Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Soubory ve formátu OpenDocument (.odt) jsou kompatibilní s Wordem a open source aplikacemi, jako je OpenOffice a LibreOffice, ale formátování se může lišit a některé wordové funkce nemusí být v souborech .odt dostupné. Wordové dokumenty (.docx) jsou kompatibilní s většinou aplikací.

Nastavení jiného výchozího formátu souborů

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti.

 2. Klikněte na Uložit.

 3. V části Uložit dokumenty klikněte v seznamu Ukládat soubory v tomto formátu na formát souborů, který chcete používat jako výchozí.

Co bude podporované, když uložím wordový dokument ve formátu OpenDocument Text?

Následující tabulka ukazuje, které funkce Wordu jsou ve formátu OpenDocument (.odt) plně nebo částečně podporované a které podporované nejsou.

 • Podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát Wordu i formát OpenDocument Text. Neztratíte žádný obsah ani formátování a nezmění se použitelnost.

 • Částečně podporovaná funkce:     Tuto funkci podporují Word i formát OpenDocument Text, ale může to mít vliv na formátování a použitelnost. Neztratí se žádný text ani data, ale formátování a způsob práce s textem nebo grafikou se může lišit.

 • Nepodporovaná funkce:     Ve formátu ODT (OpenDocument Text) tato funkce není podporovaná. Pokud chcete wordový dokument uložit ve formátu ODT, neměli byste tuto funkci používat, jinak riskujete ztrátu obsahu, formátování a použitelnosti části dokumentu, která funkci používá.

Informace o grafických funkcích najdete v tabulce grafických prvků na konci článku.

Oblast

Podoblast

Úroveň podpory

Spolupráce

Adresář

Podporovaná funkce

Spolupráce

Blog

Podporovaná funkce

Spolupráce

Komentáře

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte dokument ve formátu .odt a potom ho znovu otevřete ve Wordu 2007, z komentářů ke skupinám slov se obvykle stanou jednotlivé body. Každý jednotlivý bod se obvykle objeví na konci skupiny slov.

Tabulky nejsou v komentářích podporované. Obsah tabulky v komentáři zůstane zachovaný, ale struktura se ztratí.

V Microsoft 365 a Office 2021 se spolu s komentářem ukládají také iniciály uživatele.

Spolupráce

Porovnání a sloučení dokumentů

Podporovaná funkce

Spolupráce

Zámek dokumentu

Nepodporovaná funkce

Pokud uložíte soubor Wordu 2007 ve formátu .odt, bude tato funkce odebraná. Soubory .odt s touto funkcí nejdou otevřít.

Spolupráce

Správa přístupových práv k informacím (IRM)

Nepodporovaná funkce

Pokud uložíte dokument Wordu 2007 ve formátu .odt, bude tato funkce odebraná. Soubory .odt s touto funkcí nejdou otevřít.

Spolupráce

Hromadná korespondence

Podporovaná funkce

Pole BLOK ADRESY a PŘÍJEMCE se převedou na prostý text.

Při úpravě dokumentu v jiné aplikaci podporující formát OpenDocument je nutné znovu vytvořit připojení ke zdroji dat.

Spolupráce

Podokno revizí

Podporovaná funkce

Spolupráce

Sledování změn

Nepodporovaná funkce

Pokud uložíte dokument Wordu 2007 ve formátu .odt, budou všechny změny přijaté.

Obsah

Bibliografie

Nepodporovaná funkce

Oddíl Bibliografie se převede na prostý text.

Obsah

Popisky

Nepodporovaná funkce

Pole SEQ se převedou na prostý text.

Při přidávání nových popisků se nebudou čísla popisků automaticky zvyšovat.

Obsah

Ovládací prvky obsahu

Částečně podporovaná funkce

Microsoft 365 a Office 2021 uložit ovládací prvky obsahu seznamu Drop-Down.

Všechny ostatní ovládací prvky se nepodporují.

Obsah

Křížové odkazy

Podporovaná funkce

Obsah

Stavební bloky dokumentu

Nepodporovaná funkce

Obsah

Editor rovnic

Podporovaná funkce

Obsah

Rovnice

Podporovaná funkce

Obsah

Poznámky pod čarou-Vysvětlivky

Podporovaná funkce

Vlastní oddělovače nejsou podporované.

