Rozšíření možností uživatelů

Podpora Office 2010 brzy skončí

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Existuje několik způsobů rozšíření možností vyhledávání pro uživatele. V tomto článku je uvedeno několik nejčastějších způsobů, jako je například použití spravovaných vlastností, oborů vyhledávání, klíčových slov s nejlepšími tipy, federovaných umístění a panelu upřesnění na stránce výsledků hledání.

Použití spravované vlastnosti

Poskytnutí oborů

Přidání klíčových slov s nejlepšími tipy

Přidání federovaných umístění

Panel upřesnění přizpůsobit

Začátek stránky

Použití spravovaných vlastností

Vyhledávací služba hledá při procházení webů vlastnosti (označované také jako metadata nebo atributy) přidružené k dokumentům. Vlastnosti, které vyhledávací služba najde a přidruží k dokumentům, jsou označovány jako procházené vlastnosti. Procházené vlastnosti jsou generovány z různých umístění ve službě SharePoint či v samotných dokumentech. Určitý sloupec v knihovně dokumentů by například mohl být nastaven tak, aby v něm byla zaznamenávána data a časy odesílání dokumentů, nebo by určitý typ obsahu mohl být označen atributem „Specifikace produktu“. V každém případě platí, že čím více informací o dokumentu bude k dispozici, tím snadněji jej bude možné najít.

Spravované vlastnosti jsou vytvářeny pro publikovaná metadata, díky čemuž je možné spravované vlastnosti ve službě SharePoint indexovat a zobrazit je ve výsledcích hledání. Po prvním procházení nového obsahu vyhledávací službou by měl správce vyhledávací služby provést revizi seznamu spravovaných vlastností. Je běžné, že v různých dokumentech jsou pro podobné vlastnosti používány různé názvy. Jako příklad uveďme například různé názvy vlastnosti označující autora dokumentu. U jednoho typu dokumentů by mohla být tato vlastnost nazvána Autor, u druhého Napsal a u třetího Vlastnost3. Všechny tyto procházené vlastnosti můžete namapovat na spravovanou vlastnost Autor, takže pokud uživatel zadá dotaz na autora, budou vráceny odpovídající výsledky ze všech tří typů dokumentů.

Chcete-li získat přístup k vlastnostem metadat v Centrální správě, klikněte v části Dotaz a výsledky na stránce Správa vyhledávání na možnost Vlastnosti metadat.

Začátek stránky

Poskytnutí oborů

Obor je sada obsahu, například skupina webů. Definování oborů umožňuje uživatelům vyhledávat v menší sadě obsahu. Při definování oboru lze kombinací pravidel pro umístění s pravidly pro vlastnosti vyhledávání podle potřeby omezit. Obor může například nasměrovat dotaz na určité weby nebo na dokumenty označené určitými hodnotami vlastností. Pokud uživatelé vyhledávají obsah z webu, je obor automaticky nastaven na daný web a všechny jeho podřízené weby. Jestliže však uživatelé vyhledávají ze stránky výsledků nebo z webu Centrum vyhledávání, je obor automaticky nastaven na všechny weby. Povolíte-li uživatelům, aby mohli vyhledávat v menších sadách obsahu, pomůžete jim dosáhnout lepších výsledků.

Obory vyhledávání musí být nejdříve definovány v Centrální správě. Přidat nové obory nebo změnit nastavení existujících oborů je možné na stránce Správa vyhledávání aplikace Vyhledávací služby.

Jakmile je obor definován v Centrální správě, může jej správce kolekce webů nebo vlastník webu zpřístupnit uživatelům ve webových částech, například ve webové části Vyhledávací pole.

Chcete-li zobrazit obory uživatelům ve webové části Vyhledávací pole na stránce Centrum vyhledávání, postupujte následujícím způsobem:

  1. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Upravit stránku.

  2. V nabídce webové části Vyhledávací pole klikněte na šipku a potom klikněte na položku Upravit webovou část.

  3. V části Rozevírací seznam oborů zvolte možnost Zobrazovat rozevírací seznam oborů.

Další informace o vytváření a správě oborů a pravidel oborů naleznete na webu TechNet v článku věnovaném podnikovému centru vyhledávání. Další informace o použití webových částí nebo úpravě stránek webových částí naleznete v nápovědě k serveru SharePoint Server 2010.

