Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce RRI v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí úrokovou míru odpovídající příslušnému nárůstu investic.

Syntaxe

RRI(pper, současná hodnota, bud_hod)

Syntaxe funkce RRI obsahuje následující argumenty:

  • Pper:    Povinný argument. Jedná se o celkový počet období pro tuto investici.

  • Souč_hod:    Povinný argument. Jedná se o současnou hodnotu investice.

  • Bud_hod:    Povinný argument. Jedná se o budoucí hodnotu investice.

Funkce RRI vrátí úrokovou míru pro zadané argumenty pper, souč_hod a bud_hod. K výpočtu se používá následující rovnice:

Rovnice funkce RRI

Poznámky:

  • Pokud nejsou hodnoty argumentů platné, vrátí funkce RRI hodnotu #NUM!. chybová hodnota.

  • Pokud argumenty nepou ít platné datové typy, vrátí funkce RRI #VALUE!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=RRI(96;10000;11000)

Vrátí odpovídající úrokovou sazbu pro růst investice o hodnotě 10 000 Kč s budoucí hodnotou 11 000 Kč za 8 roků (0,012 neboli 1,2 %).

0,0009933

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×