Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ROUNDUP v Microsoft Excelu.

Popis

Zaokrouhlí číslo nahoru, směrem od nuly.

Syntaxe

ROUNDUP(number, num_digits)

Syntaxe funkce ROUNDUP obsahuje následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Jedná se o libovolné reálné číslo, které chcete zaokrouhlit nahoru.

  • Num_digits:    Povinný argument. Určuje, na kolik desetinných míst se má dané číslo zaokrouhlit.

Poznámky

  • Funkce ROUNDUP se chová jako funkce ZAOKROUHLIT s tím rozdílem, že vždy zaokrouhluje nahoru.

  • Je-li argument číslice větší než 0, zaokrouhlí se číslo nahoru na počet desetinných míst daný touto číslicí.

  • Jestliže se argument číslice rovná 0 (nula), je číslo zaokrouhleno na nejbližší celé číslo.

  • Je-li argument číslice menší než 0, zaokrouhlí se číslo nahoru doleva od desetinné čárky.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=ROUNDUP(3,2;0)

Zaokrouhlí číslo 3,2 nahoru na nula desetinných míst.

4

=ROUNDUP(76,9;0)

Zaokrouhlí číslo 76,9 nahoru na nula desetinných míst.

77

=ROUNDUP(3,14159;3)

Zaokrouhlí číslo 3,14159 nahoru na tři desetinná místa.

3,142

=ROUNDUP(-3,14159;1)

Zaokrouhlí číslo -3,14159 nahoru na jedno desetinné místo.

-3,2

=ROUNDUP(31415,92654;-2)

Zaokrouhlí číslo 31415,92654 nahoru na dvě místa nalevo od desetinné čárky.

31500

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×