Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Sčítání a odčítání časových hodnot

Řekněme, že k získání součtu potřebujete sečíst dvě různé časové hodnoty. Nebo potřebujete odečíst jednu časovou hodnotu od jiné, abyste získali celkový čas strávený prací na projektu.

Jak uvidíte v následujících částech, Excel usnadňuje sčítání nebo odčítání času.

Sčítání časových hodnot

Předpokládejme, že chcete vědět, kolik hodin a minut bude trvat provedení dvou úkolů. Odhadujete, že první úkol bude trvat 6 hodin a 45 minut a druhý úkol bude trvat 9 hodin a 30 minut.

Tady je jeden ze způsobů, jak to nastavit v listu.

 1. Do buňky B2 zadejte 6:45 a do buňky B3 zadejte 9:30.

 2. Do buňky B4 zadejte =B2+B3 a stiskněte Enter.

  Sečtená doba dvou úkolů

  Výsledek je 16:15 – 16 hodin a 15 minut – pro dokončení obou úkolů.

  Tip: Časy můžete sečíst taky díky funkci AutoSum, která slouží ke sčítání čísel. Vyberte buňku B4 a potom na kartě Domů zvolte AutoSum. Vzorec bude vypadat takto: = SUMA(B2:B3). Stisknutím klávesy Enter získáte stejný výsledek, 16 hodin a 15 minut.

Dobře, tohle bylo jednoduché, ale když součet přesáhne 24 hodin, je potřeba podniknout další krok. Musíte pro výsledek vzorce použít speciální formát.

Pokud chcete sečíst více než 24 hodin:

 1. Do buňky B2 zadejte 12:45 a do buňky B3 zadejte 15:30.

 2. Do buňky B4 zadejte =B2+B3 a stiskněte Enter.

  Sečtením časových hodnot, jejichž součet přesahuje 24 hodin, vznikne nečekaný výsledek 4:15.

  Výsledek je 4:15, což není to, co byste mohli očekávat. Je to proto, že čas úkolu 2 je 24hodinový. 15:30 je totéž jako 3:30.

 3. Abyste správně zobrazili časovou hodnotu delší než 24 hodin, postupujte takto: Vyberte buňku B4.

 4. Přejděte na Domů > Formát a zvolte Formát buněk.

  formátování buněk pro excel

 5. V dialogovém okně Formát buněk zvolte Vlastnív seznamu Kategorie.

 6. Do pole Typ v horní části seznamu formátů zadejte [h]:mm;@ a pak vyberte OK.

  Poznamenejte si dvojtečku za [h] a středník za mm.

Výsledek je 28 hodin a 15 minut. Až budete tenhle formát příště potřebovat, bude se bude v seznamu Typ zobrazovat.

Odčítání časových hodnot

Tady je další příklad: Řekněme, že vy a vaši přátelé znáte čas zahájení i ukončení dobrovolnického projektu a chcete vědět, kolik času jste celkem strávili.

Podle těchto kroků získáte uplynulý čas, což je rozdíl mezi dvěma časy.

 1. Do buňky B2 zadejte čas zahájení a zadejte "a" pro AM nebo "p" pro PM a stiskněte Enter.

 2. V buňce C2 zadejte čas ukončení, podle potřeby včetně "a" nebo "p" a pak stiskněte Enter.

 3. Zadejte další počáteční a koncové časy pro svoje přátele Jirku a Lenku.

 4. V buňce D2 odečtěte koncový čas od času zahájení zadáním vzorce =C2-B2 a stiskněte Enter.

  Jedna časová hodnota odečtená od druhé kvůli získání uplynulé doby

 5. V poli Formát buněk vyberte v seznamu Kategoriemožnost Vlastní.

 6. V seznamu Typ vyberte h:mm (pro hodiny a minuty) a pak vyberte OK.

  Teď vidíme, že Richard pracoval 3 hodiny a 45 minut.

  Uplynulé doby uvedené ve sloupci D

 7. Abyste získali výsledky pro Jirku a Lenku, zkopírujte vzorec tak, že vyberete buňku D2 a přetáhnete ji do buňky D4.

  Formátování buňky D2 se zkopíruje spolu se vzorcem.

Pokud chcete odečíst čas, který je delší než 24 hodin:

Je nutné vytvořit vzorec pro odečtení rozdílu mezi dvěma časy, které celkem přesáhly 24 hodin.

Postupujte podle následujících kroků:

 1. Ve výše uvedeném příkladu vyberte buňku B1 a přetáhněte ji do buňky B2, abyste vybrali obě buňky a použili formát u obou buněk současně.

 2. V poli Formát buněk vyberte v seznamu Kategoriemožnost Vlastní.

 3. Do pole Typ v horní části seznamu formátů zadejte m/d/yyyy h:mm AM/PM.

  Všimněte si prázdného místa na konci yyyy a na konci mm.

  Tenhle nový formát bude dostupný v seznamu Typ, kdykoliv ho budete potřebovat.

 4. Do buňky B1 zadejte počáteční datum ve tvaru den.měsíc.rok a včetně času s příponou „d“ nebo „o“ označující dopoledne nebo odpoledne.

  Uplynulá doba delší než 24 hodin

 5. Podobně zadejte koncové datum do buňky B2.

 6. Do buňky B3 zadejte vzorec =(B2-B1)*24.

Výsledek je 31,5 hodin.

Poznámka: V Excel pro web můžete přičíst a odečíst více než 24 hodin, ale nemůžete použít vlastní formát čísla.

Sčítání časových hodnot

Dejme tomu, že chcete vědět, kolik hodin a minut bude trvat dokončení dvou úkolů. Odhadujete, že první úkol bude trvat 6 hodin a 45 minut a druhý úkol bude trvat 9 hodin a 30 minut.

 1. Do buňky B2 zadejte 6:45 a do buňky B3 zadejte 9:30.

 2. Do buňky B4 zadejte =B2+B3 a pak stiskněte Enter.

Sečtená doba dvou úkolů

Provedení těchto dvou úkolů bude trvat 16 hodin a 15 minut.

Tip: Časy můžete sečíst taky pomocí tlačítka Automatické shrnutí. Klikněte do buňky B4. Potom klikněte na Domů > Automatické shrnutí. Vzorec bude vypadat takto: =SUMA(B2:B3). Stiskněte Enter a dostanete výsledek (16 hodin a 15 minut).

Odčítání časů

Řekněme, že se svými přáteli znáte čas zahájení a čas ukončení dobrovolnického projektu a chcete vědět, kolik času jste na něm strávili. Jinak se to dá říct taky tak, že chcete zjistit uplynulý čas neboli rozdíl mezi dvěma časy.

 1. Do buňky B2 zadejte čas zahájení, zadejte mezeru a pak zadejte "a" pro AM nebo "p" pro PM a stiskněte Enter. Do buňky C2 zadejte koncový čas a písmeno d nebo o podle potřeby a stiskněte Enter. Zadejte další počáteční časy pro své přátele Jirku a Lenku.

 2. V buňce D2 odečtěte od koncového času počáteční čas zadáním vzorce: =C2-B2 a stiskněte Enter. Teď vidíme, že Richard pracoval 3 hodiny a 45 minut.

  Jedna časová hodnota odečtená od druhé kvůli získání uplynulé doby

 3. Abyste získali výsledky pro Jirku a Lenku, zkopírujte vzorec kliknutím do buňky D2 a přetažením úchytu do buňky D4. Formátování buňky D2 se zkopíruje spolu se vzorcem.

  Uplynulé doby uvedené ve sloupci D

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×