Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Když upravíte soubor ve formátu OpenDocument Text (.odt) pomocí Word pro web a pak ho znovu otevřete ve Wordu 2010, můžete si všimnout některých rozdílů ve formátování mezi původní verzí a upravenou verzí. Podobně můžete také vidět rozdíly ve formátování při otevření souboru Ve formátu OpenDocument Text vWord pro web. Tyto rozdíly jsou způsobené tím, že tyto formáty podporují různé funkce.

Poznámka: Rozdíly, se kterými se setkáte při práci se dvěma formáty souborů, jsou obecně omezené na rozdíly ve formátování. Data a obsah se převedou, ale způsob formátování a práce s daty a obsahem se můžou u obou formátů lišit.

Co se stane při úpravě dokumentu ve formátu OpenDocument Text?

Následující tabulka ukazuje, které Word pro web oblasti funkcí jsou podporovány nebo částečně podporovány ve formátu OpenDocument (.odt).

  • Podporovaná funkce    Tuto funkci podporují Word pro web i formát OpenDocument Text. Neztratí se obsah, formátování ani použitelnost.

  • Částečně podporovaná funkce:    Tuto funkci podporují Word pro web i formát OpenDocument Text, ale může to mít vliv na formátování a použitelnost. Text ani data se neztratí, ale může se lišit formátování a to, jak se bude pracovat s textem a grafikou.

Informace o grafických funkcích, které jsou plně, částečně nebo nejsou podporované ve formátu OpenDocument, najdete v tabulce Funkce grafiky dále v tomto článku.

Oblast

Podoblast

Úroveň podpory

Komentáře

Spolupráce

Hromadná korespondence

Podporovaná funkce

Při úpravě dokumentu v jiné aplikaci podporující formát OpenDocument je nutné znovu vytvořit připojení ke zdroji dat.

Obsah

Křížové odkazy

Podporovaná funkce

Obsah

Editor rovnic

Podporovaná funkce

Obsah

Rovnice

Podporovaná funkce

Obsah

Poznámky pod čarou-Vysvětlivky

Podporovaná funkce

Vlastní oddělovače nejsou podporované.

Obsah

Záhlaví-zápatí

Podporovaná funkce

Obsah

Rejstřík

Podporovaná funkce

Několikasloupcové rejstříky se nepodporují.

Obsah

Vkládání konců

Částečně podporovaná funkce

Může dojít ke ztrátě některých vlastností průběžných konců oddílů, jako jsou třeba horní a dolní okraje, záhlaví/zápatí, ohraničení a číslování řádků.

Obsah

Office Art

Podporovaná funkce

Podrobnosti najdete v tabulce grafických funkcí .

Obsah

Číslování stránek

Podporovaná funkce

Obsah

Obrázky

Podporovaná funkce

Obrázky z dokumentu vytvořeného ve formátu OpenOffice se nezobrazí.

Obsah

Tabulky

Částečně podporovaná funkce

Tabulky s více než 64 sloupci nejsou podporované.

Obsah

Textová pole

Částečně podporovaná funkce

Textová pole nemůžou být vnořená.

Obsah

Obsah

Částečně podporovaná funkce

V obsahu dojde ke ztrátě položek označených polem SEQ.

Úpravy

Automatické opravy

Podporovaná funkce

Úpravy

Vyjmout-Kopírovat-Vložit

Podporovaná funkce

Úpravy

Přetahování

Podporovaná funkce

Úpravy

Obálky a štítky

Podporovaná funkce

Úpravy

Výběr

Podporovaná funkce

Úpravy

Zpět-Znovu-Opakovat

Podporovaná funkce

Operace se soubory

Integrace služby WSS

Podporovaná funkce

Formátování

Ohraničení a stínování

Podporovaná funkce

Vzorky stínování nejsou podporované.

Styly ohraničení obrázku nejsou podporovány. Převedou se na plnou čáru.

Formátování

Odrážky a číslování

Podporovaná funkce

Mezera mezi číslem nebo odrážkou a textem se může mírně lišit.

Mezery mezi položkami seznamu se zvětšily tak, aby odpovídaly řádkování dokumentu.

Výchozí odrážky v OpenOffice změní vzhled při otevření souboru .odt v Word pro web.

Formátování

Iniciály

Podporovaná funkce

Nejsou podporovaná ukotvení k některým oblastem v okraji.

Formátování

Zvýrazňovač

Podporovaná funkce

Při uložení dokumentu se zvýraznění převede na barvu pozadí písma.

Formátování

Vodorovné čáry

Podporovaná funkce

Formátování

Odstavec

Podporovaná funkce

Formátování

Zobrazení formátování

Podporovaná funkce

Formátování

Styly

Podporovaná funkce

Po uložení dokumentu ve formátu .odt je dostupných víc stylů. Všechno formátování ve formátu OpenDocument je založené na stylech.

Formátování

Tabulátory

Podporovaná funkce

Tabulátory umístění nejsou podporované.