Obsah

Rámce

Částečně podporovaná funkce

Při uložení dokumentu Wordu 2007 ve formátu .odt:

 • Rámce se převedou na textová pole.

 • Nejsou podporovaná ukotvení k některým oblastem v okraji.

Obsah, který není podporovaný, způsobuje ztrátu rámců, ale ne obsahu. Podporovaný není tento obsah: tabulky, automatické obrazce, textová pole, rámce a obrázky SmartArt.

Obsah

Sady rámců

Nepodporovaná funkce

Obsah

Záhlaví-zápatí

Podporovaná funkce

Obsah

Rejstřík

Podporovaná funkce

Několikasloupcové rejstříky nejsou v současnosti podporované.

Obsah

Vkládání konců

Částečně podporovaná funkce

Při uložení dokumentu Wordu 2007 ve formátu .odt může dojít ke ztrátě některých vlastností průběžných konců oddílů, jako jsou třeba horní a dolní okraje, záhlaví/zápatí, ohraničení a číslování řádků.

Obsah

Office Art

Podporovaná funkce

Podrobnosti najdete v tabulce grafických prvků.

Obsah

Číslování stránek

Podporovaná funkce

Obsah

Obrázky

Podporovaná funkce

Obrázky z dokumentu vytvořeného ve formátu OpenOffice se nezobrazí.

Obsah

Tabulky

Částečně podporovaná funkce

Tabulky s více než 64 sloupci nejsou podporované.

Formátování motivu se převede na formátování na úrovni buněk.

Obsah

Šablony a průvodci

Podporovaná funkce

Obsah

Textová pole

Částečně podporovaná funkce

Textová pole nemůžou být vnořená.

Obsah

Obsah

Částečně podporovaná funkce

V obsahu dojde ke ztrátě položek označených polem SEQ.

Obsah

Seznam citací

Nepodporovaná funkce

Obsah

Seznam obrázků

Nepodporovaná funkce

Obsah

E2O

Podporovaná funkce

Podrobnosti najdete v tabulce grafických prvků.

Úpravy

Automatické dokončování

Podporovaná funkce

Úpravy

Automatické opravy

Podporovaná funkce

Úpravy

Automatický souhrn

Nepodporovaná funkce

Úpravy

Automatický text

Podporovaná funkce

Položky automatického textu jsou uložené v šablonách Wordu (.dotx). Pokud uložíte šablonu Wordu s položkami automatického textu ve formátu .odt, položky automatického textu se neuloží.

Úpravy

Velká písmena

Podporovaná funkce

Úpravy

Zadání po kliknutí

Podporovaná funkce

Úpravy

Vyjmout-Kopírovat-Vložit

Podporovaná funkce

Úpravy

Přetahování

Podporovaná funkce

Úpravy

Obálky a štítky

Podporovaná funkce

Úpravy

Výběr

Podporovaná funkce

Úpravy

Řazení

Podporovaná funkce

Úpravy

Zpět-Znovu-Opakovat

Podporovaná funkce

Úpravy

Počet slov

Podporovaná funkce

Operace se soubory

Binární formát souboru

Podporovaná funkce

Soubory se dají ukládat v binárních formátech .doc a .dot.

Operace se soubory

Kontrola odrážek

Podporovaná funkce

Operace se soubory

Šifrování

Nepodporovaná funkce

Operace se soubory

Pevný formát souborů

Podporovaná funkce

Dají se ukládat soubory .pdf a .xps.

Operace se soubory

Formát souborů HTML

Podporovaná funkce

Dají se ukládat soubory .html.

Operace se soubory

Hlavní dokumenty

Nepodporovaná funkce

Operace se soubory

Formát souborů Office Open XML

Podporovaná funkce

Dají se ukládat soubory .docx a .dotm.

Operace se soubory

Organizátor

Podporovaná funkce

Operace se soubory

Formát souborů RTF

Podporovaná funkce

Dají se ukládat soubory .rtf.

