Project pro web umožňuje organizacím definovat, jak spravují změny klíčových proměnných v úkolech v rámci struktury rozpisu práce. Na základě specifických potřeb organizace Project manažeři při vytváření projektu provádět změny v režimu plánování.

V aplikaci jsou k dispozici tři režimy Project:

  • Pevná doba trvání (toto je výchozí režim).

  • Pevné úsilí (práce).

  • Pevné jednotky.

Hodnoty ovlivněné definicí určitého režimu plánování jsou určeny následujícím vzorcem:

Úsilí = Doba trvání x Jednotky

Když definujete režim plánování projektu, nastavíte jednu z těchto hodnot, kterou pak nemůžete změnit. Když tuto hodnotu podržíte jako konstantu, umístí se na tuto hodnotu priorita, což upozorní systém, aby ji při změně ostatních dvou hodnot neměňte. Následující tabulka obsahuje informace o dopadech výběru určitého režimu.

V tomto úkolu: Pokud revidujete jednotky: Pokud přehodnotíte dobu trvání Při revizi úsilí

Úkol Pevné jednotky: Doba trvání je přepočítána Úsilí je přepočítáno Doba trvání se přepočítá.

Úkol s pevnou námahou: Doba trvání je přepočítána Jednotky jsou přepočítány Doba trvání se přepočítá.   

Úkol s pevnou dobou trvání Přepočítání úsilí Úsilí se přepočítá jednotky se přepočítá

Další informace o důsledcích daného režimu najdete v tématu Změna typu úkolu pro přesnější plánování. V tomto tématu se místo úsilí používá termín Práce.

Změna režimu plánování organizace

Pomocí následujících kroků definujte režim plánování organizace.

  1. Přejděte na Nastavení > Obecné > Parametry a vyberte parametr projektu.

  2. Na Project parametry vyberte výchozí režim plánování pro organizaci a potom definujte možnost, aby správce Project nastavení při vytváření nového projektu přepíše.

Změna nastavení režimu plánování v projektu

Pokud organizace umožní správci Project přepsat výchozí režim plánování, může správce Project tuto změnu provést při vytváření nového projektu. Po uložení projektu se ale režim plánování neschová.

Poznámka: Režim plánování můžete změnit jenom u projektů vytvořených v Project Power Apps prostředí. Projekty vytvořené project.microsoft.com se vždy vytvoří s výchozím režimem plánování organizace. 

Zkopírované projekty

Vzhledem k tomu, že se projekt vytvoří při akci kopírování projektu, Project správce nemůže nastavit režim plánování. Cílový projekt bude vždy ve výchozím nastavení nastaven na režim definovaný na úrovni organizace.

Zkopírované úkoly

Když se úkol zkopíruje z jednoho projektu do druhého, dědí úkol režim plánování cílového projektu.

Viz také

Vytvoření struktury rozpisu práce | Microsoft Docs

Přehled času | Microsoft Docs

Přehled nasazení Lite | Microsoft Docs

Project přehled správy | Microsoft Docs

Vývoj šablon projektů pomocí funkce Kopírovat Project | Microsoft Docs

Použití Project rozhraní API k provádění operací s plánovacími entitami | Microsoft Docs

Project plánování výkonu rozhraní API | Microsoft Docs

Project protokoly plánování | Microsoft Docs

Použití Project pro plánování rozhraní API s Power Automate | Microsoft Docs

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×