Formátování

Textové sloupce

Podporovaná funkce

Může dojít ke ztrátě některých vlastností souvisejících s oddílem, jako jsou třeba horní a dolní okraje, záhlaví a zápatí, ohraničení nebo číslování řádků.

Formátování

Orientace textu

Částečně podporovaná funkce

Podporují se následující formáty orientace textu:

rltb: zprava doleva, shora dolů

lrtb: zleva doprava, shora dolů

tbrl: shora dolů; zprava doleva

Orientace textu v buňce tabulky není podporována.

Formátování

Umístění

Částečně podporovaná funkce

Umístění některých textových polí, rámců a obrazců se může lišit v závislosti na použitém typu ukotvení.

Infrastruktura

Záložky

Podporovaná funkce

Infrastruktura

Pole

Částečně podporovaná funkce

Nepodporovaná pole se převedou na prostý text.

Podporovaná pole se nadále zachovají jako pole.Pole

SEQ se nepodporují a mají vliv na chování obsahu a titulků.

Infrastruktura

Hypertextové odkazy

Podporovaná funkce

U dokumentů ve formátu OpenOffice není použitý styl hypertextového odkazu, ale odkaz je přesto funkční.

Infrastruktura

OLE

Částečně podporovaná funkce

Objekty vložené do dokumentu vytvořeného ve formátu OpenOffice se nezobrazí. Typ obrázku není podporovaný a odkaz je relativní.

Mezinárodní

Editor IME

Podporovaná funkce

Mezinárodní

Dva řádky v jednom

Podporovaná funkce

Tisk

Podporovaná funkce

Kontrola

Automatické zjištění jazyka

Podporovaná funkce

Kontrola

Vlastnosti jazyka

Podporovaná funkce

Kontrola

Pravopis

Podporovaná funkce

Oblasti textu, které jsou označené, že se u nich nemá kontrolovat pravopis a gramatika, toto označení ztratí. U tohoto textu se bude kontrolovat pravopis a gramatika.

Grafické funkce

Následující tabulka ukazuje, které grafické funkce jsou podporované nebo částečně podporované ve formátu OpenDocument (.odt).

  • Podporovaná funkce     Tuto funkci podporují Word pro web i formát OpenDocument. Grafika využívající tuto funkci se obecně chová a vypadá stejně v obou formátech.

  • Částečně podporovaná funkce:     Tuto funkci podporují Word pro web i formát OpenDocument, ale grafika se může v jednotlivých formátech lišit. Obvykle nedojde ani v jednom z formátů ke ztrátě dat, ale formátování a způsob práce s grafikou se můžou lišit.

Základní obrazce

Úroveň podpory

Komentáře

Obrazce

Podporovaná funkce

Textová pole

Podporovaná funkce

Podporované kromě objektů v textových polích, které jsou ve Wordu 2010 podporované částečně. Obrázky SmartArt, obrazce a textová pole v textových polích nejsou podporované a při otevření souboru budou ztracené.

Objekt WordArt

Podporovaná funkce

Možnosti 3D obrazců

Podporovaná funkce

Obrázky

Podporovaná funkce

Podporované kromě možnosti vložení odkazu, která ve formátu OpenDocument není podporovaná.

Objekty v grafech

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny obsahující graf a objekty. Word 2010 nepodporuje skupiny obsahující graf, proto se objekty při otevření souboru ve Wordu 2010 oddělí.

Rukopisná poznámka

Podporovaná funkce

Rukopisná poznámka se převede na obrázek ve formátu EMF (Enhanced Metafile).

Skupina objektů

Částečně podporovaná funkce

Některé objekty nemůžou být ve Wordu 2010 seskupené, proto se objekty při otevření souboru ve formátu OpenDocument oddělí. To se týká libovolných objektů seskupených s grafy a obrázků seskupených s obrazci, textovými poli nebo objekty OLE.

Viditelnost objektů

Částečně podporovaná funkce

Neviditelné objekty se stanou viditelnými po uložení souboru a jeho následném otevření ve Wordu 2010.

Ohraničení objektů

Podporovaná funkce

Formát nepodporuje všechny styly ohraničení. Nepodporované styly se uloží jako výchozí styl ohraničení (černá plná čára).

Výplně objektů

Podporovaná funkce

Podporované kromě přechodových výplní s více než dvěma zarážkami, u kterých se ztratí všechny zarážky kromě prvních dvou.

Formátování čar

Podporovaná funkce

Ve formátu OpenDocument nejsou podporované všechny styly čar a konců čar. Nepodporované styly se uloží jako výchozí černá plná čára nebo jako otevřená šipka.

Přebarvení obrázku

Částečně podporovaná funkce

Přebarvení některých obrázků (například černobílých) má ve formátu OpenDocument ekvivalent. Přebarvení ostatních obrázků ekvivalent nemá a zjednoduší se. Obrázek vypadá stejně, přebarvení už se ale nedá změnit ani odebrat.

Styly obrázků

Částečně podporovaná funkce

Ohraničení sice formát částečně podporuje, nemusí ale pak vypadat stejně.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×