Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce RECEIVED v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí částku získanou při splatnosti plně investovaného cenného papíru.

Syntaxe

RECEIVED (vypořádání, splatnost, investice, diskont_sazba, [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Funkce RECEIVED má následující argumenty:

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

 • Investice:    Povinný argument. Jedná se o částku investovanou do cenného papíru.

 • Diskont_sazba:    Povinný argument. Jedná se o diskontní sazbu cenného papíru.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

 • Datum vypořádání je datum, kdy kupující koupí kupón, například obligace. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že 1. ledna 2008 je vydána 30letá obligace a kupující ho koupí o šest měsíců později. Datum emise by bylo 1. ledna 2008, datum vypořádání by bylo 1. července 2008 a datum splatnosti by bylo 1. ledna 2038, což je 30 let po datu emise 1. ledna 2008.

 • Argumenty vypořádání, splatnost a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud vypořádání nebo splatnost nejsou platným datem, vrátí funkce RECEIVED #VALUE!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud investice ≤ 0 nebo pokud sleva ≤ 0, vrátí funkce RECEIVED #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud je základna < 0 nebo > základ 4, vrátí funkce RECEIVED #NUM!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud vypořádání ≥ splatností, vrátí funkce RECEIVED #NUM!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Výsledek funkce RECEIVED se vypočítá následujícím způsobem:

  Rovnice

  kde:

  • B = počet dnů v roce, závisí na typu základny.

  • DIM = počet dní od emise do splatnosti.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

15. února 2008

Datum vypořádání (emise)

15. května 2008

Datum splatnosti

1 000 000,00 Kč

Investice

5,75%

Procentuální diskontní sazba

2

Základna aktuální/360

Vzorec

Popis

Výsledek

=RECEIVED(A2;A3;A4;A5;A6)

Celková částka získaná při splatnosti cenného papíru za podmínek uvedených v oblasti A2:A6.

1 014 584,65 Kč

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×