Začátek stránky

Přidání klíčových slov s nejlepšími tipy

Klíčová slova s nejlepšími tipy umožňují uživatelům vyhledávat termíny (klíčová slova) specifické pro danou organizaci a najít často používané weby (nejlepší tipy). Pomocí klíčových slov s nejlepšími tipy můžete uživatele nasměrovat na weby, o nichž si na základě klíčových slov použitých těmito uživateli v dotazu myslíte, že pro ně budou nejužitečnější. Správce kolekce webů nakonfiguruje klíčová slova s nejlepšími tipy tak, aby mohl bez ohledu na nastavení zděděná z Centrální správy přímo ovlivnit výsledky hledání.

Pokud uživatel do dotazu zahrne určité klíčové slovo nebo některé z jeho synonym, budou odkazy na přidružené nejlepší tipy na stránce výsledků hledání uvedeny před základními výsledky. Pomocí klíčových slov lze poskytnout pracovní glosář názvů a termínů používaných v organizaci. Jestliže jsou při konfiguraci klíčových slov použita synonyma a nejlepší tipy, mohou být díky těmto klíčovým slovům směřujícím uživatele na doporučované materiály zlepšeny výsledky hledání.

Pro přístup k nastavení klíčových slov a nejvhodnějších dokumentů klepněte na webu Centrum hledání na nabídku Akce webu, na příkaz Nastavení webu, a potom v části Správa kolekce webů klepněte na položku Hledat klíčová slova.

Začátek stránky

Přidání federovaných umístění

Federované vyhledávání je současné dotazování jedné či více online databází (umístění) za účelem generování jedné stránky výsledků hledání. Přidáním federovaných umístění umožníte, aby byly dotazy odesílány vzdáleným vyhledávacím webům a informačním kanálům, jako je například web www.bing.com. Obsah z federovaných umístění není interními servery procházen. SharePoint Server 2010 zobrazuje uživatelům dané výsledky společně s výsledky získanými v rámci organizace.

Webové části na stránce výsledků hledání můžete přidávat a konfigurovat jako webovou část Federované výsledky hledání nebo webovou část Nejlepší federované výsledky.

Pokud chcete zobrazit federované výsledky hledání na jiné stránce než na výchozí stránce výsledků hledání, jednoduše přidejte webovou část Federované výsledky hledání nebo webovou část Nejlepší federované výsledky na stránku, na které chcete zobrazit federované výsledky hledání.

Vlastnosti výsledků hledání pomocí webových částí Federované vyhledávání, jako jsou například zobrazovaná metadata nebo počet zobrazovaných odkazů, je možné určovat úpravou vlastností a kódu jazyka XSL (Extensible Stylesheet Language) federovaného umístění. Je také možné určovat vzhled výsledků hledání, například barvu či styl písma u textu odkazu. Pomocí aktivačních pravidel, která jsou nakonfigurována při vytvoření federovaného umístění, můžete měnit dotaz, který je do federovaného umístění odeslán v případě, že uživatel zadá určitou předponu nebo vzor textu.

Další informace o vytváření a správě federovaných umístění naleznete na webu TechNet v článku věnovaném podnikovému centru vyhledávání. Informace o vytváření aktivačních pravidel jsou uvedeny v nápovědě k příslušnému vyhledávacímu produktu. Další informace o práci s jazykem XSL nebo vytváření vlastních webových částí naleznete v nápovědě k příslušnému vyhledávacímu produktu na webu MSDN.

Začátek stránky

Vlastní nastavení panelu upřesnění

Panel upřesnění je webová část na stránce výsledků hledání, která zobrazuje souhrn výsledků hledání podle vlastností dokumentů. Ze souhrnu výsledků může být například zřejmé, že v prvních padesáti výsledcích hledání jsou převážně dokumenty aplikace Microsoft Word a také velký počet dokumentů aplikace Microsoft Excel.

Panel upřesnění také uživatelům umožňuje měnit způsob zobrazení výsledků. Například podle typu obsahu (dokument, tabulka, prezentace, webová stránka atd.), umístění obsahu (například jako weby služby SharePoint), autora nebo data změny dokumentu. Vlastník webu nebo správce kolekce webů může panel upřesnění upravit změnou vlastností webové části. Může například zvětšit či zmenšit počet zobrazovaných kategorií nebo změnit definiční soubory kategorií filtru.

Další informace o vlastním nastavení panelu upřesnění naleznete na webu TechNet v článku věnovaném podnikovému centru vyhledávání. Další informace o použití webových částí nebo úpravě stránek webových částí naleznete v nápovědě k serveru SharePoint Server 2010.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×