Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ROK360 v Microsoft Excelu.

Popis

Funkce ROK360 vrátí počet dnů mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny (dvanáct měsíců po 30 dnech), který se používá při některých výpočtech v účetnictví. Pomocí této funkce můžete v případě, že je váš systém pro účetnictví založen na dvanácti měsících s 30 dny, počítat splátky.

Syntaxe

ROK360(start, konec,[metoda])

Syntaxe funkce ROK360 má následující argumenty:

  • Start, konec    Povinný argument. Dvě kalendářní data mezi kterými chcete zjistit počet dní. Pokud start nastane po konci, vrátí funkce ROK360 záporné číslo. Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo odvozena z výsledků jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. května 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, mohou nastat potíže.

  • Metoda:    Nepovinný argument. Jde o logickou hodnotu, která určuje, zda má být při výpočtu použita metoda pro USA nebo evropská metoda.

Metoda

Definice

NEPRAVDA nebo vynechaný údaj

Metoda pro USA (NASD). Pokud je datum startu poslední datum měsíce, považuje se za 30. den téhož měsíce. Pokud je datum konce posledním datem měsíce a datum startu předchází 30. dni měsíce, považuje se za rovno 1. dni následujícího měsíce; v opačném případě se datum konce považuje za rovno 30. dni téhož měsíce.

PRAVDA

Evropská metoda. Počáteční nebo koncové datum, které je 31. dnem měsíce, se považuje za 30. den téhož měsíce.

Poznámka: Excel ukládá kalendářní data jako pořadová čísla, aby bylo možné je použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 447. den po 1. lednu 1900.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

01.01.11

30.01.11

01.02.11

31.12.11

Vzorec

Popis

Výsledek

=ROK360(A3;A4)

Počet dnů mezi daty 30. 1. 2011 a 1. 2. 2011 na základě roku s 360 dny.

1

=ROK360(A2;A5)

Počet dnů mezi daty 1. 1. 2011 a 31. 12. 2011 na základě roku s 360 dny.

360

=ROK360(A2;A4)

Počet dnů mezi daty 1. 1. 2011 a 1. 2. 2011 na základě roku s 360 dny.

30

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×