Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce RTD v Microsoft Excelu.

Popis

Načte data v reálném čase z aplikace, která podporuje automatizaci COM.

Syntaxe

RTD(ID_programu, server, téma1; [téma2];...)

Syntaxe funkce RTD obsahuje následující argumenty:

  • ID_programu:    Povinný argument. Jedná se o název identifikátoru ProgID registrovaného Doplněk pro automatizaci modelu COM nainstalovaného v místním počítači. Tento název je uzavřen do uvozovek.

  • Server:    Povinný argument. Jedná se o název serveru, na kterém se doplněk spustí. Pokud se program spustí místně, nikoli na serveru, ponechejte tento argument prázdný. V opačném případě uzavřete název serveru do uvozovek (""). Pokud používáte funkci RTD v rámci jazyka Visual Basic for Applications (VBA), vyžadují se uvozovky nebo vlastnost NullString jazyka VBA u serveru i v případě, že se server spustí místně.

  • Téma1; téma2;…:    Argument téma1 je povinný, další jsou nepovinné. Jedná se o 1 až 253 parametrů, které společně zastupují jedinečnou část dat v reálném čase.

Poznámky

  • Doplněk pro automatizaci modelu COM na serveru reálného času (RTD) musí být vytvořen a registrován v místním počítači. Pokud jste server reálného času nenainstalovali, zobrazí se při použití funkce RTD v buňce chybová zpráva.

  • Jestliže byl server naprogramován tak, aby automaticky aktualizoval výsledky, budou se na rozdíl od jiných funkcí vzorce s funkcí RTD měnit tehdy, pokud se bude aplikace Microsoft Excel nacházet v režimu pro automatické výpočty.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=RTD("mycomaddin.progid";;"Název_serveru";"Cena")

Data reálného času z programu, který podporuje automatizaci modelu COM.

#NÁZEV?

Poznámka

Doplněk pro automatizaci modelu COM na serveru reálného času (RTD) musí být vytvořen a registrován v místním počítači. Pokud jste nenainstaloval datový server v reálném čase, vrátí funkce RTD #NAME? v buňce při pokusu o použití funkce RTD.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×