Operace se soubory

Převaděče textových formátů

Podporovaná funkce

Operace se soubory

Kódování textu

Podporovaná funkce

Operace se soubory

Centrum zabezpečení

Podporovaná funkce

Operace se soubory

Převaděč Wordu

Podporovaná funkce

Operace se soubory

Formát souborů WordML

Podporovaná funkce

Dají se ukládat soubory ve formátu WordML.

Operace se soubory

Integrace služby WSS

Podporovaná funkce

Formátování

Pozadí

Nepodporovaná funkce

Formátování

Ohraničení a stínování

Podporovaná funkce

Vzorky stínování nejsou podporované.

Styly ohraničení obrázku nejsou podporované. Převedou se na plnou čáru.

Formátování

Odrážky a číslování

Podporovaná funkce

Mezera mezi číslem nebo odrážkou a textem se může mírně lišit.

Mezery mezi položkami seznamu jsou zvětšené, aby odpovídaly řádkování dokumentu.

Formátování

Iniciály

Podporovaná funkce

Nejsou podporovaná ukotvení k některým oblastem v okraji.

Formátování

Kontrola konzistence formátu

Podporovaná funkce

Formátování

Kopírování formátu

Podporovaná funkce

Formátování

Zvýrazňovač

Podporovaná funkce

Při uložení dokumentu ve formátu .odt se zvýraznění převede na barvu pozadí písma.

Formátování

Vodorovné čáry

Podporovaná funkce

Formátování

Odstavec

Podporovaná funkce

Formátování

Zobrazení formátování

Podporovaná funkce

Formátování

Styly

Podporovaná funkce

Po uložení dokumentu ve formátu .odt je dostupných víc stylů. Všechno formátování ve formátu OpenDocument je založené na stylech.

Formátování

Tabulátory

Podporovaná funkce

Tabulátory umístění nejsou podporované.

Formátování

Textové sloupce

Podporovaná funkce

Může dojít ke ztrátě některých vlastností souvisejících s oddílem, jako jsou třeba horní a dolní okraje, záhlaví a zápatí, ohraničení nebo číslování řádků.

Formátování

Orientace textu

Částečně podporovaná funkce

Podporované jsou tyto formáty orientace textu:

 • zprava doleva, shora dolů

 • zleva doprava, shora dolů

 • shora dolů, zprava doleva

 • Není podporovaná orientace textu v buňkách tabulky.

Formátování

Motivy

Nepodporovaná funkce

Formátování

Vodoznak

Nepodporovaná funkce

Formátování

Dynamické náhledy

Podporovaná funkce

Formátování

Umístění

Částečně podporovaná funkce

Umístění některých textových polí, rámců a obrazců se může lišit v závislosti na použitém typu ukotvení.

Infrastruktura

Dynamická vrstva

Podporovaná funkce

Při uložení ve formátu .odt se obsah s ovládacími prvky obsahu převede na běžný text.

Infrastruktura

Záložky

Podporovaná funkce

Infrastruktura

Spuštění-Konec

Podporovaná funkce

Infrastruktura

Cicero - Psaní rukou - Řeč

Podporovaná funkce

Infrastruktura

Vazby dat

Nepodporovaná funkce

Infrastruktura

DDE

Nepodporovaná funkce

Obsah pole se převede na prostý text.

Odkaz na zdroj dat bude ztracený.

Infrastruktura

Pole

Částečně podporovaná funkce

Nepodporovaná pole se převedou na prostý text.

Podporovaná pole zůstanou zachovaná jako pole.

Pole SEQ nejsou podporovaná a mají vliv na chování obsahu a popisků.

Infrastruktura

ActiveX/formuláře

Nepodporovaná funkce

Infrastruktura

Zachycení stavu aplikace

Podporovaná funkce

Infrastruktura

Nápověda

Podporovaná funkce

Infrastruktura

Hypertextové odkazy

Podporovaná funkce

U dokumentů ve formátu OpenOffice není použitý styl hypertextového odkazu, ale odkaz je přesto funkční.

