Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce RTD v Microsoft Excelu.

Popis

Načte data v reálném čase z aplikace, která podporuje automatizaci COM.

Syntaxe

RTD(ID_programu, server, téma1; [téma2];...)

Syntaxe funkce RTD obsahuje následující argumenty:

  • ID_programu:    Povinný argument. Jedná se o název identifikátoru ProgID registrovaného Doplněk pro automatizaci modelu COM nainstalovaného v místním počítači. Tento název je uzavřen do uvozovek.

  • Server:    Povinný argument. Jedná se o název serveru, na kterém se doplněk spustí. Pokud se program spustí místně, nikoli na serveru, ponechejte tento argument prázdný. V opačném případě uzavřete název serveru do uvozovek (""). Pokud používáte funkci RTD v rámci jazyka Visual Basic for Applications (VBA), vyžadují se uvozovky nebo vlastnost NullString jazyka VBA u serveru i v případě, že se server spustí místně.

  • Téma1; téma2;…:    Argument téma1 je povinný, další jsou nepovinné. Jedná se o 1 až 253 parametrů, které společně zastupují jedinečnou část dat v reálném čase.

Poznámky

  • Doplněk pro automatizaci modelu COM na serveru reálného času (RTD) musí být vytvořen a registrován v místním počítači. Pokud jste server reálného času nenainstalovali, zobrazí se při použití funkce RTD v buňce chybová zpráva.

  • Jestliže byl server naprogramován tak, aby automaticky aktualizoval výsledky, budou se na rozdíl od jiných funkcí vzorce s funkcí RTD měnit tehdy, pokud se bude aplikace Microsoft Excel nacházet v režimu pro automatické výpočty.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=RTD("mycomaddin.progid";;"Název_serveru";"Cena")

Data reálného času z programu, který podporuje automatizaci modelu COM.

#NÁZEV?

Poznámka

Doplněk pro automatizaci modelu COM na serveru reálného času (RTD) musí být vytvořen a registrován v místním počítači. Pokud jste nenainstaloval datový server v reálném čase, vrátí funkce RTD #NAME? v buňce při pokusu o použití funkce RTD.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×