíte jako konstantu, bude pro ni nastavena priorita, což systém upozorní, aby ji při změně ostatních dvou hodnot nezměnil. Následující tabulka obsahuje informace o dopadech výběru konkrétního režimu.

V tomto úkolu Pokud jste revidovat jednotky Pokud jste revidovat dobu trvání Pokud jste revidovat úsilí

Úkol s pevnými jednotkami Doba trvání je přepočítána Úsilí je přepočítáno Doba trvání je přepočítána

Úloha s pevnou námahou Doba trvání je přepočítána Jednotky jsou přepočítány Doba trvání se přepočítává   

Úloha s pevnou dobou trvání Úsilí je přepočítáno Úsilí je přepočítáno Jednotky se přepočítají

Další informace o dopadech daného režimu najdete v tématu Změna typu úlohy pro přesnější plánování. V tomto tématu se místo úsilí používá termín Práce.

Změna režimu plánování organizace

Provedením následujících kroků definujte režim plánování organizace.

  1. Přejděte na Nastavení > Obecné parametry> a pak vyberte parametr projektu.

  2. Na stránce Parametry projektu vyberte výchozí režim plánování pro organizaci a pak definujte možnost, aby vedoucí projektu přepsal nastavení při vytváření nového projektu.

Změna nastavení režimu plánování v projektu

Pokud organizace umožní vedoucímu projektu přepsat výchozí režim plánování, může vedoucí projektu provést změnu při vytváření nového projektu. Po uložení projektu se ale režim plánování nedá změnit.

Poznámka: Režim plánování můžete změnit jenom u projektů vytvořených v prostředí Project Power Apps. Projekty vytvořené v project.microsoft.com se vždy vytvoří s výchozím režimem plánování organizace. 

Zkopírované projekty

Vzhledem k tomu, že se projekt vytvoří při akci kopírování projektu, nemůže vedoucí projektu nastavit režim plánování. Cílový projekt bude vždy ve výchozím nastavení používat režim definovaný na úrovni organizace.

Zkopírované úkoly

Když je úkol zkopírován z jednoho projektu do jiného, zdědí úkol režim plánování cílového projektu.

Viz také

Vytvoření struktury rozpisu práce | Microsoft Docs

Přehled času | Microsoft Docs

Přehled nasazení Lite | Microsoft Docs

Přehled řízení projektů | Microsoft Docs

Vývoj šablon projektů pomocí funkce Kopírovat project | Microsoft Docs

Použití rozhraní API plánu projektu k provádění operací s entitami plánování | Microsoft Docs

| výkonu rozhraní API pro plánování projektů Microsoft Docs

protokoly plánování projektu | Microsoft Docs

Použití rozhraní PROJECT SCHEDULE API s Power Automate | Microsoft Docs

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×