Infrastruktura

Rukopisné komentáře

Nepodporovaná funkce

Infrastruktura

Přizpůsobení klávesnice

Nepodporovaná funkce

Infrastruktura

OCX

Nepodporovaná funkce

Infrastruktura

OLE

Částečně podporovaná funkce

Objekty vložené do dokumentu vytvořeného ve formátu OpenOffice se nezobrazí. Typ obrázku není podporovaný a odkaz je relativní.

Mezinárodní

Editor IME

Podporovaná funkce

Mezinárodní

Vkládání symbolů

Podporovaná funkce

Mezinárodní

Připojitelné uživatelské rozhraní

Podporovaná funkce

Mezinárodní

Dva řádky v jednom

Podporovaná funkce

MODI

Technologie OCR

Podporovaná funkce

Navigace

Rozložení dokumentu

Podporovaná funkce

Navigace

Najít-Nahradit

Podporovaná funkce

Navigace

Přejít na-Přejít zpět

Podporovaná funkce

Tisk

Podporovaná funkce

Tisk

Vzhled stránky

Podporovaná funkce

Tisk

Náhled

Podporovaná funkce

Programovatelnost

Doplňky

Částečně podporovaná funkce

Programovatelnost

Rozhraní CAPI

Částečně podporovaná funkce

Programovatelnost

Doplňky modelu COM

Částečně podporovaná funkce

Programovatelnost

Události

Částečně podporovaná funkce

Programovatelnost

Makra

Nepodporovaná funkce

Programovatelnost

Objektový model

Podporovaná funkce

Programovatelnost

Inteligentní dokumenty

Nepodporovaná funkce

Programovatelnost

Inteligentní značky

Funkce není dostupná.

Programovatelnost

Záznam jazyka VBA

Podporovaná funkce

Programovatelnost

Integrace VBE

Podporovaná funkce

Programovatelnost

WordBasic

Podporovaná funkce

Kontrola

Vlastní slovníky

Podporovaná funkce

Kontrola

Gramatika

Podporovaná funkce

Oblasti textu, které mají označení, že se nemá dělat kontrola pravopisu a gramatiky, toto označení ztratí. U tohoto textu se teď bude kontrolovat pravopis a gramatika.

Kontrola pravopisu a gramatiky

Dělení slov

Podporovaná funkce

Kontrola

Inteligentní automatické opravy

Podporovaná funkce

Kontrola

Automatické zjištění jazyka

Podporovaná funkce

Kontrola

Vlastnosti jazyka

Podporovaná funkce

Kontrola

Pravopis

Podporovaná funkce

Oblasti textu, které mají označení, že se nemá dělat kontrola pravopisu a gramatiky, toto označení ztratí. U tohoto textu se teď bude kontrolovat pravopis a gramatika.

Kontrola pravopisu a gramatiky

Tezaurus

Podporovaná funkce

Kontrola

Překlad

Podporovaná funkce

Ochrana

Popisky citlivosti

Nepodporovaná funkce

Zdroje informací

Podokno Zdroje informací

Podporovaná funkce

Zobrazení

Koncept

Podporovaná funkce

Zobrazení

Osnova

Podporovaná funkce

Zobrazení

Rozložení při tisku

Podporovaná funkce

Zobrazení

Čtení

Podporovaná funkce

Zobrazení

Pravítko

Podporovaná funkce

Zobrazení

Posouvání

Podporovaná funkce

Zobrazení

Stavový řádek

Podporovaná funkce

Zobrazení

Miniatury

Podporovaná funkce

Zobrazení

Rozložení webové stránky

Podporovaná funkce

Zobrazení

Práce s okny

Podporovaná funkce

Zobrazení

Lupa

Nepodporovaná funkce

WordMail

Automatické podpisy

Podporovaná funkce

WordMail

Fax

Podporovaná funkce

WordMail

Formát HTML

Podporovaná funkce

WordMail

Možnosti

Nepodporovaná funkce

WordMail

Prostý text

Podporovaná funkce

WordMail

Režim omezené funkčnosti

Podporovaná funkce

WordMail

Formát RTF

Podporovaná funkce

XML

Připojení schématu

Nepodporovaná funkce

XML

Atributy

Nepodporovaná funkce

XML

Externí zdroj

Nepodporovaná funkce

XML

Zahrnutí textu

Nepodporovaná funkce

XML

Sloučení dokumentů XML

Nepodporovaná funkce

XML

Objektově orientované uživatelské rozhraní

Nepodporovaná funkce

XML

Chování při označování

Nepodporovaná funkce

XML

Stromové zobrazení

Nepodporovaná funkce

XML

Ověření

Nepodporovaná funkce

XML

Transformace XSL (XSLT)

Nepodporovaná funkce

Grafické prvky

Následující tabulka ukazuje, které grafické funkce Wordu jsou ve formátu OpenDocument (.odt) plně nebo částečně podporované a které podporované nejsou.

 • Podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát Wordu i formát OpenDocument. Grafika využívající tuto funkci se obecně chová a vypadá stejně v obou formátech.

 • Částečně podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát Wordu i formát OpenDocument, ale grafika může v jednotlivých formátech vypadat jinak. Obvykle se ani v jednom z formátů data neztratí, ale formátování a způsob práce s grafikou se můžou lišit.

 • Nepodporovaná funkce:     Vzhledem k rozdílnostem funkcí a implementace u formátu Excelu a formátu OpenDocument není tato funkce ve formátu OpenDocument podporovaná. Pokud budete chtít uložit dokument ve formátu OpenDocument, nepoužívejte tyto funkce.

Základní obrazce

Úroveň podpory

Obrazce

Podporovaná funkce

Textová pole

Podporovaná funkce

Podporované kromě objektů v textových polích, které jsou podporované částečně. Obrázky SmartArt, obrazce a textová pole v textových polích nejsou podporované a při otevření souboru se ztratí.

Objekt WordArt

Podporovaná funkce

Možnosti 3D obrazců

Podporovaná funkce

Obrázky

Podporovaná funkce

Podporované kromě možnosti vložení odkazu, která ve formátu OpenDocument není podporovaná.

Diagramy SmartArt

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny obrazců.

Ovládací prvky ActiveX

Nepodporovaná funkce

Objekty v grafech

Podporovaná funkce

Převádí se na skupinu, která obsahuje graf a objekty. Word nemůže podporovat skupinu obsahující graf, takže se objekty při otevření souboru v Word oddělí.

Objekt řádku podpisu

Nepodporovaná funkce

Rukopisná poznámka

Podporovaná funkce

Skupina objektů

Částečně podporovaná funkce

Některé objekty nejdou ve Wordu seskupit, a proto se objekty při otevření souboru ve formátu OpenDocument oddělí. To se týká libovolných objektů seskupených s grafy a obrázků seskupených s obrazci, textovými poli nebo objekty OLE.

Viditelnost objektů

Částečně podporovaná funkce

Po uložení souboru ve formátu .odt a jeho následném otevření ve Wordu se stanou neviditelné objekty viditelnými.

Ohraničení objektů

Podporovaná funkce

Formát nepodporuje všechny styly ohraničení. Nepodporované styly se uloží jako výchozí styl ohraničení (černá plná čára).

Výplně objektů

Podporovaná funkce

Podporované kromě přechodových výplní s více než dvěma zarážkami, u kterých se ztratí všechny zarážky kromě prvních dvou.

Formátování čar

Podporovaná funkce

Ve formátu OpenDocument nejsou podporované všechny styly čar a konců čar. Nepodporované styly se uloží jako výchozí černá plná čára nebo jako otevřená šipka.

Oříznutí obrázku

Podporovaná funkce

Běžné oříznutí obrázku je podporované. Oříznutí obrázku do určitého obrazce ale podporované není.

Přebarvení obrázku

Částečně podporovaná funkce

Přebarvení některých obrázků (například černobílých) má ve formátu OpenDocument ekvivalent. Přebarvení ostatních obrázků ekvivalent nemá a zjednoduší se. Obrázek vypadá stejně, přebarvení už se ale nedá změnit ani odebrat.

Možnosti prostorového obrázku

Nepodporovaná funkce

Styly obrázků

Částečně podporovaná funkce

Ohraničení sice formát částečně podporuje, nemusí ale pak vypadat stejně.

Motivy

Nepodporovaná funkce

Hypertextový odkaz na obrazci

Nepodporovaná funkce

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×